Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

 23. 4. - 27. 4. 2018       

Hmyz nejen létá

Stanovené cíle

S tímto tématem se děti seznamují s živočišnou říší, do níž patří i hmyz. O hmyzu si budeme povídat, čím je užitečný, čím naopak škodí. Děti se seznámí s tím, že existuje mnoho zástupců z říše hmyzu, které mají různou stavbu těla (některé mají křídla jemná a umí lítat, jiní mají tvrdé krovky), naučí se pojmenovávat vybrané zástupce hmyzu (slunéčko sedmitečné, moucha, cvrček, motýl, mravenec, včela).

Očekávané výstupy

Po tomto týdnu děti umí pojmenovat některé zástupce hmyzu, umí popsat, zda mají více či méně noh než jiní živočichové (pták, kočka, člověk). Vědí, kde by je mohly nalézt a čím jsou užiteční, nebo naopak komu škodí, vědí, čím se hmyz může živit a nebojí se ho. Během procházek pozorujeme, zda nějaký hmyz uvidíme a děti záměrně hmyzu neškodí.

Konkrétní činnosti

VV a PČ: motýl - frotáž
TV: základy jógy pro děti, nápodoba chůze zvířat, překážková dráha, písně a říkadla s pohybem, hry s pravidly (Myšičko, myš, ...)
gymnastika mluvidel: olíznutí rtu, špulení rtů, nápodoba zvuků zvířat, opakování zvuků zvířat a věcí (včela, ovce, vítr fouká, auto troubí)
Hv a řečová výchova: Sluníčko, sluníčko; opakování starších písní a básní
Ranní kruh: Povídání o hmyzu (jeho tělu a užitku x působení škof); ukázky demonstračních karet; hra na sběr včeliček z papíru (trénink jemné motoriky a zraku); prohlížíme si cvrčka; pohádka o mravenečkovi od J.Kožíška - práce s textem
Pobyt venku: Na procházce si všímáme hmyzu, záměrně mu neškodíme. 

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky

 

O Vaše děti se starají

Veronika Žampachová
Jmenuji se Veronika a jsem absolventkou střední zdravotnické školy. Již během studií jsem se setkala s prací s dětmi a rozhodla jsem se u ní zůstat. Byla jsem vedoucí na dětských táborech a vychovatelka v domácnostech. Díky těmto činnostem mám praxi ve větším i menším kolektivu. Tyto své zkušenosti jsem chtěla ještě více prohloubit, proto jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mezi mé záliby patří sport, hudba, tanec a četba. Jsem velice ráda, že je mohu využít i při práci s dětmi. Ke každému dítěti se snažím přistupovat individuálně, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti, a vést ho k samostatnosti.
Tereza Menšíková
Mé jméno je Tereza a jsem absolventkou pedagogického lycea. Již během středoškolských studií jsem se účastnila dobrovolných aktivit pro předškolní děti, a to jak ve školkách, tak při vedení kroužku pro děti předškolního věku. Své zkušenosti jsem také prohloubila během mezigeneračních táborů pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče a prarodiče a během svých praxí, kde jsem se setkala i s dětmi různých specifických potřeb, jako třeba děti s ADHD. Praxi jsem získala v zařízeních státních i soukromých, a to jak zde v České republice, tak i v Německu. Tyto zkušenosti společně s maturitou z výtvarné výchovy mě silně ovlivnily, a tak jsem i během dalších studií na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně vedla kroužky pro děti od dvou let, kde jsem uplatňovala své výtvarné a hudební znalosti. Při práci s dětmi se zaměřuji především na rozvoj samostatnosti a rozvoj řečových dovedností a estetického cítění. Domnívám se, že každý den by měl být pro děti v předškolním zařízení něčím neopakovatelným, místem pro seberozvoj a prostorem k radosti ze všeho, z čeho se jen dá radovat.