KROUŽKY V ELÁNKU - 2. pololetí | Elánek - Školky a jesle v Brně

KROUŽKY V ELÁNKU - 2. pololetí

Datum: 
Pondělí, 11. Březen 2019 - 15:30

A je to tu! 2. POLOLETÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ V ELÁNKU. 

Jaké z nich jsou pro děti vlastně připraveny?

 

PONDĚLÍ: LOGOPEDICKÁ PREVENCE 

V rámci našeho logopedického kroužku se zaměříme na správná dechová cvičení, motoriku mluvidel, jemnou a hrubou motoriku a sluchovou diferenciaci. Nejedná se o nápravu řeči jako takovou, ale o preventivní skupinu úkonů, které pomohou dítěti v jeho rozvoji a školní připravenosti. K práci s dětmi budou využívány různé výukové materiály, obrázkové přílohy, rytmická cvičení.

Na základě doporučení z PPP je možné zrealizovat i individuální lekce.

2. pololetí: 11.3.2019 - 24.6.2019, 1.600,-Kč/15 lekcí (mimo 3.6.)​

Čas zahájení: 15,30 hod.

Délka lekce: 30 min.

 

ÚTERÝ - MUZIKOHRÁTKY S KLAVÍREM

Pro harmonický vývoj dětí je důležité již od útlého věku rozvíjení jemné i hrubé motoriky. Mnoho cenných příležitostí k rozvoji poskytuje i hudební výchova ve spojení s rytmicko-pohybovou výchovou (chůze v rytmu podle úderů bubínku, přísunný a poskočný krok ve spojení s rytmizovaným říkadlem nebo zpěvem písně). Koordinace rukou při hraní na rytmický  instrumentář  – drhlo, rytmické zátky, dřevěná vejce, ozvučná dřívka různých velikostí a další umožňují dítěti procvičení laterality a zkoušet doprovodit oblíbené písně. 

2. pololetí: 12.3.2019 - 25.6.2019, 1.600,-Kč/15 lekcí (mimo 4.6.)​

Čas zahájení: 15,30 hod.

Délka lekce: 45 min.

 

STŘEDA - ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Při práci s dětmi využíváme pohybové aktivity a angličinu se tak snažíme děti učit formou her - lépe si ji zapamatují. Osvědčeným postupem je také propojení anglického jazyka a výtvarné činnosti - používáme obrázky, často i ty, které děti samy namalují. Vytvářejí si pak svoji vlastní vizualizaci slovíček. Nejsme příznivci memorování, více se snažíme o to, aby děti pochopily co dělají a proč to dělají, aby nakonec došly k závěru, že ony samy to vlastně chtějí, tedy k přirozené motivaci.

2. pololetí: 13.3.2019 - 26.6.2019, 1.600,-Kč/15 lekcí (mimo 5.6.)​

Čas zahájení: 15,30 hod.

Délka lekce: 45 min.

 

Ke každému Kroužku je první lekce ZDARMA, a to v rámci akce Open Class konající se 19.2.2019 od 16,00 hod. v prostorách budovy bystrckého Elánka. 

Závazné Přihlášky, prosím, posílejte na info@elanek.eu nejpozději do 28.2.2019. Počet míst je i tentokrát omezen!

(Nabídka Kroužků je vypsána nejen pro děti z Elánka, ale i pro širokou veřejnost).