Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

19.10.2020 - 23.10.2020

Divadlo

Stanovené cíle

Tento týden navštíví školku divadlo Kejkle. Budeme si povídat o pohádkách a zahrajeme si divadlo v maskách. Řekneme si, jak se chováme ke knížkám (netrháme listy, půjčujeme knihu).

Očekávané výstupy

• Dětí ví, o čem je jejich oblíbená pohádka
• Rozvoj slovní zásoby
• Rozvoj fantazie a představivosti
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky

Konkrétní činnosti

• Ranní kroužek- povídáme si oblíbené pohádky, prohlížíme si knížky, pouštíme pohádku
• Básnička- Podzim
• Anglická slovíčka- pig , wolf
• Zpěv a tanec – Pásla ovečky , Lidové písničky
• Výtvarná činnost- masky, loutky , příběh , hadrová panenka

Pracovní pomůcky

špejle, lepidlo, vzor, pastelky, látky, provázek , vodovky , vata

Jiné požadavky
19.10. Divadlo Kejkle