Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

21. 10. - 25. 10. 2019 

Cvičíme se zvířátky

Stanovené cíle

 • Rozvoj pohybových dovedností
 • Procvičování pozornosti
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Rozvoj kreativity

Očekávané výstupy

 • Seznámení se s projektem „Svět nekončí za vrátky- cvičíme se zvířátky“
 • Poznáme zvířátka, která nás budou v rámci projektu doprovázet
 • Rozvíjíme pohybové dovednosti při trénování různých cviků
 • Rozvíjíme kreativitu při výtvarných činnostech

Konkrétní činnosti

 • V ranním kruhu se seznámíme s novým cvičením se zvířátky
 • Řekneme si, proč je sport důležitý, jaký sport nás nejvíc baví,…
 • Trénujeme základní cvičební prvky (běh, skok, hod, válení sudů, plazení se apod.)
 • Učíme se nové básničky
 • VV- vyrobíme si zvířátka, se kterými cvičíme
 • Anglická slovíčka: sport, animal

Pracovní pomůcky

Papíry, nůžky, lepidlo, prstové barvy, houbičky, štětce, pastelky

Jiné požadavky