Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

18. 2. - 22. 2. 2019 

Stolování  

Stanovené cíle

Rozvoj sociálního chování dítěte, rozvoj hygienických návyků, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj pohybových aktivit, seznámení se s sociálními potřebami, rozvoj péče o vlastní tělo.

Očekávané výstupy

Dítě se naučí jak správně sedět u jídelního stolu, co ke stolu/na stůl patří a co tam nepatří. Jaké máme pravidla během stolování. Spojí si pojem stolování i s osobní hygienou a hygienou během sezení u stolu.  Díte bude schopno popsat jídelní potřeby - na co servírujeme jídlo, kam ho popřípadě odnášíme, čím jídlo jíme. Naučí se správné sezení u stolu a držení jídelního příboru. Pojem stolování si spojí i s příjemným prožitkem, kdy si samo bude moci nachystat a upéct dort. Dítě si spojí stolování i s pojmem správné životosprávy.

Konkrétní činnosti

S dětmi si ukážeme demonstrační obrázky na téma stolování, jak se správně sedí u stolu/jak nemáme sedět u stolu, co na stůl patří a co ne, jaké máme příbory a na co je používáme, povíme si jak se u stolu chováme. Vyrobíme si vlastní prostírání, které pak i využijeme při svačině a obědě. Upečeme si vlastní dort. Naučíme se novou básničku na dané téma a doplníme ji pohybovými aktivitami a hrami. Zopakujeme si pravidla hygieny před a po stolování (umývání rukou, obličeje, poklizení místa)                                                                                                                                                

Nová anglická slovíčka: table, lunch, spoon, dinner, drink

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky