Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

      22. - 26. 1. 2018      

Zimní radovánky

Stanovené cíle

Děti se v tomto týdnu seznamují s tématem zimy a zimních radovánek. Během tohoto týdne si s dětmi povídáme o zimě, počasí, které je pro toto roční období typické. Děti se dozvědí, jak se v tomto období d trávit volný čas venku a jak dlouhé zimy trávili naši prarodiče, jak si užívali jako děti radovánek venku a jak je mohou trávit děti dnes. Také jsou děti během týdne motivované pozorovat změny v přírodě, očekávání sněhu.

Očekávané výstupy

V tomto týdnu si děti zopakují, jaké máme roční období, jaké je pro ně typické počasí (jaro- je hodně sluníčka, léto- je teplo, na podzim fouká, v zimě padá sníh), podle svých schopností umí popsat počasí onoho dne. Také děti umí pojmenovat typické zimní sporty (jízda na saních, bobech, krasobruslení, ...) a věci k těmto sportům potřebné (teplé oblečení, brusle, sáňky). Děti se nebojí trávit čas venku, kativně se zapojují do aktivit venku, těší se na procházku a snaží se na ni dobře připravit (trénink sebeobsluhy v oblasti oblékání, hygienická pravidla). 

Konkrétní činnosti

VV- rukavičky a čepičky (koláž, tiskátka); TV- pohybové hry s písničkou a říkankou, protahovací cviky (základy jógy pro děti); Hv a řečová výchova-Padá sníh; gymnastika mluvidel (vítr fouká do dřeva, datel, foukání do listů, čertí jazýček,ryba,...); pohybová aktivita venku-v případě sněhu- hra se sněhem- stavění sněhuláka;  četba-M.Kynčl: O Kačírkovi a Modráčkovi; ranní kroužek- povídání o ročních dobách, počasí, kreré je pro kterou dobu typické, jaké je počasí, jak se oblékat, jak si děti mohou venku hrát, jak to vypadá na horách, sníh;hry tématem týdne motivované, pokus se sněhem- Kdy se sníh rozpouští? A je sníh ve městě čistý?

Pracovní pomůcky

 

 

Jiné požadavky

O Vaše děti se starají

Veronika Žampachová
Jmenuji se Veronika a jsem absolventkou střední zdravotnické školy. Již během studií jsem se setkala s prací s dětmi a rozhodla jsem se u ní zůstat. Byla jsem vedoucí na dětských táborech a vychovatelka v domácnostech. Díky těmto činnostem mám praxi ve větším i menším kolektivu. Tyto své zkušenosti jsem chtěla ještě více prohloubit, proto jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mezi mé záliby patří sport, hudba, tanec a četba. Jsem velice ráda, že je mohu využít i při práci s dětmi. Ke každému dítěti se snažím přistupovat individuálně, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti, a vést ho k samostatnosti.
Tereza Menšíková
Mé jméno je Tereza a jsem absolventkou pedagogického lycea. Již během středoškolských studií jsem se účastnila dobrovolných aktivit pro předškolní děti, a to jak ve školkách, tak při vedení kroužku pro děti předškolního věku. Své zkušenosti jsem také prohloubila během mezigeneračních táborů pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče a prarodiče a během svých praxí, kde jsem se setkala i s dětmi různých specifických potřeb, jako třeba děti s ADHD. Praxi jsem získala v zařízeních státních i soukromých, a to jak zde v České republice, tak i v Německu. Tyto zkušenosti společně s maturitou z výtvarné výchovy mě silně ovlivnily, a tak jsem i během dalších studií na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně vedla kroužky pro děti od dvou let, kde jsem uplatňovala své výtvarné a hudební znalosti. Při práci s dětmi se zaměřuji především na rozvoj samostatnosti a rozvoj řečových dovedností a estetického cítění. Domnívám se, že každý den by měl být pro děti v předškolním zařízení něčím neopakovatelným, místem pro seberozvoj a prostorem k radosti ze všeho, z čeho se jen dá radovat.