Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

20. 5. - 24. 5. 2019 

Uvíjíme věneček ze všech našich kytiček

Stanovené cíle

 • Rozvoj estetického a společenského vkusu
• Rozvoj tvořivosti
• Rozvoj pohybových a výtvarných dovedností 
• Vytváření vztahu k přírodě

Očekávané výstupy

• Děti dokáží rozpoznat jednotlivé druhy květin- podle obrázků 
• Děti si dokážou zapamatovat jednoduchou básničku
• Posilujeme vztah k přírodě
• Děti rozvíjí výtvarné dovednosti při výrobě kytiček a ozdob ve třídě

Konkrétní činnosti

• Na koberci při společném povídání si ukazujeme kytičky a povídáme si o nich
• Vyrábíme kytičku
• Společná výzdoba třídy
• Omalovánky a práce s knížkou
• Pohybová básnička o kytičce

Anglická slovíčka: flower, sun, spring
                                                                                                                  

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky