Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

9.12. - 13.12.2019 

Sv. Lucie má ráda pořádek

Stanovené cíle

S dětmi pokračujeme v představování zvyků typických pro dobu adventu. Děti už vědí, že před příchodem ježíška se zapalují svíce na adventním věnci a představíme si další tradici - sv. Lucii. Povíme si, kdo sv. Lucie byla a ukážeme si, proč je potřeba uklízet a co můžeme udělat pro to, abychom si usnadnili úklid. Děti se budou zapojovat do každodenního úklidu, čímž se učí potřebě mít kolem sebe ukliezno, budou se učit, že je potřeba věci sklízet. Společně se budeme učit, kam se uklízí nádobí, jak můžeme uklidit podlahu, kam patří hračky a jak můžeme uklidit oblečení. Vše je vedenok tomu, aby děti pociťovaly potřebu mít ve svém prostoru čisto a uklizeno a učit tomu i lidi ve svém okolí.

Očekávané výstupy

Děti na základě předchozího seznámení s tématem bydlení umí popsat v závislosti na svých schopnostech, kde bydlí (byt,dům), s kým se dělí o pokoj. Děti vědí, že ve školce je potřeba uklízet věci na určené místo, stejně tak tomu je i doma. Pokud se přihodí dítěti nějaká nehoda, ví, jak se má zachovat (setřít vodu ze stolku, zvednout spadený chléb ze země a vyhodit jej...). Na základě scénky se svatou Lucií vědí, že je potřeba být pečlivý v úklidu a dodržovat pořádek. Udržují pozornost při společném povídání, nechají mluvit kamaráda, popisují pomocí obrázku, kdo s nimi žije, jak žijí. Jsou motivovány uklízet na základě pověsti o svaté Lucii.

Konkrétní činnosti

ranní kruh - diskuze jak vypadá pořádek, jak nepořádek, kdy máme uklízet, proč nemáme mít nepořádek
scénky k tématu, práce s obrázky
spol. hry -
hledání nepořádku a pořádku na obrázcích, zvládnou děti najít věci snáz v nepořádném nebo uklizeném prostředí?
návštěva sv. Lucky ve školce- děti spolu se svatou Lucií budou uklízet hračky
spol. mytí hraček- o hračky, stoly, své věci se musí každý umět postarat
hra na uklízeče- děti se snaží zamést kostky na jednu hromádku
kam se vyhazuje špína z domu- pozorování popelářů, hra s popelářským autem
Vv - vánoční přáníčko
Hv a Řv - Hvězdička v jablíčku
Aj- poslech písně Clean up - uklíd na ni, vysvětlení slov clean up, everybody, now
Tv- hra na vločky- na pomalou hudbu pomalu běhat, na rychlou běhat rychleji, na pokyn sednout a dělat sníh
pobyt venku- procházky po okolí školky, pozorování úklidu chodníku, parku
četba - adventní pohádky z vánočního stromu

Pracovní pomůcky

nákup jablek, prskavek

Jiné požadavky

10.12. setkání dětí a rodičů ve školce při čaji, společně si ukážeme některé zvyky, zazpíváme si.