DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ RIVIÉRA - Projekt: Koblížek | Elánek - Školky a jesle v Brně

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ RIVIÉRA - Projekt: Koblížek

Datum: 
Pondělí, 13. Srpen 2018 - 10:00 to Pondělí, 27. Srpen 2018 - 10:00

V srpnu se Elánkovy děti zúčastní projektu zaměřeného na získávání základních znalostí o dopravě: KOBLÍŽEK. 

Tento je určen předškolním dětem a jeho cílem je předat dětem ze školky základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu a přispět tak nejen k tolik potřebnému pěstování správných návyků, ale současně i k snížení jejich úrazovosti.

Prostřednictvím známého pohádkového příběhu, v kombinaci s použitím originálních říkadel, jsou děti seznámeny s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Děti jsou do děje průběžně zapojovány a prakticky, na dopravním hřišti, se zúčastňují řešení různých situací. Současně s tím jsou děti vedeny k tomu, aby o prožitých situacích hovořily, správně je vyhodnocovaly, poučily se z nich a uměly je aplikovat na každodenní všední život, například při cestě do školky, na výletech, při hrách apod. Děti jsou rovněž seznámeny s reflexními prvky a jejich významem v dopravě dle zásady "být viděn".

TERMÍNY:

13.8. - Královo Pole & Řečkovice

24.8. - Bystrc, školka

27.8. - Bystrc, jesličky & Žabovřesky

ZAČÁTEK:
Začínáme vždy v 10,00 hod. a na oběd jsme zpátky ve školce. Prosím, dovezte svá Dítka do školky nejpozději do 8,30 hod. 

VSTUPNÉ:
Zdarma

S SEBOU:
Pevnou obuv a cyklistickou helmu