Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

27. 3. – 31. 3. 2023

Jaro

Stanovené cíle

Tento týden si budeme s dětmi povídat o jaru.

Očekávané výstupy

  • Rozvoj myšlení při didaktických aktivitách

  • Rozvoj jemné a hrubé motoriky

  • Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech

  • Rozvoj paměti při opakování básniček

  • Rozvoj spolu práce při společných aktivitách a hrách

 

Konkrétní činnosti       

  • Ranní kroužek – povídání o jaru a ročních obdobích

  • Výtvarná činnost – Kytičky, motýlci

  • Básnička – Jaro

  • Didaktická činnost – omalovánky, grafomotorické listy

  • Anglická slovíčka – spring, flower, sun

Pracovní pomůcky

temperové barvy, barevný papír, vodovky, fixy, pastelky, voskovky, houbičky, štětce

Jiné požadavky