Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

12.4.2021 - 16.4.2021

Jaro a rostliny

Stanovené cíle

Po zimě se příroda probouzí a přichází jaro. Spolu s ním nám rozkvétají první jarní květiny. V rámci tohoto tématu si budeme s dětmi povídat o jaru a dalších ročních obdobích. Hravou formou si s dětmi ukážeme, jaké rostliny můžeme v tomto období potkávat a naučíme se je rozpoznat.

Výstupy 

•     Děti rozpoznají některé rostliny, rostoucí v jarním období a dokáží je pojmenovat
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky
•     Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech
•     Rozvoj paměti při opakování básniček

Konkrétní činnosti

•     Ranní kroužek –  povídání o jaru, ročních obdobích a rostlinách
•     Výroba origami sněženky
•     Tématické omalovánky a grafomotorické listy
•     Anglická slovíčka – flower, snowflake, primrose   
     

Pracovní pomůcky

Papír, pastelky, voskovky, lepidlo, barevné papíry, barvy a štětce, omalovánky, grafomotorické listy

Jiné požadavky