Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

24.2.2020 - 28.2.2020

Umění

Stanovené cíle

• Rozvoj kreativity
• Procvičování sluchového a zrakového vnímání
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky 
• Rozvoj komunikačních dovedností
• Rozvoj pohybových dovedností

Očekávané výstupy

•     Děti se seznámí s novým slovem- umění
• Zvládají hru na jednoduché hudební nástroje (např. tamburína, xylofon, bubínek, dřívka, vajíčka atd.)
•     Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech
•     Rozvoj pohybových dovedností při tanečcích a pohybových básničkách

Konkrétní činnosti

•     Ranní kroužek –  povídání na téma umění (hudební a výtvarné)
•     Zkoušení nových výtvarných technik
•     Zpívání s doprovodem hudebních nástrojů
•     Bubnování do školek Denbaya- Zážitkový hudební program s cílem zajistit rozvoj rytmu pomocí bubnování, prostor pro uvolnění a rozvoj temperamentu osobnosti
•     Anglická slovíčka – music, art, drum           

Pracovní pomůcky

Papíry, pastelky, lepidlo, suché pastely, klovatina, tuš, zmizíky, prstové barvy, 

Jiné požadavky