Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

24.2.2020 - 28.2.2020

Hudební nástroje

Stanovené cíle

Vzhledem k tomu, že nás hned na začátku týdne čeká bubnování, budeme se celý týden věnovat hudbě - hudebním nástrojům. Naučíme se různé hudební nástroje rozeznat nejen vizuálně, ale také auditivně.

Očekávané výstupy

•     Děti vědí, co je to hudba
• Děti poznají na obrázku známé hudební nástroje - klavír, flétna, kytara, buben
•     Pomocí zvuku rozeznají nástroj
•     Rozvoj paměti při učení nové básničky

Konkrétní činnosti

•     Ranní kroužek –  povídání o hudbě
•     Nová básnička - Hudební nástroje
•     Další sloky písničky "Já jsem muzikant"
•     Výrobek - kytary z papírových tácků
•     Nová anglická slovíčka - music, piano, drum

Pracovní pomůcky

Obrázky nástrojů, ukázky zvuků, papírové tácky, klubko, pastelky.

Jiné požadavky

V pondělí 24.2. proběhne ve školce Denbaya - bubnování a rytmické hrátky pro děti