Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

18.10.2021 - 22.10.2021

POZNÁVÁME LES

Stanovené cíle

S dětmi se tento týden zaměříme na poznání druhů stromů, které můžeme v lese nejčastěji najít.
Povíme si o tom, jak se v lese správně chovat a co dalšího v něm můžeme najít.

Výstupy 

Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech.
Rozvoj spolupráce při společných aktivitách.
Rozvoj pohybových dovedností.
Rozvoj myšlení při didaktických aktivitách.
Rozvoj paměti.

Konkrétní činnosti

Ranní kroužek – povídání o lese, co v něm najdeme, jak se v lese chováme a jak poznáme stáří stromu
Výtvarná činnost – hříbeček, strom
Básnička – Strom
Didaktické činnosti – pracovní listy, omalovánky
Anglická slovíčka – forest, tree
     

Pracovní pomůcky

papír, rolička od toaletního papíru, papírové talířky, temperové barvy, štětce, lepidlo

Jiné požadavky