Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

19.10.2020 - 23.10.2020

Divadlo a co potřebuje správný herec

Stanovené cíle

S pomocí tohoto týdenního plánu si děti ujasňují, co je potřebné k herecké profesi. Děti na základě her trénují dechová cvičení, oromotorické cviky, jemnou motoriku. Týdenní plán je také rozšířen o poznávání emocí, pochopení jejich různého projevu. Děti se vzájemně podporují k společným aktivitám.

Očekávané výstupy

Na základě tohoto týdenního plánu si děti získávají vztah k logopedické prevenci, rozumí, proč je důležité mít dobře potrénovaná ústa, k čemu je užitečné správně dýchat. Napodobují různé cviky, které rozvíjejí svaly obličej a jemnou motoriku. Podporují se vzájemně při aktivitách.

Konkrétní činnosti

Ranní kruh - povídání na téma divadlo, kdo se umí opičit, k čemu slouží zrcadlo
Společné hry oromotorické cviky a dechová cvičení se zrcadlem hry s logopedickou kostkou
Pohádka o jazýčku Napodob a pojmenuj - děti rozpoznávají na obrázcích, zda je někdo veselý či smutný, snaží se jeho výraz napodobit Opice- napodobujeme gesta a mimiku matky opice
Hlasové cvičení - Edo, kde jsiVv - koláž dýně - nalepení obličejové části, pojmenování výrazu (směje se, šklebí, mračí...)
Hv- Krysáci - učíme se písničku o Krysácích, Krávy, KrávyAj - Body Parts Song for Kids - Poslech písně a tanec (Head, Eyes, Nose)
Tv - hra Hejá, úklid krysáčího smetiště, Rozcvička s příšerkami
Pobyt venku - Loučíme se s ptáčky, krokové hry pro povzbuzení chůze, hry s kruhy a švihadlem
Četba - Krysáci, Bob a Bobek

 

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky