Dotazy rodičů | Elánek - Školky a jesle v Brně

Dotazy rodičů

1. Přijetí

Q: Přijímáte děti i v průběhu školního roku?

A: Ano, děti přijímáme neustále, dovoluje-li nám to kapacita zařízení.

Q: Jaké jsou podmínky pro přijetí? Co všechno musí dítě umět? Jsou plenky problém?

A: Splněné povinné očkování (Hexavakcína ve schématu 2+1 a základní dávka MMR) a věk min. 12 měsíců. Žádné další speciální nároky na Děti kladeny nejsou, a tak ani plenky nejsou překážkou. U dětí ve věku okolo 3 let je zde však předpoklad, že se dokáží alespoň částečně obléknout, najíst a vyjádřit svoji základní potřebu.

Q: Je opožděný vývoj řeči problémem pro nástup?

A: Opožděný vývoj řeči, a to i v kombinaci s jinými poruchami není překážkou pro přijetí, avšak nástup je v takových případech konzultován vždy individuálně. 

Q: Kdy mám poslat přihlášku?

A: Nezávaznou přihlášku z webových stránek www.elanek.eu doporučujeme poslat nejpozději měsíc před plánovaným nástupem do zařízení. Místo je pak možné rezervovat Vám hned v momentě, kdy bude podepsána Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku a zaplacen rezervační poplatek (který je odečten od první faktury, tedy rodič neplatí nic navíc).

Q: Mohu k vám do školky umístit dítě, které není očkované a očkovat ho ani neplánuji?

A: Splněné očkování je jednou z podmínek pro nástup do kolektivu. Výjimku udělujeme pouze v případě, kdy má dítě trvalou zdravotní kontraindikaci očkování, nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní.

 

2. Nástup

Q: Je možné zůstat s dítětem ráno ve školce déle?

A: Delší pobyt nepověřených osob (rodičů) v zařízení není z hlediska hygieny možný + doporučený postup loučení s dítětem – viz. našich ucelených 10 dobrých rad, které usnadní rodiči i dítěti nástup do školky.

Q: Je možné přijít na 9-tou hod. nebo později? Dítě není zvyklé vstávat a s dalším dítětem to máme ráno vždy komplikované.

A: Ranní doba pro přijetí je stanovena již od 7:00 – 8:30 hod. V pozdějším čase přijetí není možné. Dětem v této době začíná bohatý dopolední program.

Q: Uvádíte někam informaci o počtu hodin strávených v zařízení? (Dotaz vztahující se k RP)

A: Tuto informaci evidujeme v rámci docházky dětí (ta je v elektronické formě a následně tištěné s podpisem pověřené osoby. Zákonná archivace je 10 let.). Nemáme však oznamovací povinnost vůči dalším institucím, například česká správa sociálního zabezpečení.

 

​​3. Program

Q: Učí se děti ve školce angličtinu?

A: Ano, výuka anglického jazyka je každodenní součástí dopoledního programu. Probíraná anglická slovíčka jsou navíc spjata vždy s aktuálním týdenním tématem.

Q: Kdy děti obědvají?

A: Oběd je naplánován od 11:30 – 12:30 hod. Přehledně rozepsaný harmonogram celého dne je možné naleznout na našich webových stránkách www.elanek.eu v sekci Aktivity -> Denní program.

Q: Jsou aktivity jako divadla a solné jeskyně zvlášť placené?

A: Vždy záleží na typu akce. Návštěvy solných jeskyní, dětské dny, narozeniny, besídky a akce podporující zdraví jsou hrazeny zcela z naší strany. U kulturních aktivit je pak vstupné hrazeno částečně i ze strany Rodičů, vždy však do max. výše 50,-Kč/dítě.

 

4. Docházka

Q: Máte také jarní/letní/zimní prázdniny jako ve státních školkách?

A: Ne, Elánkovy školky jsou dětem k dispozici neustále. Zavřeno je pouze po tu dobu, která připadá na víkendy či celorepublikové státní svátky.

Q: Co když už teď víme, že pojedeme v létě na dovolenou? Je možné vrátit nám nějakou část peněz?

A: Každou předem známou absenci je nutné nám nahlásit přímo v docházkovém systému Školkis, a to nejpozději 7 dní předem. Částka za řádně odhlášenou stravu Vám bude vrácena ve formě přeplatku, avšak poplatek za školné je nevratný. Školné - Tarif je pro nás velmi důležitý, protože předem víme, jakou obsazenost máme, kolik můžeme přijmout nových dětí, ale i kolik hraček si můžeme dovolit přikoupit, abychom školku dále vybavili ke spokojenosti dětí. Jsme jedna z nejlevnějších soukromých školek v Brně, přičemž se snažíme, aby školkovné rodiče příliš nezatížilo, ale zároveň děti dostaly jen tu nejlepší možnou péči. Nájem, energie, ani mzdy Pečujících osob se neponíží v momentě, kdy Rodič rozhodne o tom, že Dítko nedorazí. Místo je Vám, dle domluvy, rezervováno a toto nemůže být obsazeno jiným (platícím) zájemcem. Rádi Vám však během daného měsíce umožníme nahradit si zameškané dny docházky, bude-li nám to kapacita zařízení dovolovat.

Q: Kdy si mohu dítě vyzvednout?

A: Konkrétní doba pro vyzvednutí dítěte závisí na čase ranního příchodu, od kterého se Vám Tarif (6/8/10 hod) počítá.

Q: Kdo si může dítě vyzvednout?

A: Dítě si může vyzvednout pouze osoba, která je pověřená Rodičem (zákonným zástupcem dítěte, se kterým je podepsána smlouva). V případě, že se jedná o nezletilou osobu, které je méně než 15 let, tak není možné dítě předat za žádných okolností. Pokud se jedná o nezletilou osobu ve věku 15-18 let, je možné zajistit od rodiče prohlášení, že přebírá veškerou odpovědnost a zařazuje nezletilou osobu na seznam pověřených osob.

Q: Může mít s sebou dítě vlastní hračku?

A: V případě donosu vlastní hračky je nutné tuto nechat uloženou v boxíku, kde na dítě bude po skončení programu čekat. Uvnitř herny je k dispozici celá řada dalších hraček, u kterých se děti učí, že jsou “školkové,“ a že si je mezi sebou mají půjčovat.

Q: Dítě není zvyklé nosit papučky. Může mít ve školce pouze ponožky?

A: Papučky je nutné mít na nohou z bezpečnostních důvodů – bez nich dětem při pohybu uvnitř školky hrozí nebezpečí pádu a následného zranění. Vhodnou alternativou místo papuček však mohou být cupitky s měkkou, avšak protiskluzovou podrážkou.

Q: Mohu dítěti donést do školky vlastní jídlo?

A: Donesení vlastní stravy je povoleno pouze za předpokladu, vyžadují-li to speciální dietetické nároky dítěte. V takovém případě je nutné mít přinesenou stravu v pevně uzavíratelné plastové nádobě nadepsané a) celým jménem dítěte, b) druhem jídla, c) datem spotřeby. Ve školce jsme však schopni dětem zajistit i speciální varianty stravy, kterými jsou BM – bezmléčná a BL – bezlepková.

Q: Je možné přivést dítě na „adaptační“ docházku/jednorázové hlídání na 1-2 hodiny?

A: Ano, dovoluje-li nám to kapacita zařízení, přijetí k adaptační docházce je možné a stejně tak nabízíme i tzv. Jednorázové hlídání s tím, že min. délka pobytu je stanovena na 3 hod.

Q: Je možné docházet 1 den na 6 hod. a další den na 8 hod.?

A: Tarifní docházka je pevně daná, tedy buď 6-ti nebo 8-mi hodinová. K jakémukoli Tarifu Vám však jako řešení rádi nabídneme tzv. Hlídání nad rámec.

 

5. Systém ŠkolkIS

Q: Kdy mi přijde přístup do systému?

A: Přístup do docházkového systému ŠkolkIS obdrží Rodič vždy před plánovaným nástupem do zařízení.

Q: Mohu v systému vidět, kdy je volné místo pro náhradu docházky?

A: V uživatelské verzi systému je vždy uvedena pouze docházka Vašeho dítěte.

Q: Mohu dítě k docházce přihlásit i v jiném dni, než který má zvolený?

A: V rámci systému je možné provádět změny pouze v určených dnech docházky. V případě zájmu o docházku v jiném dni, než který připadá na Vámi zvolený den, je možné zaslat nám tzv. Žádost o náhradu docházky. Tato nabídka se Vám zobrazí po rozkliknutí otazníku, který se nachází v pravém horním okraji daného dne.

Q: Kdy mi bude žádost o náhradu docházky odsouhlasena?

A: Standardně dochází ke schvalování/zamítání žádostí do 12,00 hod. předchozího pracovního dne, kdy máme již 100% jistotu, že je kapacita daného zařízení neměnná. Nebo dříve v těch případech, kdy je nám plánovaná absence jiného dítěte oznámena předem.

Q: Mohu si zažádat o náhradu docházky z měsíce ledna i v únoru?

A: Převod náhrad docházky napříč dalšími měsíci je z účetního hlediska neproveditelný. Možnost čerpat náhrady docházky lze vždy v rámci daného měsíce.

Q: Mohu odeslat žádosti o náhrady docházky pro více termínů?

A: Ano, čím více termínů poptáte, tím větší pravděpodobnost, že bude náhrada uskutečněna, budete mít. Schválen Vám bude vždy pouze takový počet náhrad, který odpovídá počtu zameškaných dnů.

 

6. Platba

Q: Jakým způsobem se platba provádí?

A: Bezhotovostně na základě vystavené faktury, která Vám bude zaslána v el. formě na uvedenou e-mailovou adresu vždy k 10. dni v měsíci. Splatnost této faktury je pak do 20. dne tohoto měsíce.

Q: Stravné se platí zvlášť v hotovosti?

A: Stravné je skutečně samostatnou položkou (není zahrnuto v ceně za školné), avšak uvedenou v rámci jedné faktury.

Q: Jakým způsobem dochází k vracení přeplatků?

A: V praxi dochází k vracení přeplatků vždy ob měsíc, tedy právě ve faktuře za měsíc únor se Rodiči promítne přeplatek z měsíce prosince. Proč tomu tak je? Skutečný stav řádně nahlášených absencí známe až po uplynutí celého měsíce, přičemž k 5. dni daného měsíce jsou již zasílány podklady pro faktury na účetní oddělení. Příklad: K 5. březnu vystavujeme fakturu na následující měsíc duben, přičemž v této době ještě neznáme celkový stav absencí za měsíc březen. Ten bude zohledněn až v dubnu, kdy již vystavujeme fakturu na následující měsíc květen.