Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

 

15. - 19. 10. 2018 

Mazlíme se s mazlíčky

Stanovené cíle

Cílem je seznámit děti se zvířaty, která lidé chovají jako domácí mazlíčky. Děti se tak učí o tom, která zvířata může člověk mt v bytě či domě, jak o ně má pečovat. Cílem je, aby děti poznaly alespoň několik zástupců z mazlíčků a věděly, jak se k nim chovat, jak o ně pečovat. Seznamují se tak s tím, že pokud si někdo vybere zvířátko, je potřeba se mu věnovat, dávat mu pítí, jídlo, zajistit mu obydlí a další péči. Také se seznámíme s tím, jak se ke zvířatům chovat, zda se jich můžeme dotýkat, i když je neznáme.

Očekávané výstupy

Pomocí tohoto tématu se děti naučí, jaká zvířata člověk může mít v bytě a domě, naučí se, jak o ně je potřeba pečovat, kde bydlí (klec, akvárium, bouda, …). Dávají pozor při společném povídání, dávají prostor svým kamarádům, aby se mohli vyjádřit k tématu, aktivně se zapojují do společných her, zajímají se o zvířata a jejich potřeby, umí pojmenovat zvířata, která chováme jako mazlíčci, vědí, jak je potřeba přistupovat k zvířatům, která známe i neznáme. 

Konkrétní činnosti

Vv- had z papírového talíře
TV- tanečky, cviky v kruhu, pohybové hry
Hv a řečová výchova-opakování známých písní o zvířatech za doprovodu nástrojů, seznámení s písní Máme rádi zvířata, básnička  Vařila myšička kašičku;
pohybová aktivita venku-všímáme si zvířat venku, pozorujeme psy, příp. návštěva zverimexu
četba-J. Žáček- Sedm pohádek na dobrou noc;
ranní kroužek: Diskuzní kruh - Má někdo z vás doma zvířátko? Jaké zvíře máte rádi? Jak se máme starat o zvířata?
Práce s demonstračními kartami, videem o zvířatech, fotografiemi, knihami zabývajícími se tímto tématem. Staráme se o plyšáka, výstava fotek našich mazlíčků
Canisterapie 18.10. u nás ve školce

plazi, ryby, mazlíčci v kleci (drobní hlodavci), psi a kočky, ptáci

 

Pracovní pomůcky

Děti si mohou přinést do školky fotky se svými mazlíčky.

Jiné požadavky

 

O Vaše děti se starají

Veronika Žampachová
Jmenuji se Veronika a jsem absolventkou střední zdravotnické školy. Již během studií jsem se setkala s prací s dětmi a rozhodla jsem se u ní zůstat. Byla jsem vedoucí na dětských táborech a vychovatelka v domácnostech. Díky těmto činnostem mám praxi ve větším i menším kolektivu. Tyto své zkušenosti jsem chtěla ještě více prohloubit, proto jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mezi mé záliby patří sport, hudba, tanec a četba. Jsem velice ráda, že je mohu využít i při práci s dětmi. Ke každému dítěti se snažím přistupovat individuálně, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti, a vést ho k samostatnosti.
Tereza Menšíková
Mé jméno je Tereza a jsem absolventkou pedagogického lycea. Již během středoškolských studií jsem se účastnila dobrovolných aktivit pro předškolní děti, a to jak ve školkách, tak při vedení kroužku pro děti předškolního věku. Své zkušenosti jsem také prohloubila během mezigeneračních táborů pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče a prarodiče a během svých praxí, kde jsem se setkala i s dětmi různých specifických potřeb, jako třeba děti s ADHD. Praxi jsem získala v zařízeních státních i soukromých, a to jak zde v České republice, tak i v Německu. Tyto zkušenosti společně s maturitou z výtvarné výchovy mě silně ovlivnily, a tak jsem i během dalších studií na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně vedla kroužky pro děti od dvou let, kde jsem uplatňovala své výtvarné a hudební znalosti. Při práci s dětmi se zaměřuji především na rozvoj samostatnosti a rozvoj řečových dovedností a estetického cítění. Domnívám se, že každý den by měl být pro děti v předškolním zařízení něčím neopakovatelným, místem pro seberozvoj a prostorem k radosti ze všeho, z čeho se jen dá radovat.