Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

13.7.-17.7.2020

Život pirátů a námořníků

Stanovené cíle

Děti se na základě tohoto týdne seznámí s tím, jaký byl život na moři. Zopakujeme si zvířata, která žijí v moři, ukážeme si, které dopravní prostředky lidé využívají na moři. Zároveň si přiblížíme život pirátů, jak se živili, kde hledali poklad a co k tomu potřebovali. Společně si vyzkoušíme několik her, které nám přiblíží život na moři a historii.

Očekávané výstupy

Na základě tohoto týdne se děti blíže seznámí s životem u mořem, jaký život na moři byl, čím se lidé blízko moře živí a kdo v moři žije. Také budou děti vědět, jak poznají piráta, co je pro něj typické a tyto znaky umí popsat. Zároveň se také děti utvrdí v tom, jaké vlastnosti mají hodné děti a zlí piráti. Děti se nebojí zapojovat do aktivit, her, v případě potřeby žádají o pomoc staršího kamaráda či vychovatelku. 

Konkrétní činnosti

ranní kruh- Kdo z vás umí plavat? Kam se chodíme koupat? Co si oblékáme? 
Diskuse na téma voda, plavání, hry u vody, bezpečnost u vody, práce s obrázky, s demo. předměty, videem, příběhem
společné hry- chytáme žraloka, jedno z dětí označíme jako žraloka, ten se nám snaží uniknout; 
co plove- experiment- děti zkouší různé předměty vkládat do vody a hádají, zda plovou; 
které zvíře umí plavat - vybíráme z obrázků zvířata, která plavou; ochutnávka slané vody (mořská), sbírání mušliček ve třídě
pirátská výbava - děti vybírají na základě příběhu předměty, které jsou spjaty s tématikou pirátů
spojovačky a stínové hříčky v časopise Méďa Pusík, zaměřeno na téma piráti
Vv a Pč- papoušek - vybarvení vodovými barvami, dolepení peří, obarvení trička
Hv a Řv- píseň Námořníci, poslech relaxační hudby (moře, delfíni)
Tv- hra s pravidly- Rybičky, nápodoba vodních živočichů, běh na píseň, tanec Baby shark
Aj- poslech angl. písní k tématu, pirate, swim, safe, Baby shark
pobyt venku- procházky po okolí školky, v případě pěkného počasí hry na hřišti, zahradě
četba- A. Lindgrenová - Děti z Bullerbynu

 

Pracovní pomůcky

peří, tričko na obarvení

Jiné požadavky

17.7.2020 výlet 24 hodin s Elánkem - provoz školky omezen