Moderní školka a jesle v Brně? To jsou školky Elánek! | Elánek - Školky a jesle v Brně

Moderní školka a jesle v Brně? To jsou školky Elánek!

Vítejte,

Jsme síť několika dětských skupin, které jsou správným začátkem pro Vaše děti.
Naším cílem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého a tvůrčího jedince. Školky a jesle Elánek mají koncepci s reálnou vizí, posláním, hodnotami, postojem k výchově a péči, podmínkami a metodami práce s dětmi a hlavním mottem je: "aby s námi děti objevovaly svět!"
Plán výchovy a péče zahrnuje interaktivní, psychologické a pedagogické prvky pro rozvoj dětí. Popisuje roční plán aktivit, týdenní plány, celoškolkové aktivity, školková pravidla i vztah s veřejností. Realizujeme několik projektů, jako například "Projekt kniha," kdy jsme vydali vlastní knihu Putování s Elánkem, ale i Omalovánky, Puzzle či Pexesa. Dalším projektem je „Podpora zdraví dětí,“ který zahrnuje vyváženou stravu, pitný režim, dostatek pohybu, čerstvého vzduchu, podpůrných aktivit a výchovy a nechybí ani další projekt, který se zaměřuje na "Bezpečnost a ochranu zdraví dětí." Cíle tohoto záměru soustavně splňujeme a plánujeme aktivity v souladu s neustálým zlepšováním v oblasti bezpečnosti dětí.
Stále je však dostatek času na hry, které děti v tomto věku nejvíce potřebují, a které je přirozeně rozvíjí, s heslem: „školka, základ života… ale i legrace“
Holky z naší školky, které pečují o Vaše děti, jsou profesionálky. Všechny mají pedagogické, sociální, či zdravotní vzdělání, nebo absolvovaly program „Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“ a především mají silnou motivaci, zodpovědnost a lásku k dětem.
Na jednu pečující osobu připadá vždy 4-8 v závislosti na celkové kapacitě školičky, což zaručí maximálně individuální přístup.
Prostory, ve kterých budou Vaše děti trávit čas, jsou zcela nové, moderně zařízené a plně přizpůsobené potřebám dětí. Každá provozovna má vlastní zahradu, či prostornou terasu, kde si děti můžou hrát, ale zároveň i poznávat přírodu, nebo si vypěstovat vlastní zdravou zeleninku.
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z OPZ v návaznosti na specifický cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Provozovatel se zavázal podporovat udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupnému návratu nebo vstupu na trh práce, musí být alespoň jeden z rodičů zaměstnán, nebo OSVČ, nebo aktivně hledající zaměstnání, nebo studentem připravujicím se na povolání.

Najdete nás v Brně, vždy pohodlně zaparkujete a děti nám bezpečně a v klidu předáte.

Pro své děti chtějte to nejlepší

Kdo je Elánek?

... je postavička s elánem do života, která kráčí vstříc novým dobrodružstvím.
... je moderní koncept vedení soukromých školek a jeslí, které vychovávají zdravé, schopné, kreativní a sebevědomé děti.
... děti naučí vše, co potřebují vědět. Každodenní angličtina může být doplněna o další cizí jazyk (fr, sp, ne), děti se učí hrát na hudební nástroje, výtvarně se rozvíjí a zdokonalují ve sportu.
... má skvělý tým lidí, kterému můžete bez starosti svěřit své děti a spolehnout se, že o ně bude výborně postaráno.

Elánek v číslech

Kolik máme poboček Elánku?
0
Kolik máme zaměstnanců?
0
Kolik dětí aktuálně navštěvuje Elánka?
0
Kolik lidí nás sleduje na facebooku?

O Vaše děti se starají

V předškolních zařízeních dáváme důraz na individualitu, zdravý rozvoj a bezpečí, tedy všechny „holky z naší školky“ i „kluci z naší školky,“ pečující o Vaše děti, jsou chůvy a profesionálové v oblasti zdravotnictví, pedagogie a sociologie.

Všechny pečující osoby najdete v domečkách jednotlivých školek, přesně podle rozdělení, kde se s nimi můžete setkat

Kancelář

Eliška Krejčí Reková
Ředitelka Elánku
eliska@elanek.eu
Jiří Krejčí
Finanční ředitel
jiri@elanek.eu
Zdeňka Hladilová
Provozní manažerka
info@elanek.eu
Sylva Pavelová
Provozní manažerka
info@elanek.eu
Lucie Mendlíková
HR specialista
prace@elanek.eu
Martin Žák
Manažer pro firemní komunikaci
elanek@elanek.eu
Aneta Palatinová
Office manager
info@elanek.eu
Lucie Korečková
Účetní
ucetni@elanek.eu
Ing. Eliška Krejčí Reková
Eliška je spoluzakladatelkou a ředitelkou školek a jeslí Elánek, tedy konceptu soukromých školek a jeslí v Brně. Má mnohaletou zkušenost v oblasti hlídání dětí v ČR i zahraničí, se specializací na děti od 3-6 let. Na základě získaných poznatků je přesvědčená, že zdravé, schopné a kreativní děti je vhodné vzdělávat již od útlého věku a do výchovně-vzdělávacího plánu zahrnuje nejen pohybový rozvoj, hudební vzdělání a výtvarné činnosti, ale také výuku cizích jazyků. Eliška studuje doktorské studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a projektu poskytuje veškerou manažerskou, administrativní a ekonomickou podporu. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti osobního rozvoje, publikuje odborné články a je garantem předmětů se sociální tematikou. Působí 12 let jako fitness instruktorka a mimo jiné nabízí i cvičení pro těhotné nebo dětskou yogu. Mluví francouzsky a anglicky, hraje na kytaru a Vašim dětem se zavazuje předat jen to nejlepší.
Ing. Jiří Krejčí
Ing. Jiří Krejčí
Jirka je spoluzakladatel a velmi důležitý člen týmu Elánek. Má na starosti finance, ale také provozní a technickou oblast projektu. Rozhoduje i o personálním zastoupení a zajišťuje marketingovou podporu. Jirka je absolvent Fakulty podnikatelské VUT v Brně a působí již 12 let v oblasti financí. Hraje na klavír a kytaru, je fotbalistou tělem i duší, mluví anglicky i německy a pro děti představuje mužský element, který vhodně doplňuje celý koncept všestranného předškolního vzdělávání.
Ing. Sylva Pavelová
Sylva se od 1.5.2019 stala novým členem Elánku a působí na pozici provozní manažerky. Jejím úkolem je dohled a zabezpečení plynulého chodu všech provozů, veškerá komunikace s rodiči, správa docházkového systému a podpora vedení společnosti v personálních i provozních procesech firmy. V řízení firmy má bohaté zkušenosti jak teoretické, získané studiem na Ekonomické fakultě MZLU v Brně, ale také praktické, a to již dlouholetým působením na různých manažerských pozicích v menších i velkých mezinárodních firmách. Její manažerské interpersonální dovednosti (soft skills) byly rozšířeny také o oblast výchovy dětí, a to absolvováním rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Dětem se však věnuje již od dob svých studií, kdy pracovala jako vedoucí na dětských táborech. Věří, že kdo dělá svoji práci srdcem, přináší radost, spokojenost a úsměv na tváři nejen sobě, ale hlavně všem ostatním kolem sebe.
Martin Žák
Martin se od začátku roku 2020 stal novým členem Elánku a působí na pozici manažera pro firemní komunikaci. Jeho úkolem je B2B komunikace především s dodavateli a partnery. Zároveň se stará o promo Elánku a o technické záležitosti školek. Martinovi práce s dětmi není cizí z dob, kdy vedl ve skautu svoji družinu a trávil volný čas hraním a soupeřením v přírodě. Poté se vydal na sportovní dráhu, kde dosahoval zajímavých výsledků ve sportovním lezení. Po mnoha zraněních v době, kdy byl reprezentantem ČR musel sportovní kariéru ukončit a začal se soustředit ruku v ruce se studiem vysoké školy na seberozvoj a pracovní kariéru. Nyní Martin studuje dálkově na VUT a svůj zápal do komunikace s lidmi uplatňuje v Elánku. Ve volném čase se věnuje různým sportům na rekreační úrovni (fitness, plavání, běh, yoga, atd.), cestování a svému Eshopu walltrix.eu. A proč zrovna Elánek? Na to má Martin odpověď jasnou: „Hledal jsem něco s přidanou hodnotou. Co může být větší přidaná hodnota než rozvoj dětí, které budou v budoucnu zlepšovat náš svět.
Zdeňka Hladilová
Zdeňka v Elánku působí od dubna 2020 jako provozní manažerka a má na starosti komunikaci s rodiči, provozní a administrativní agendu školek. Studovala divadelní management na JAMU a sociální pedagogiku a poradenství na Masarykově univerzitě, což v Elánku perfektně využije. Mluví třemi jazyky, přičemž jezdila provádět školní zájezdy po Velké Británii a vyučovala anglický jazyk ve firmách, jazykové škole a i soukromě. Její specializací byla výuka mladších dětí, některé s ní vyrostly do puberty. Celý život ji provází hudba. Prozpívala se sbory, big bandem a kapelami až do současnosti, kdy zpívá s kapelou na svatbách, plesech a večírcích. Posledních několik měsíců chodí na i lekce kytary, protože nikdy není pozdě naučit se něco nového. Je matkou předškolačky, která ji učí trpělivosti, pochopení, vnitřnímu klidu a nepodmíněné lásce.
Aneta Palatinová
Aneta se od 1. července 2020 stala novým členem týmu Elánek a působí na pozici Office manager. Aneta zajišťuje chod kanceláře a ráda pomáhá ostatním, proto je nepostradatelným členem týmu. Studovala na střední škole uměleckomanažerské, – provoz a řízení kulturních subjektů, a díky tomu má kreativitu a organizovanost v krvi. Ve volném čase se ráda věnuje fotografování, grafice, kaligrafii a také svému pejskovi
Mgr. Lucie Mendlíková
Lucka má v Elánku na starosti nábor, péči a vzdělávání našich zaměstnanců. Na Univerzitě Palackého vystudovala psychologii, kde se zaměřila na psychologii práce a pedagogickou psychologii. Již od dětství se pohybovala v okruhu dětských kroužků, kde působila také jako vedoucí. Po absolvování svého dalšího studia v oboru managementu sportu několik let provozovala fitness studio, kde organizovala sportovní kurzy pro děti i dospělé. Je jí tedy blízký pohyb a zdravý životní styl. Velkým koníčkem zůstává psychologie, ve které se neustále vzdělává, a právě jejím skloubením se zkušenostmi z personalistky je práce v Elánku ta, ve které se našla.