Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

5.-9.6.2023

Týden protikladů

Stanovené cíle

S pomocí tohoto týdenního plánu poznávají děti protiklady. Na základě her s konkrétními příklady, předměty rozpoznávají, jakou vlastnost předměty a lidé mají. Zkouší tyto vlastnosti pojmenovávat. Zapojují se do společných her, snaží se dodržovat pravidla, trénují soběstačnost zejména u hygieny a oblékání. Uvědomují si v běžných případech, co se daří jim a jejich kamarádům.

Očekávané výstupy

Na základě tohoto týdenního plánu si děti ujasňují, jaké mohou být věci, jaké vlastnosti mohou mít lidé, zvířata, rostliny. Pomocí her tyto vlastnosti pojmenovávají a zároveň rozvíjejí všechny své smysly. Zdokonalují sebeobsluhu, pomáhají si navzájem a umí požádat o pomoc na základě vědomí, že každý umí něco lépe a něco méně.

Konkrétní činnosti

Ranní kruh (diskuse, společná hra, práce ve skupině)

Poznáme, co je velké a co malé? Kdo je starý? Proč jsou některé domy velké, jiné malé?

společné hry

 • To je velké, to je malé – každé dítě musí dle instrukcí najít věc
 • Pomocí scénky rozeznáváme různé vlastnosti lidí
 • Hmatový kvíz – poznáváme, co je měkké, tvrdé…

Vv a Pč

 • Žirafa – malba kurkumou a kávou na papírový kornout
 • Šnečci a mušle – malba temperou na ulitu, vytvoření těla z plastelíny

Aj

 • jump, sit down, run – děti reagují v prostoru na instrukce správným pohybem

Tv

 • základní cviky jógy, gymnastiky, cviky s míči
 • trénink tanečků – Myšky, Baby shark, A ram, sam, sam,
 • Pozor, nástroje – děti reagují na nástroj pohybem (zvonek – běh, buben – skok, tamburína – chůze)

Hv a Řv

 • hra na ozvěnu a zvonky – děti opakují slova dle pokynů nahlas či tiše
 • seznámení s básní Do pohádky a s písní Žába skáče po blátě
 • oromotorická kostka

Rv

 • pracovní listy s protiklady, množstvím – úkoly jsou vhodně upraveny dle věku dětí

Pobyt venku

 • Pojmenováváme věci kolem sebe, hrajeme hru Koukám se, koukám
 • Zkoušíme skákat gumu.

Četba: J. Čapek – Povídání o pejskovi a kočičce