Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

20. 5. - 24. 5. 2019

Jak pracujeme

Stanovené cíle

S tímto týdnem si děti ujasňují, v čem je kdo dobrý. Co lidé, zvířata, rostliny a věci umí, k čemu je co užitečné a z jakého důvodu. Děti si ujasňují, při jaké profesi se co vykonává, co kdo dokáže (učí se přechylovat povolání). Povídají, jaké zvíře má jaký užitek a snaží se společně s ostatními také popsat, k čemu se používají různé předměty. Děti jsou také vedeny k tomu, aby uměly podpořit různých aktivitách své kamarády a snaží se v nich podporovat zdravé sebevědomí.

Očekávané výstupy

Po tomto týdnu děti umí podle svých schopností pojmenovat různá povolání, povědí, která profese je k čemu užitečná. Vědí také, k čemu jsou zvířata užitečná a znají jejich názvy. Podporují kamarády při různých činnostech, nechají je dohovořit, znají základy slušného chování a podporují je u svých kamarádů.

Konkrétní činnosti

ranní kruh - Co dělá můj táta v práci a co maminka? Proč do práce chodí?
spol. hry - 
policista- červený a zelený terčík ukazuje dětem, zda mohou běhat, při nedodržení platí pokutu a mají zákaz
poznej pantomimou - dětem se předvádí povolání a oni hádají
kuchař - děti si chystají svačiny, mažou chléb pomazánkou, krájí příbor. nožem okurku
švadlena - poznat, co potřebuje k práci a co vytvořila - děti hádají, co ušila (doběhnou pro oblečení, pojmenují i s barvou oděvu)
Vv - pečeme koláče - sypání máku, malování tvarohu bělobou na hnědý kruh (koláč)
Aj - job, work, stop, go
Řv a Hv - báseň Do školky se těšíme
Tv- hra na policistu, kuchaře, opičí dráha
Četba - K. Čapek : Dášeňka čili Život štěněte

Pracovní pomůcky

mák

Jiné požadavky