Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

1.3.2021 - 12.3.2021

Chci být zdravý

Stanovené cíle

• Rozvoj pohybových dovedností
• Rozvoj komunikačních dovedností
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky
• Procvičování zrakového a sluchového vnímání
• Rozvoj kreativity

Očekávané výstupy

• Děti mají povědomí o tom, co škodí zdraví a co mu naopak prospívá- dělení potravin na zdravé a nezdravé, dělení ovoce a zeleniny atp. 
• Rozvoj pohybových dovedností při cvičení, tanečcích, pohybových básničkách a říkankách
• Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech

Konkrétní činnosti

• Ranní kruh- povídání o zdravém a nezdravém jídle- poznáváme a pojmenováváme obrázky a třídíme do skupin (zdravé X nezdravé, ovoce X zelenina atd.)
• Ochutnáváme a poznáváme různé druhy ovoce a zeleniny
• Řekneme si, jak důležitý a zdravý je pohyb- společně cvičíme, tančíme, trénujeme práci s  míčem (házení, chytání, kopání) aj.
• Zopakujeme si základy samoobsluhy- jak se chovat u jídla, jak si správně umýt ruce,...
• VV- vyrobíme si zdravé i nezdravé jídlo a bacily
• Zpíváme písničky s doprovodem hudebních nástrojů
• Anglická slovíčka- fruit, candy, sport

Pracovní pomůcky

• papíry, prstové barvy, pastelky, houbičky, štětce, tempery, brčka, …

Jiné požadavky