Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

18.1.2021 - 22.1.2021

Zimní sporty

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat o sportech, které se dají dělat v zimě.

Očekávané výstupy

• Děti ví , jaké máme zimní sporty
• Rozvoj slovní zásoby
• Rozvoj fantazie

Konkrétní činnosti

• Ranní kroužek- povídáme si na téma sport a zima, opakování
• Básnička- Vrabec
• Anglická slovíčka- sky, sport
• Zpěv a tanec – hlava, ramena  (v aj)
• Výtvarná činnost – brusle, lyže, sáňky, olympiáda

Pracovní pomůcky

tempery, rulička, lepidlo, barevný papír, zmizík, slámka, vatové polštářky, dřevěná kolečka