Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

9.12. - 13.12.2019

Vánoce se blíží

Stanovené cíle

 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • Procvičování vnímání
 • Rozvoj kreativity
 • Rozvoj pohybových dovedností

Očekávané výstupy

 • Seznámení s adventem
 • Děti znají některé Vánoční tradice, říkanky, koledy
 • Rozvoj pohybových dovedností při tanečcích a pohybových básničkách
 • Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech

Konkrétní činnosti

 • V ranním kruhu se seznámíme s Vánočními tradicemi, ukážeme si na obrázcích symboly Vánoc
 • Trénujeme na Vánoční besídku
 • Pečeme společně perníčky
 • Zdobíme stromeček
 • Zpíváme koledy s doprovodem
 • VV- vyrábíme Vánoční výzdobu
 • Anglická slovíčka: Christmas, tree, family

Pracovní pomůcky

Papíry, nůžky, lepidlo, prstové barvy, pastelky, třpytky a různé ozdoby a dekorace.

Jiné požadavky