Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

27.6.2022 - 1.7.2022

HMYZ

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat na téma hmyz. Vyrobíme si mraveniště

Očekávané výstupy

• Rozvoj myšlení

 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky

• Rozvoj slovní zásoby

 

Konkrétní činnosti
 

• Ranní kroužek- povídání na téma hmyz

• Básničky- Žába leze po žebříku, vitamíny, les

• Anglická slovíčka- butterfly,bee

• Společná práce- mraveniště

• Zpěv a tanec- Chytila jsem na pasece žížalu  

 

Pracovní pomůcky

tempery, lepidlo, pap.tácek, barevný papír, krepák