Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

12.12. – 23.12.2022

VÁNOCE

Stanovené cíle

V těchto dvou týdnech si budeme s dětmi povídat o Vánocích, vánočních tradicích a zvycích.

Výstupy

  • Poznáváme vánoční tradice a zvyky
  • Rozvoj tvořivosti a fantazie
  • Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech
  • Rozvoj spolupráce při společných aktivitách
  • Rozvoj motorických dovedností a koordinace pohybu při pohybových hrách

 

Konkrétní činnosti       

·        Diskuzní kruh – budeme si povídat o vánočních zvycích a vánočním čase

·        Výtvarná činnost – vánoční skřítek, stromeček, vánoční přání, perníček

·        Hudební činnost – básnička: Vánoční stromeček, Už jsou tady Vánoce, koledy

·        Didaktická činnost – omalovánky, grafomotorické listy

·        Anglická slovíčka – Christmas, Christmas tree, gingerbread, gifts

 

Pracovní pomůcky

Papír, barevné papíry, třpytky, tempery, štětce, nůžky, houbičky, vata.

Jiné požadavky