Ceník - Mikrojesle Zlín | Elánek - Školky a jesle v Brně

Ceník - Mikrojesle Zlín

Služba péče o dítě v mikrojeslích je poskytována bezúplatně.

Rodiče přispívají pouze na aktivity, které jsou nad rámec programu, jako například návštěva divadla apod. Tyto akce budou vždy hlášeny dopředu, stejně jako finanční příspěvek a záleží pouze na rodičích, jestli tuto aktivitu využijí.