Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

25. 9. – 29. 9. 2023

Malý vědec

Stanovené cíle

Tento týden si s dětmi budeme povídat o povolání vědce.

Ukážeme si, co vědci potřebují ke své práci, a vyzkoušíme si několik experimentů.

Očekávané výstupy

  • Děti dokáží vyjmenovat základní barvy česky i anglicky
  • Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech
  • Rozvoj paměti při opakování básniček
  • Rozvoj jemné a hrubé motoriky

Konkrétní činnosti       

  • Ranní kroužek –  opakování básniček a písniček, tvoření experimentů
  • Výtvarná činnost – lahvičky, omalovánky
  • Básnička – Vědec
  • Didaktické činnosti – pracovní listy, kolíčkování
  • Anglická slovíčka –  science, experiment, water

Pracovní pomůcky

Papír, pastelky, voskovky, prstové barvy, lepidlo, vodové barvy, omalovánky, grafomotorické listy