Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

 

17. 12. - 21. 12. 2018

Ježíšek u dětí a zvířátek

Stanovené cíle

Společně s dětmi se těšíme na Ježíška, bavíme se o tom, že Ježíšek je hodný a daruje dětem i dospělým dárky, aby je odměnil za hezké chování, s dětmi si vykládáme, proč se k sobě máme chovat hezky a že je to nezbytné i tehdy, když za naše chování nedostaneme hmotnou odměnu. Děti se učí, že odměnou může být i pohlazení a vlídné slovo a snaží se tuto myšlenku naplňovat. Hlavním cílem týdenního plánu je uvědomění si, jak se máme k sobě chovat. Cílem také je, aby se děti naučily obdarovávat i své rodiče například obrázkem, společně se vypravíme přichystat stromeček i pro zvířátka, děti vyberou "dárky", které by zvířata mohla nejvíce potěšit. 

Očekávané výstupy

Děti chápou pojem dobré a zlé, vědí, že lidé se mají k sobě chovat přátelsky, mají si být nápomocní, aby se jim všem dobře dařilo. Také vědí, že na konci týdne má přijít ke každému domů Ježíšek a očekávají ho. Snaží se podle svých možností dodržovat hygienická pravidla, zlepšují se v sebeobsluze. Hlavním výsledkem všech aktivit je udržení pozornosti dítěte a klidná příprava na období prázdnin. Děti vědí, co Vánoce znamenají, jaké zvyky se dodržují. Umí vybrat, jaké jídlo by zvířata mohlo potěšit a ozdobí jimi stromeček, který společně vybereme. 

Konkrétní činnosti

Ranní kruh: povídání o zimě, Vánocích, zvycích, které se dodržují, rodině, prázdninách
společné hry: zkoušíme zvyky, které se dodržují o Vánocích (házení střevícem, pouštění lodiček, šupiny) 
Aj - jingle bells, a sleigh, a present
VV- ozdoby na stromeček, 
TV- cvik k básni Sněhová vločka, chůze zvířat,
Hv a řečová výchova-opakování básní a písní naučených, zpěv koled, poslech českých a cizojazyčných koled
pohybová aktivita venku- pozorování změn v přírodě, očekávání sněhu, hry venku, krmení ptáčků, zdobení stromečku pro zvířátka
Návštěva programu v Besedním domě dne 20.12.2018
darování dárečků

 

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky

Ve dnech 24.-28.12.2018 je školka v Králově Poli uzavřena. Přejeme poklidné svátky vánoční! 

 

O Vaše děti se starají

Veronika Žampachová
Jmenuji se Veronika a jsem absolventkou střední zdravotnické školy. Již během studií jsem se setkala s prací s dětmi a rozhodla jsem se u ní zůstat. Byla jsem vedoucí na dětských táborech a vychovatelka v domácnostech. Díky těmto činnostem mám praxi ve větším i menším kolektivu. Tyto své zkušenosti jsem chtěla ještě více prohloubit, proto jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mezi mé záliby patří sport, hudba, tanec a četba. Jsem velice ráda, že je mohu využít i při práci s dětmi. Ke každému dítěti se snažím přistupovat individuálně, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti, a vést ho k samostatnosti.
Tereza Menšíková
Mé jméno je Tereza a jsem absolventkou pedagogického lycea. Již během středoškolských studií jsem se účastnila dobrovolných aktivit pro předškolní děti, a to jak ve školkách, tak při vedení kroužku pro děti předškolního věku. Své zkušenosti jsem také prohloubila během mezigeneračních táborů pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče a prarodiče a během svých praxí, kde jsem se setkala i s dětmi různých specifických potřeb, jako třeba děti s ADHD. Praxi jsem získala v zařízeních státních i soukromých, a to jak zde v České republice, tak i v Německu. Tyto zkušenosti společně s maturitou z výtvarné výchovy mě silně ovlivnily, a tak jsem i během dalších studií na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně vedla kroužky pro děti od dvou let, kde jsem uplatňovala své výtvarné a hudební znalosti. Při práci s dětmi se zaměřuji především na rozvoj samostatnosti a rozvoj řečových dovedností a estetického cítění. Domnívám se, že každý den by měl být pro děti v předškolním zařízení něčím neopakovatelným, místem pro seberozvoj a prostorem k radosti ze všeho, z čeho se jen dá radovat.