Bohunice | Elánek - Školky a jesle v Brně

Bohunice - FN Brno

Dětská skupina v areálu FN Brno, Bohunice

Novostavba pro dětskou skupinu, určenou především pro děti zaměstnanců FN Brno, vznikla na zelené louce a je přímo stvořená pro děti. Nabízí velké prostory herní místnosti, spací koutek, veškeré zázemí i zahradu. Vyslyšíme potřeby zaměstnanců ve zdravotnictví a pohlídáme děti i při dlouhých směnách a za bezva ceny! Individuální přístup zaručen, kdy o skupinku 1 až 6 dětí se stará jedna teta, od 7 do 12 dětí jsou přítomné vždy dvě tety a od 13 do 24 dětí pečují o Vaše děti tři tety současně. Parkování před budovou zaručeno, na vjezd do areálu lze vydat vjezdové karty.

Tel: 704 252 880
Email: info@elanek.eu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016517 Elánek Bohunice 2

Prostory školky: 

Prohlídka školky- video

Přijímáme děti již od 12 měsíců!

SPORT

ZDRAVÁ STRAVA

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

DENNÍ PROGRAM NA MÍRU

O Vaše děti se starají

Teta Simona
Jmenuji se Simona a vystudovala jsem vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli, obor pedagogika volného času. Absolvovala jsem kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a aktuálně dokončuji studia sociální pedagogiky a volného času na MUNI v Brně. V rámci studií jsem absolvovala praxi např. jako vychovatelka ve školní družině, domě dětí a mládeže a jako vedoucí dětských táborů. Práce s dětmi mě velice baví a naplňuje, snažím se jim předávat nové vědomosti, zprostředkovat zajímavé zážitky, které si budou dlouho pamatovat, ale především vytvářet bezpečný prostor, ve kterém se budou děti cítit vždy dobře.
Teta Adéla
Jmenuji se Adéla a jsem absolventkou pedagogického lycea, dále pokračuji ve studiu na VŠ obor ekonomika a management podniku se zaměřením na manažerskou psychologii. Již v době středoškolských studují jsem se věnovala dětem v předškolním věku v rámci sportovního klubu SK Kuřim handball. Jednalo se hlavně o koordinaci celého těla a všeobecný pohybový rozvoj formou her. Současně jsem vedla několik kroužků organizovaných v Brně. Moje první setkání s Elánkem bylo v rámci každoroční středoškolské praxe. Práce s dětmi mě natolik zaujala, že v ní pokračuji i po střední. Dokážu děti pozitivně naladit a zábavnou formou je vést k pohybovým aktivitám. Práce s dětmi mě naplňuje, věřím, že si společně strávený čas spolu užijeme a budeme se do školky každé ráno těšit.
Teta Zuzana
Jmenuji se Zuzana a jsem absolventkou bakalářského studijního programu Sociální práce a sociální politiky na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. V rámci mého studia na vysoké škole jsem měla možnost si vyzkoušet různé typy praxí jako např. v dětském domově a také na oddělení Sociálněprávní ochrany dětí. Při studiu jsem se utvrdila v tom, že mě práce s dětmi baví a ráda se podílím na jejich rozvoji. Absolvovala jsem Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a do budoucna plánuji další sebevzdělávání v tomto směru. Mám zkušenosti s individuálním hlídáním dětí a také jsem pracovala v dětské skupině. Kromě práce s dětmi, patří mezi mé zájmy jízda na kole, lyžování, turistika a vaření zdravého jídla. Pro děti ráda vymýšlím rozmanité aktivity, tak aby se jim ve školce líbilo a byla to pro ně zábava.