Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

23. 4. - 27. 4. 2018    

Čarodějnický týden

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat o čarodějnicích, seznámíme se s tradicí pálení čarodějnic (30.4). Cílem je vést děti k pochopení dobra a zla, přiblížit dětem jak čarodějnice vypadá a v kterých pohádkách ji můžeme vidět,seznámení s pomocníky čarodějnic, rozvoj fantazie a tvořivosti na základě pohybových říkanek a her.

Očekávané výstupy

Děti dokážou charakterizovat čarodějnici a její pomocníky ( vzhled, postava, vlastnosti, létání na koštěti..), dozví se nové informace o tradičním pálení čarodějnic, naučí se nové říkanky a hry na dané téma, rozvoj fantazie při hledání vhodných jmen pro čarodějnice.

Konkrétní činnosti

Komunitní kruh- povídání si na dané téma, prohlížení a popis tématických obrázků, omalovánky a pracovní listy, společná práce- tvorba čarodějnického kotlíku, výroba čarodějnice z papíru, čarodějnické říkanky a hry, povídání si o pohádkách kde vystupují čarodějnice.

Pracovní pomůcky

Obrázky a knížky, lepidlo, tématické omalovánky, velký arch papíru, prstové barvy, vodovky, prac. Listy

Jiné požadavky

 

O Vaše děti se starají

Jana Horská
Jmenuji se Jana a jsem absolventkou střední odborné školy sociálně správní. V současné době studuji na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Speciální pedagogiku v oboru logopedie-surdopedie. Již na střední škole jsem měla možnost praxe v brněnském Centru Kociánka, kde jsem měla na starosti tělesně a mentálně postižené děti v denním stacionáři. Mám také zkušenosti s individuálním hlídáním dětí. Dále jsem absolvovala kurz první pomoci a kurz Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mezi mé záliby patří jakýkoli sport, především běh a jízda na kole. Od dětství se věnuji výtvarným činnostem obzvláště práci s keramickou hlínou. Práce s dětmi mne velmi baví a věřím, že zde mohu své teoretické znalosti získané ze školy aplikovat, ale jak pravil Cicero, „Praxe je nejlepší učitelka“.
Blanka Kohoutová
Jmenuji se Blanka a jsem maminkou dvouleté holčičky. Práce s dětmi je mým velkým koníčkem a povoláním zároveň. Již v 15-ti letech jsem začala pracovat jako dobrovolnice v dětském domově a v mateřské škole. Tato práce mě natolik okouzlila, že jsem se rozhodla vystudovat střední pedagogickou školu a následně speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě a dětem se věnovat na profesionální úrovni. Děti jsem začala hlídat již během studií na SŠ, kdy jsem se starala o miminka, děti předškolního i školního věku. Zkušenosti se staršími dětmi jsem získala při práci na ZŠ jako asistentka dětí s SPU (dyslexie, dysgrafie, ADHD), později také jako třídní učitelka. V roce 2012 jsem začala pracovat jako učitelka v MŠ a více se zajímat o výchovu a vzdělávání těch nejmladších. Své znalosti a vědomosti jsem dále rozšiřovala absolvováním celé řady školení zaměřených na současné trendy vzdělávání v MŠ. V současné době si rozšiřuji v rámci workshopů své znalosti v oblasti pohybových her a správného motorického vývoje kojenců, batolat a dětí do 6 let. Pracuji také jako lektorka cvičení rodičů s dětmi. I tato práce je mým velkým koníčkem, stejně tak jako cestování, literatura a tanec. Při vzdělávání dětí je mou vizí podávat dětem pomocnou ruku při jejich prvních rozhodováních a jednáních v nejrůznějších oblastech. Snažím se je vést k samostatnému zkoumání, poznávání, objevování, jednání a následnému řešení vzniklých situací. Individualita a jedinečnost každého dítěte je pro mne motivací a inspirací pro další práci.
Olga Miklíčková
Jmenuji se Olga a jsem absolventkou Masarykovy univerzity v Brně v oboru Speciální pedagogika a Výtvarná výchova. Během studia jsem měla možnost praxe na Základní škole a mateřské škole logopedické v Brně, kde jsem pracovala s předškolními dětmi a dětmi na prvním stupni, které měly poruchu řeči i kombinované postižení. Během studia jsem se zúčastnila i dobrovolných týdenních kurzů, které byly pořádány Masarykovou univerzitou v rámci grantu z EU. Během kurzu jsem se podílela na zájezdu do Azylového centra v Kostelci nad Orlicí a další kurz jsem absolvovala v Brně v Diagnostickém ústavu. Po dokončení studia jsem se rozhodla vycestovat do zahraničí a strávit pár měsíců jako au-pair v Americe, kde jsem byla součástí rodiny pro dvě děti s poruchou ADHD. Na své práci oceňuji individuální přístup ke každému dítěti, rozvíjeni kreativní složky osobnosti a využití vlastních zkušeností získaných na akademické půdě. V mé práci se snoubí nejen praktické, ale i teoretické znalosti, které podporují odborný pedagogický přístup. Ve volném čase se věnuji vlastní tvorbě, ráda sportuji, čtu a svůj život směřuji kreativním směrem. Práce s dětmi mne velmi baví. Jako motivace k další práci mi slouží zpětná vazba každého dítěte, kdy vidím určitý posun v jeho vývoji. Jsem zastáncem výroku, že každý, koho v životě potkáme nás něčemu učí. Tak je to i s dětmi, které jsou nám mnohdy většími učiteli, než jsme my učiteli pro ně.
Veronika Bulínová
Jmenuji se Veronika, vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v oboru Výchovná a humanitární činnost. V souvislosti se studiem jsem měla možnost řízené praxe v jeslích, školkách, školních družinách a i ve specializovaných zařízeních. Absolvovala jsem kurz Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, dále mám i rekvalifikační kurz pro péči o děti od 3 do 15 let. Působila jsem jako paní učitelka v soukromé mateřské školce, pracovala jsem pro agenturu jako chůva, kdy jsem pečovala o děti v batolecím věku a zkušenosti mám i jako asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině. Ve svém volném čase se ráda věnuji četbě, sportu a dětem. Věřím, že děti jsou naše budoucnost. Mým cílem je předat jim všechny cenné rady a navést je tím správným směrem. Jsou pro mě zdrojem radosti, inspirace a lásky. Těším se na společné tvoření a radosti s vašimi dětmi, protože smích a spokojenost dětí je pro mne tou největší motivací pro práci.