Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

11.1.2021 - 22.1.2021

Paní Zima

Stanovené cíle

• Procvičování vnímání
• Rozvoj komunikačních dovedností
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky
• Rozvoj kreativity
• Rozvoj pohybových dovedností

Očekávané výstupy

• Seznámení se zimou- víme, jak se v zimě oblékáme, co se děje v přírodě,…
• Výroba zimní výzdoby školky
• Rozvoj pohybových dovedností při tanečcích, pohybových básničkách a říkankách
• Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech

Konkrétní činnosti

• Ranní kruh- povídáme si o nynějším ročním období- jaké je venku počasí, co si oblékáme apod.
• Poznáváme a pojmenováváme symboly zimy na obrázcích
• Trénujeme oblékání
• VV- vyrábíme zimní výzdobu
• Zpíváme písničky s doprovodem hudebních nástrojů
• Anglická slovíčka- winter, cold, snow

Pracovní pomůcky

• papíry, lepidla, prstové barvy, pastelky, houbičky, štětce, …

Jiné požadavky