Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

27.6.2022 - 8.7.2022

Sluníčko,sluníčko..

Stanovené cíle

Následující dva týdny se budeme učit vše o létě

Budeme rozvíjet tvořivost a fantazii

Rozvoj motorických dovedností a koordinace pohybů při pohybových hrách

Rozvoj jemné motoriky při malování

Rozvoj paměti při učení nových básniček a písniček

Názvy letního oblečení v anglickém jazyce

 

Očekávané výstupy

Děti se naučí znát vše o létě a činnosti spojené s létem

Zahrajeme si na vodníka a rybičky,chodí pešek okolo,zajíček ve své jamce

Vyrobíme si zmrzlinu,meloun,letní nápoj a poskládáme a nalepíme pohlednici

 

 

Konkrétní činnosti

·       Ranní kruh: povídání na téma léto,třídění věcí,balení batůžku na piknik

·       Grafomotorické cvičení: malování sluníčka s básničkou

·       Vyrobíme a namalujeme si zmrzlinu,meloun,letní osvěžující nápoj,pohlednici

·       Básnička: Voláme tě sluníčko...,Nevídáno,neslýcháno,beruška cvičí...

·       Písnička: Beruško,půjč mi jednu tečku,Sluníčko,sluníčko...

·       Pohybová aktivita : piknik,malování křídami,chodí pešek okolo,vodník a rybičky

Tematické omalovánky

 

Pracovní pomůcky
 

tvrdý papír,temperové barvy,pastelky,lepidlo,nůžky a barevný papír