Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

18.9. – 29.9.2023

Slušné chování a pravidla školky

Stanovené cíle

V následujících dvou týdnech budeme rozvíjet tvořivost, fantazii a motivaci dětí. Budeme se učit slušnému chování a dodržování pravidel. Nejen ve školce.

 • Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky při malování
 • Rozvoj paměti a fantazie při učení nových básniček
 • Poznávání nových kamarádů a učení školkových pravidel

Očekávané výstupy

 • Děti se naučí poznávat svoje kamarády, jejich jména a svoje značky
 • Grafomotorické uvolňování ruky a ramene při malování
 • Děti si namalují svého kamaráda vytvoří sebe z papírového tácku

Konkrétní činnosti

 • Ranní kruh: povídání o pravidlech školky (krtečkova pravidla) a učení se slušné komunikaci (pozdrav, rozloučení, poděkování, poprosení)
 • Hry na jemnou motoriku: práce s modelínou, s kostičkami, a Montessori pomůckami
 • Písnička: adaptační ,,Pojď si hrát
 • Pohybová aktivita: sochy, opičí dráha, jóga pro děti, opakování hledání značek
 • Anglická slovíčka: Thank you, Hello, Good bye, I am …, please

 

Pracovní pomůcky

Papírový tácek, barvy, fixy, voskovky, papír, zrcadlo, plastelína, omalovánky, krepový papír, nůžky