Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

5. 6. – 9. 6. 2023

Léto už je tady!

Stanovené cíle

Děti se dozví o bezpečnosti v létě.

Očekávané výstupy

Rozvoj kreativity, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj jemné motoriky, rozvoj hrubé motoriky, procvičování zrakového a sluchového vnímání, rozvoj pohybových dovedností.​

Konkrétní činnosti    

 

  • Ranní kruh – S dětmi si povídáme o bezpečnosti v létě – jak se oblékat, dodržování pitného režimu, jak se chovat na koupališti… Přiřadíme si správné obrázky. 
  • Venkovní aktivity – na venkovní terase si napustíme bazének a užijeme si krásné slunečné dny.
  • VV – výroba sluníčka pomocí tvrdého papíru.
  • Anglická slovíčka – water, swim, pool…

 

Pracovní pomůcky

Tempery, vodovky, papír, pastelky, nůžky, pastelky…