Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

     12.-16.12.2022

  ZIMA

Stanovené cíle

  Tento týden si povídáme na téma zima.

 

Očekávané výstupy

Rozvoj jemné a hrubé motoriky

 • Rozvoj myšlení a fantazie

• Rozvoj slovní zásoby

Konkrétní činnosti

• Ranní kroužek- povídání na téma zima

• Básnička-  Sněží, Mráz , Les, Žába

• Anglická slovíčka- snow, winter

• Společní práce- zimní krajina

 

Pracovní pomůcky

tempery, lepidlo, pap.tácek, barevný papír, krepák