Malý ateliér | Elánek - Školky a jesle v Brně

Malý ateliér

LEKTOR: Bc. Žaneta Marvanová

Prostřednictvím výtvarné činnosti se dítě učí reflektovat realitu originálním a tvořivým způsobem. Je-li taková činnost podporována, posiluje rozvoj zdravého sebevědomí a zejména učí dítě řešit situace netradičně, což má v dospělosti velký význam při vykonávání jakékoli profese. Výtvarná činnost umožňuje v prvé řadě vytříbení procesu vnímání, pozorování, pochopení vztahů mezi předměty (vzdálenost, světlo a stín, atp.), dále zapojení několika smyslů najednou - zraku, hmatu, potažmo čichu a umožňuje osvojení mnoha motorických dovedností. V neposlední řadě se děti učí rozumět výtvarnému umění a hodnotit jej, což napomáhá pěstování vztahu ke krásnu, ke společenským hodnotám, k tradici i pokroku.

 

1. pololetí: 11.10.2018 - 31.1.2019, 1.200,-Kč/15 lekcí (mimo 27.12. a 3.1.)

Čas zahájení: 15,00 hod.

Délka lekce: 45 min.

Věková skupina: děti od 2,5 let

 

Závazné Přihlášky, prosím, zasílejte na info@elanek.eu, a to nejpozději do 3.10.2018.

Termín: 
PÁTEK OD 15:00 HOD.