Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

20. 5. - 24. 5. 2019 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat o dopravních prostředcích. Zaměříme se při tomto tématu především na stránku vizuální. Co dopravní prostředky vlastně jsou, k čemu slouží. Pomocí obrázků si ukážeme různé druhy dopravních prostředků, které se pohybují nejen po zemi, ale také po vodě a vzduchu. Dále se naučíme pár důležitých dopravních značek, které si ukážeme při našich každodenních procházkách. Cílem nebude tedy jen rozpoznat dopravní prostředky a dopravní značky, ale také pravidla "silničního provozu", jak se my chodci máme na silnici chovat. 

Očekávané výstupy

Děti dokáží zodpovědět, co označujeme názvem dopravní prostředky. Jaké dopravní prostředky znají, rozdělení do skupin - dopravní prostředky pohybující se po zemi, ve vodě, ve vzduchu. Pomocí zvukových ukázek rozpoznají, o který prostředek by se mohlo jednat. Dále by měly děti poznat pár základních dopravních značek, které si budeme ukazovat na dřevěných kostkách, které se nachází ve třídě a děti si s nimi běžně hrají: značky jako "dej přednost v jízdě", "stop", "dopravní značka děti" apod. Měly by také znát pravidla silničního provozu - přecházet silnici pouze po přechodu a vždy se rozhlížíme, zda nejede auto. Tyto značky a situace si budeme dále procvičovat na společné procházce.  

Konkrétní činnosti

Společná činnost v kroužku - povídání o dopravních prostředcích a zařazování do skupin, poslechové ukázky. Pomocí obrázků, pexesa, nebo hraček ve třídě si rozdělíme dopravní prostředky do skupin - pohybující se po vodě, po zemi, ve vzduchu. V kroužku také každý poví, jakým prostředkem se dopravuje do školky. Dopravní značky si budeme ukazovat na dřevěných kostkách, které se nachází v herně. Dále si s dětmi společně namalujeme na papírový karton tramvaj. Děti se také naučí novou říkanku a tři nová anglická slovíčka - car, bus, train. 

Pracovní pomůcky

Demonstrační obrázky, zvukové ukázky, dřevěné kostky, hračky ve třídě, papírový karton, fixy, papíry.  

Jiné požadavky