Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

21. 10. - 25. 10. 2019  

Čísla

Stanovené cíle

V tomto týdnu se budeme věnovat číslicím. Naučíme se počítat a poznávat čísla od 1-10. Procvičíme jemnou motoriku při dokreslování obrázků. Zdokonalíme koordinaci a pohyblivost těla při vnitřních i venkovních pohybových aktivitách k tématu. Naučíme se, jak jednotlivá čísla vypadají a jaký počet značí. Pro lepší zapamatování řady čísel, se naučíme píseň.

Očekávané výstupy

Děti umí napočítat od 1-10, umí ukázat na prstech jednotlivý počet, poznají číslovku.

Konkrétní činnosti

Skládání číselné řady, poznávání jednotlivých čísel, přiřazování číslice ke správnému počtu puntíků/zvířátek, ukazování vybraných čísel na prstech, skákání na jednotlivá pole podle číselné řady, počítání např. červených aut, stromů apod. při procházkách.

Pracovní pomůcky

Pracovní listy, lepidlo, barevný papír, dřevěné špachtle, pastelky, pexeso, hrací kostka.

Jiné požadavky