Královo Pole | Elánek - Školky a jesle v Brně

Královo pole

Tyršova 1936/14, Brno

Rodinný domek se zahradou a krásné okolí na procházky. Školka má kapacitu 8 dětí, o které se starají dvě úžasné tety.Ve školce jsou děti od 2 let věku. V případě individuální domluvy lze udělit výjimku. Prostory se nachází ve 2.NP a nabízí 2 velké místnosti, koupelnu pro děti, pro dospělé, šatnu a výdejnu stravy. Ideální domácí prostředí, individuální přístup a dvě parkovací místa na klidné předání dětí přímo před domem.

Tel: 704 252 880 (vedení Elánku)
Email: info@elanek.eu

 

Prostory školky: 

Prohlídka školky- video

Přijímáme děti již od 12 měsíců!

SPORT

ZDRAVÁ STRAVA

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

DENNÍ PROGRAM NA MÍRU

O Vaše děti se starají

Teta Simona
Jmenuji se Simona. Mé kroky vedly přes středoškolský obor Předškolní a mimoškolní pedagogika k oboru Český jazyk a literatura a Výtvarná výchova na Masarykově univerzitě. Během své praxe jsem působila u dětí s ADHD nebo jako učitelka v dětské nemocnici či češtinářka cizinců a bilingvních dětí. Při svých studiích jsem byla na zahraničních stážích v Itálii, kde jsem učila český jazyk bilingvní děti. Zde jsem také hlídala děti od čtyř měsíců a postupně se i stala au pair jedné neskonale milé rodiny. V Česku jsem se účastnila jako vedoucí několika táborů a během roku byla hlídačkou pro děti. To vše proto, že s dětmi ráda trávím čas a s radostí je vedu k jejich pokroku, a to zejména ve výtvarných, hudebních a dramatických činnostech.
Teta Tereza
Mé jméno je Tereza a jsem absolventkou pedagogického lycea. Již během středoškolských studií jsem se účastnila dobrovolných aktivit pro předškolní děti, a to jak ve školkách, tak při vedení kroužku pro děti předškolního věku. Své zkušenosti jsem také prohloubila během mezigeneračních táborů pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče a prarodiče a během svých praxí, kde jsem se setkala i s dětmi různých specifických potřeb, jako třeba děti s ADHD. Praxi jsem získala v zařízeních státních i soukromých, a to jak zde v České republice, tak i v Německu. Tyto zkušenosti společně s maturitou z výtvarné výchovy mě silně ovlivnily, a tak jsem i během dalších studií na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně vedla kroužky pro děti od dvou let, kde jsem uplatňovala své výtvarné a hudební znalosti. Při práci s dětmi se zaměřuji především na rozvoj samostatnosti a rozvoj řečových dovedností a estetického cítění. Domnívám se, že každý den by měl být pro děti v předškolním zařízení něčím neopakovatelným, místem pro seberozvoj a prostorem k radosti ze všeho, z čeho se jen dá radovat.