Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

13. 8. - 17. 8. 2018

TOHLE VŠECHNO UŽ UMÍM  

Stanovené cíle

• Rozvoj a užívání všech smyslů
• Rozvoj tvořivosti, výtvarných a hudebních dovedností
• Vytváření pozitivního vztahu k prostředí a ostatním lidem, pravidla chování k ostatním
• opakování - počasí, roční, období, pravidla školky, tvary
• rozvoj sebeobsluhy a řečových schopností

 

Očekávané výstupy

• Opakování probraných témat - počasí (popis obrázků, typické znaky), roční období (jak jdou za sebou, co je pro které období typické), tvary (pojmenování, přiřazování, skládání), pravidla školky (jak se chováme ve školce)
• Rozvoj hrubé a jemné motoriky
• Rozvoj fantazie a představivosti
• Nácvik sebeobsluhy

Konkrétní činnosti

• Poslech písní, příběhu a pohádek k danému tématu (počasí, roční období, pravidla chování)
• prohlížení obrázků k danému tématu - popis, pojmenování
• Výtvarná činnost, omalovánky, tvoření z plastelíny, navlékání korálků
• přiřazování stejných tvarů, skládačky, hra s kostkami
• komikační kruh
• výzdoba třídy

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky

O Vaše děti se starají

Darina Strakonová
Jmenuji se Darina, je mi 29 let a jsem maminkou dvouleté holčičky Natálky. Mám velmi kladný vztah k dětem, a proto jsem si zvolila tuto profesi, kde se dětem snažím předat jen to nejlepší do života. Elánek mne velice zaujal svojí cenou, nabídkou služeb, jak pro děti, tak i pro maminky, tak názvem ELÁNEK. Patřím mezi lidi, které skutečně jdou do všeho s elánem :). Mezi mé záliby patří tanec, zpěv, jízda na koni, hra na klavír, flétnu a jazyky. Sama jsem se přesvědčila o skvělém vedení Elišky Rekové a Jiřího Krejčího. Smích, radost, láska a podpora, je pro mne a pro děti to nejdůležitější. Je potřeba si život užívat od útlého věku :). Vážení rodiče, velice se těším na Vaše dítka a věřím, že s námi budou ráda v Elánku!!!
Petra Chalušová
Jmenuji se Petra, absolvovala jsem střední zdravotnickou školu v oboru Zdravotnický asistent a Fakultu zdravotnických studií v oboru Porodní asistentka. S malými dětmi mám bohaté zkušenosti, které jsem si ještě rozšířila v akreditovaném kurzu chůvy pro předškolní děti. Práce s dětmi je pro mě potěšením, miluji jejich upřímnost a bezprostřednost. Děti jsou pro mne zdrojem inspirace, ráda si s nimi hraji, povídám, tvořím a podporuji jejich rozvoj. Zajímám se o zdravý životní styl, sport a fotografování. Velmi se těším na práci s Vašemi dětmi a věřím, že si budou čas strávený v Elánku naplno užívat.