Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

5.-9.6.2023

 BROUČCI NA ZAHRADĚ

Stanovené cíle

  Tento týden si budeme povídat na téma broučci na zahradě.

Očekávané výstupy

  • Jaké známe broučky?
  • Rozvoj myšlení a fantazie
  • Rozvoj slovní zásoby

Konkrétní činnosti

  • Ranní kroužek- povídání na téma
  • Básnička-  Žirafa, Brouček
  • Anglická slovíčka- ladybug, beetle
  • Zpěv a tanec- Míša Růžičková-Sloník Toník

Pracovní pomůcky

tempery, lepidlo, pap.tácek, barevný papír, krepák