Evropská Unie | Elánek - Školky a jesle v Brně

Evropská Unie

Na projekt Dětská skupina ve Velké Bíteši byla poskytnuta dotace z MMR, reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009914.

Na projekt školek Elánek byla poskytnuta finanční podpora z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v návaznosti na specifický cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Provozovatel se zavázal podporovat udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupnému návratu nebo vstupu na trh práce, musí být alespoň jeden z rodičů zaměstnán, nebo OSVČ, nebo aktivně hledající zaměstnání, nebo studentem připravujicím se na povolání.

Účelem dotace je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku a dětských skupin.

 

Ukončení projektu k 30.6.2022:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010978 Mikrojesle Zlín

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014225  Dětská skupina Sadová NFE

Ukončení projektu k 30.4:2022:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015551 DS Nadační fond Elánek Řečkovice

Ukončení projektu k 28.2.2022:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016517 Elánek Bohunice 2

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016522 Elánek Žabovřesky 2

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016520 Elánek Bystrc školka 2

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016519 Elánek Bystrc jesle 2

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016521 Elánek Královo Pole 2

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014223  Dětská skupina Sadová Elánek

Ukončení projektu k 31.1.2022:

 CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015832  Elánek KIDS Kamínek

Ukončení projektu k 31.12.2021:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016997 Dětská skupina Univerzitní kampus