Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

18.1.2021 - 22.1.2021

Zimní sporty

Stanovené cíle

Naučit se jaké sporty můžeme dělat v zimě.

Očekávané výstupy

Děti znají zimní sporty a mají zájem o zdravý pohyb.

Konkrétní činnosti

Povídání o zimních sportech a zimní olympiáda. Slalom (opičí dráha), hokej s kuličkami. Výroba malého lyžare, hokejek, lyže. Omalovánky a pracovní listy. Písnička Na lyže.

Pracovní pomůcky

Karton, dřevěné paličky, krabice od kapesníků, pracovní listy.

Jiné požadavky