Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

 

13. 8. - 17. 8. 2018

Jak nám chutná ovoce a zelenina

Stanovené cíle

S tímto týdenním plánem se děti seznamují s různými druhy ovoce a zeleniny. Vědí, že ovoce a zelenina se pěstuje, stará se o ni zahradník, poté se omývá a dostane se až na náš stůl, cílem však je tyto vědomosti prohloubit o druhy ovoce a zeleniny a jejich pěstování. Také se děti naučí, proč je potřebné jíst ovoce a zeleninu, čím jsou pro náš organismus nezbytné. 

Očekávané výstupy

Po tomto týdnu děti umí popsat, jak se dostane zelenina na náš stůl. Chápou, že ovoce a zelenina roste, je potřeba se o ni starat, následně se sklízí. Vědí, že obojí je potřeba jíst, aby tělo získalo potřebné množství vitamínů a minerálních látek, které jsou potřebné k zdravému fungování těla. Děti umí popsat, kde ovoce či zelenina roste (strom, keř...) a jaká část se sklízí (bobule, hlíza...). Cílem je též odbourat strach dětí z chutě ovoce a zeleniny, je jim nabízeno a snaží se ochutnat. 

Konkrétní činnosti

VV a PČ- ovoce a zelenina (lepení barevných lístečků na předkrelený obrázek - trénink trhání, koordinace oko a ruka), pracovní list (omalovánka - vybarvěme zeleninu a ovoce a pojmenujme je)
TV - říkadla a písně s pohybem, tance, hry s pravidly, překážkové dráhy, 
gymnastika mluvidel - nápodoba zvuku zvířat, kniha Nauč mě mluvit, 
HV a řečová výchova - opakování starších básní a písní, 
Ranní kruh - práce s demonstračními kartami, příprava ovoce a zeleniny ke svačině, hádanky k poznání ovoce a zeleniny, hledáme ovoce, které je na obrázku a které je na stromku (přiřazování), 
poznáváme ovoce z košíku (filc), házíme jej do košíku (zaměření na cíl, trénink hodu), ochutnávka ovoce a zeleniny (se zavázanýma očima)
Pobyt venku - hry za hezkého počasí, procházky do okolí, pozorování zahrádek, procházka na trh, hledáme ovoce na stromě, 
Návštěva dopravního hřiště na Riviéře
Hry - modelování ovoce a zeleniny, poznej ovoce a zeleninu na obrázku
Četba - V. Čtvrtek - Veselá knížka Křemílka a Vochomůrky

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky

 

O Vaše děti se starají

Veronika Žampachová
Jmenuji se Veronika a jsem absolventkou střední zdravotnické školy. Již během studií jsem se setkala s prací s dětmi a rozhodla jsem se u ní zůstat. Byla jsem vedoucí na dětských táborech a vychovatelka v domácnostech. Díky těmto činnostem mám praxi ve větším i menším kolektivu. Tyto své zkušenosti jsem chtěla ještě více prohloubit, proto jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mezi mé záliby patří sport, hudba, tanec a četba. Jsem velice ráda, že je mohu využít i při práci s dětmi. Ke každému dítěti se snažím přistupovat individuálně, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti, a vést ho k samostatnosti.
Tereza Menšíková
Mé jméno je Tereza a jsem absolventkou pedagogického lycea. Již během středoškolských studií jsem se účastnila dobrovolných aktivit pro předškolní děti, a to jak ve školkách, tak při vedení kroužku pro děti předškolního věku. Své zkušenosti jsem také prohloubila během mezigeneračních táborů pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče a prarodiče a během svých praxí, kde jsem se setkala i s dětmi různých specifických potřeb, jako třeba děti s ADHD. Praxi jsem získala v zařízeních státních i soukromých, a to jak zde v České republice, tak i v Německu. Tyto zkušenosti společně s maturitou z výtvarné výchovy mě silně ovlivnily, a tak jsem i během dalších studií na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně vedla kroužky pro děti od dvou let, kde jsem uplatňovala své výtvarné a hudební znalosti. Při práci s dětmi se zaměřuji především na rozvoj samostatnosti a rozvoj řečových dovedností a estetického cítění. Domnívám se, že každý den by měl být pro děti v předškolním zařízení něčím neopakovatelným, místem pro seberozvoj a prostorem k radosti ze všeho, z čeho se jen dá radovat.