Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

12. – 16. 12. 2022

Vánoce, Vánoce přicházejí

Stanovené cíle

Tento týden na sebe necháme dýchat ducha Vánoc a budeme poznávat jejich vůně, zvyky a hudbu. Budeme také myslet na jiné a budeme tvořit posílat přání do domova pro handicapované, aby mohli mít všichni o něco lepší Vánoce.

Očekávané výstupy

Děti tento týden poznávají Vánoční tradice a v praxi poznávají význam prosociálního chování. Které k tomuto času patří.

Konkrétní činnosti

 

Ranní kruh

-        Poznáváme vůně Vánoc. Seznamujeme se s vůněmi, které o Vánocích můžeme často cítit a meleme si perníkové koření

-        Plníme úkoly z adventní vesničky

-        Seznamujeme se s různými zvyky, které k Vánocům patří

TV

-        Povídáme si příběh o Ježíškovi a děti chodí, s každým slovem ježíšek děti vyskočí. Zakončíme hrou na Betlém.

-        Tělocvik dle výběru dětí

-        Tanec s Vánoční hudbou

VV

-        Vyrábíme vánoční přání

-        Vytváření ozdob na stromeček

HV

-        Opakování písní a básní na besídku

-        Zpěv koledy – Štědrý večer nastal

AJ

- snowman, christmas, merry christmass

- The dancing christmas tree song

 

Pobyt venku

-        Pozorujeme Vánoční výzdobu

-        Opakujeme písničky na besídku

-        Pozorujeme změny v počasí a učíme se je pojmenovat

Čteme

-        Adventní pohádky