Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

22.8.2022 - 2.9.2022

LOUČENÍ – VÍTÁNÍ NOVÝCH KAMARÁDŮ

Stanovené cíle

Procvičování vnímání, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj kreativity, rozvoj pohybových dovedností

Očekávané výstupy

·       Reflektování toho, co děti zažily v jesličkách, co jsme se společně naučili.

·       Přivítání nových kamarádů, seznámení se, poznávání se

Konkrétní činnosti    

·   

·       Ranní kruh – na konci měsíce srpna si s dětmi povíme, co jsme se v jesličkách všechno naučili, děti si navzájem poví, co se jim v jesličkách nejvíce líbilo. Budeme si povídat o nástupu do školky.

-        V září přivítáme nové děti, které do jesliček nastoupí, společně se naučíme naše jména, budeme poznávat sebe i jesličky.

·       VV – děti si vyrobí společné výrobky na památku

·        Anglická slovíčka – friends, hello, bye, my name is..,

 

 

Pracovní pomůcky

·        Lepidlo, papíry, prstové barvy, tempery, nůžky, houbička na nádobí, štětce,