Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

18. 2. - 22. 2. 2019

Jak je to se zdravím

Stanovené cíle

Pomocí následujícího týdenního plánu se děti seznamují s tím, co je potřeba zajišťovat pro zdravé tělo. Dostatečný příjem tekutin, potravin, pravidelný pohyb -  to vše slouží k tomu,aby organismus správně fungoval. Pomocí aktivit jsou tak děti vedeny k tomu, aby tyto věci dodržovaly a samy přirozeně vyhledávaly. Cílem je též podpořit v dětech chuť si pomáhat, podporovat a ochraňovat slabší.

Očekávané výstupy

Na základě tohoto týdenního plánu si děti upevňují sve návyky v oblasti pohybu a zdravého stravování. Vědí,  že pestrá strava je pro tělo prospěšná a potřebná jako benzín pro auto. Jsou motivovány k dodržování správného živ. stylu, podporují se při hrách, aktivně se zapojují do tělovýchovných chvil. Děti díky zvoleným hrám prohlubují potřebu pomáhat slabším, ochraňovat je.

Konkrétní činnosti

Ranní kruh-práce s dětskou encyklopedií, práce s demo. kartami, diskuse, výukové video, scénky s panenkou
Spol.hry- A co panenka?- děti hledají část těla, ukazují na sobě a na panence (ruka, oko, vlasy,...)
Ruka, noha, zadek- děti na pokyn dávají na koberec ruce, zadupou, posadí se (dle částí těla)
Pohlaď- dítě si vylosuje část těla a má tu část také kamarádovi pohladit
Hv -zpěv s hud. nástroji, opak. písně Zimní oblečení
Vv - společný obraz - člověk
Aj - poslech písní, a body -tělo, to drink - pít, to eat - jíst
Tv - Hlava, ramena, kolena,palce
Pobyt venku - procházky po okolí školky, pozorování změn přírody, v případě dobrého počasí hry v parku
 

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky