Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

21. 10. - 25. 10. 2019

Brambory na zahradě

Stanovené cíle

Pomocí tohoto týdenního plánu se děti seznamují s prácemi na zahradě. Učí se, že v době podzimu se z půdy berou různé plody zeleniny a uskladňují se. Pozorují, jak v půdě rostliny rostou, co potřebují k životu. Chápou, že z hlíny a vody berou živiny. Rozumí tomu, že je potřeba ovoce a zeleninu jíst a starat se o ni na zahradě, aby dobře rostla. Pomocí her poznávají nejčastěji sklízenou zelen inu na podzim, brambory, dýně, mrkev, poznávají, jak vypadají, rozeznávají, zda jsou plody velké nebo malé.

Očekávané výstupy

Na základě tohoto týdenního plánu jsou děti seznámeny se základními prácemi na zahradě. Rozumí tomu, že se rostliny musí zalévat, pokud neprší, chápou, že se na zahradě uklízí jako doma, na podzim je potřeba zajistit zahradě odpočinek (shrabání listí, zoraná půda). Pomocí her se seznamují se zeleninou sklízenou na podzim a rozlišují ji podle druhů, barev, velikostí. Rozumí tomu, že někdy tma a špína(hlína) mohou být přínosné a nemusíme se bát ušpinění.

Konkrétní činnosti

ranní kruh - Chodíte pomáhat na zahrádku? Co rádi ze zahrádky jíte?
spol. hry :
ochutnávka různě zpracovaných brambor
pokus s bramborou - pozorování brambor na slunci a ve stínu v  hlíně, co jim prospívá?
hra na kopání brambor- hledáme ve školce zakutálené brambory - Jaké jsou? Velké, malé.
žížaly po dešti- hrajeme si na ptáky a sbíráme žížalky
Vv- traktor- otiskování brambory, ježek- zapíchnutí párátek do brambor
Tv- "kutálení brambor" na báseň Jedna stará brambora, Kutálí se ze dvora
Hv a řečová výchova-báseň Jedna stará brambora
píseň Cos to , Janku, cos to sněd,
opakování starších písní
Aj- potato, garden, earth
četba- Policejní křeček od D. Kroluperové

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky

brambory, mrkev