Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

5.6. – 9.6. 2023

NAŠE ŠKOLKA

Stanovené cíle

V následujícím tématu si s dětmi budeme povídat o naší školce. Jelikož jsme přivítali nové kamarády, budeme si povídat o tom, jak se chováme ve školce, jak probíhá den ve školce, jak se k sobě ve školce chováme, zopakujeme si pravidla, zvyky a návyky.

Očekávané výstupy

Rozvoj komunikačních dovedností a slovní zásoby, rozvoj empatie, upevňování kladného vztahu ke školce, upevňování správných hygienických návyků, vedení ke slušnému a přátelskému chování ve skupině, rozvoj paměti a myšlení, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj zrakového vnímání, individuální práce a práce
ve skupině.

Konkrétní činnosti    

  • Ranní kruh – povídání o pravidlech ve školce, o péči o zdraví, o slušném chování ve skupině, naučení se nové básničky Školka
  • Výtvarná výchova – dětí si vyrobí školku a obrys rukou se jménem
  • Hudební výchova – písnička S námi pojď si hrát, Zoubky
  • Didaktická činnost – skládačka s želvami - procvičení geometrických tvarů a barev, spojování činností s hygienickými pomůckami, pracovní list: přiřazování stínů k hračkám, hledání chybějící části zvířátek
  • Pohybová činnost – hra Čáp ztratil čepičku
  • Anglická slovíčka – kindergarten, friend, toys, rules

Pracovní pomůcky

Barevné papíry, výtvarné dekorace, tempery, štětce, pastelky, lepidlo, nůžky, tvrdé výkresy