Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

22. - 26. 1. 2018  

Zimní sporty

Stanovené cíle

Seznámit děti s různými druhy zimních sportů, umět je popsat, co se k nim používá a napodobit je. Rozvoj pohybových schopností, hrubé a jemné motoriky. Rozvoj fantazie a komunikačních dovedností. Vysvětlit, co to je olympiáda-její symboly (vlajka, kruhy, pochodeň). Vyprávění vlastních zážitků ze zimních radovánek.

Očekávané výstupy

Rozvíjení pohybových dovedností a tělesné zdatnosti, zvládání základních pohybových aktivit. Zapojení se do společných her. Dítě dokáže rozpoznat druhy zimních sportů a povídat o nich. 

Konkrétní činnosti

Zdobení papírové brusle, výroba ledové plochy, nácvik provlečení tkaničky. Zdobení papírové lyže a výroba hůlek. Zmuchlaný papír-házení na cíl. Říkanky s pohybem, učení se nových básniček-Na saních, Chumelenice. Vybarvování tématických omalovánek. Osvojení si nových anglických slovíček: ski, skate, sport, toboggan.

Pracovní pomůcky

Tvrdý papír, vodové barvy, pastelky, alobal, tématické omalovánky, provázek.

Jiné požadavky

O Vaše děti se starají

Jana Horská
Jmenuji se Jana a jsem absolventkou střední odborné školy sociálně správní. V současné době studuji na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Speciální pedagogiku v oboru logopedie-surdopedie. Již na střední škole jsem měla možnost praxe v brněnském Centru Kociánka, kde jsem měla na starosti tělesně a mentálně postižené děti v denním stacionáři. Mám také zkušenosti s individuálním hlídáním dětí. Dále jsem absolvovala kurz první pomoci a kurz Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mezi mé záliby patří jakýkoli sport, především běh a jízda na kole. Od dětství se věnuji výtvarným činnostem obzvláště práci s keramickou hlínou. Práce s dětmi mne velmi baví a věřím, že zde mohu své teoretické znalosti získané ze školy aplikovat, ale jak pravil Cicero, „Praxe je nejlepší učitelka“.
Karina Fialová
Jmenuji se Karina a jsem absolventkou Střední školy oboru: Sociálně-správní činnost. Díky svému vzdělání, jsem měla možnost absolvovat odbornou praxi a exkurze v různých zařízeních v sociální a pedagogické oblasti. Např. dětské domovy, výchovné ústavy, krizová centra pro děti, logopedický stacionář, domov pro hendicepované děti, kde jsem následovně pracovala jako osobní asistent. Také jsem úspěšně absolvovala Mendelovu univerzitu v Brně, obor: Specializace v pedagogice. Dále jsem absolvovala kurz Chůvy pro děti do zahájení školní povinné docházky. Nejzásadnější zkušenosti s prací s dětmi, jsem získala jako vedoucí zařízení a vychovatelka v dětské skupině, v jesličkách zaměřené na Montessori pedagogiku, jako paní učitelka v soukromé školce a také jako organizátor dětských akcí. Velmi ráda jsem se zúčastnila jako dobrovolník charitativních akcí, nadace Hroch, zaměřené na dětské úrazy a nebo charitativní akce Cihla. Mezi mé záliby patří: zvířata, tanec, hudba, výroba dekorací. Vašim dětem mohu nabídnout lásku, pochopení, úsměv a společnou cestu za poznáním. Těším se na společné tvoření a zážitky s vašimi dětmi.
Blanka Kohoutová
Jmenuji se Blanka a jsem maminkou dvouleté holčičky. Práce s dětmi je mým velkým koníčkem a povoláním zároveň. Již v 15-ti letech jsem začala pracovat jako dobrovolnice v dětském domově a v mateřské škole. Tato práce mě natolik okouzlila, že jsem se rozhodla vystudovat střední pedagogickou školu a následně speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě a dětem se věnovat na profesionální úrovni. Děti jsem začala hlídat již během studií na SŠ, kdy jsem se starala o miminka, děti předškolního i školního věku. Zkušenosti se staršími dětmi jsem získala při práci na ZŠ jako asistentka dětí s SPU (dyslexie, dysgrafie, ADHD), později také jako třídní učitelka. V roce 2012 jsem začala pracovat jako učitelka v MŠ a více se zajímat o výchovu a vzdělávání těch nejmladších. Své znalosti a vědomosti jsem dále rozšiřovala absolvováním celé řady školení zaměřených na současné trendy vzdělávání v MŠ. V současné době si rozšiřuji v rámci workshopů své znalosti v oblasti pohybových her a správného motorického vývoje kojenců, batolat a dětí do 6 let. Pracuji také jako lektorka cvičení rodičů s dětmi. I tato práce je mým velkým koníčkem, stejně tak jako cestování, literatura a tanec. Při vzdělávání dětí je mou vizí podávat dětem pomocnou ruku při jejich prvních rozhodováních a jednáních v nejrůznějších oblastech. Snažím se je vést k samostatnému zkoumání, poznávání, objevování, jednání a následnému řešení vzniklých situací. Individualita a jedinečnost každého dítěte je pro mne motivací a inspirací pro další práci.
Olga Miklíčková
Bude doplněno