Canisterapie | Elánek - Školky a jesle v Brně

Canisterapie

Datum: 
Pondělí, 15. Červen 2020 - 9:00 to Čtvrtek, 25. Červen 2020 - 10:00

Ve druhé polovině čevna bude v Elánku probíhat na provozech canisterapie. Odbornice se svými vycvičenými pejsky představí dětem zvířecí svět a umožní blízký kontakt s pejsky. Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. 

  • Rozvíjí hrubou a jemnou motoriku
  • Podněcuje verbální i neverbální komunikaci
  • Rozvíjí orientaci v prostoru a čase
  • Pomáhá při nácviku koncentrace a paměti
  • Rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou
  • Psi podněcují ke hře a k pohybu
  • Psi mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci    
  • Děti se s pejsky seznámí a poznají i jejich potřeby, povahy, schopnosti
  • ​Program přizpůsobuji věku a schopnostem dětí ( menší děti ocení např. česání a zdobení srsti a díky tomu rozvíjí jemnou motoriku a učí se respektu k živému tvoru, podlézání a přeskakování pejsků tím cvičí hrubou motoriku a koordinaci těla...)