Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

18.10.2021 - 22.10.2021

Halloween

Stanovené cíle

Děti se seznámí se svátkem Halloween, způsobem oslavy a tradicemi napříč světem. Vyrobí si na toto téma dekorace, naučí se novou básničku a dozví se nová anglická slovíčka. 

Očekávané výstupy

•     Rozšíření anglické slovní zásoby
•     Rozvoj paměti
•     Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech a poznávání Halloweenských tradic

Konkrétní činnosti

•.         Povídání na téma vzniku daného svátku a způsobu oslavy v okolních zemích
•    Nová básnička
•     Tématické omalovánky, obrázky a výroba dekorací
•     Anglická slovíčka na dané téma

Pracovní pomůcky

Papír, pastelky, voskovky, lepidlo, nůžky, barevné papíry, tempery

Jiné požadavky