Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

24.2.2020 - 28.2.2020

Divadlo

Stanovené cíle

Tento týden se ponese v duchu dramatizace. Děti si ve školce zahrají divadlo Boudo, budko a vyrobí si postavy z pohádky O veliké řepě.

Očekávané výstupy

• Děti umí popsat děj pohádky O veliké řepě
• Děti zvládnou vyjmenovat postavy z pohádky Boudo, budko
• Rozvoj fantazie a představivosti
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky
• Rozvoj slovní zásoby

Konkrétní činnosti

• Ranní kroužek- trénujeme slovní zásobu za pomoci hry Cube story, povídáme si o divadle a hercích. Opakujeme roční období, dny v týdnu, jméno, věk.
• Básnička- Umění
• Anglická slovíčka- mouse, dog
• Pohybová činnost ve školce- hrajeme divadlo Boudo, budko. Stavíme opičí dráhy
• Tanec a zpěv- na písničku ( Beruško, půjč mi jednu tečku)
• Výtvarná činnost- tvoříme postavy z pohádky O veliké řepě, vyrábíme masky k divadlu Boudo, budko                            

Pracovní pomůcky

Lepidlo, lékařské špachtle, tempery, vodové barvy, pastelky, gumičky

Jiné požadavky

26.2. Denbaya (bubnování) : Probíhá v prostorech školky v Řečkovicích. Cena programu je 50 Kč. Příchod do školky nejpozději 8:45. S sebou: batůžek a láhev s pitím.