EU logo

Moderní školka a jesle v Brně? To jsou školky Elánek!

Vítejte,

Jsme síť několika Zařízení péče o děti předškolního věku, která jsou správným začátkem pro Vaše děti.

Naším cílem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého a tvůrčího jedince.

Realizujeme projekt na „Podporu zdraví dětí“, který zahrnuje zdravou a vyváženou stravu, pitný režim, dostatek pohybu a vzdělání.

Dětem nabízíme vyvážené výchovné a vzdělávací aktivity, zaměřujeme se na výuku cizích jazyků a výběr je i z dalších volitelných činnosti. Stále je však ve školce dostatek času na hry, které děti v tomto věku nejvíce potřebují, a které je přirozeně rozvíjí, s heslem: „školka, základ života… ale i legrace“

Vzdělávací plán vychází z Rámcového vzdělávácího programu pro předškolní zařízení ČR a je doplněn o interaktivní, psychologické a pedagogické prvky pro rozvoj dětí.

Holky z naší školky , které pečují o Vaše děti, jsou profesionálky. Všechny mají pedagogické, sociálně-zdravotní vzdělání, či absolvovaly akreditovaný program MŠMT „Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“ a především mají silnou motivaci, zodpovědnost a lásku k dětem.

Na jednu pečující osobu připadá v průměru 3-6, což zaručí maximálně individuální přístup.

Prostory, ve kterých budou Vaše děti trávit čas, jsou zcela nové, moderně zařízené a plně přizpůsobené potřebám dětí. Každá provozovna má vlastní zahradu, či prostornou terasu, kde si děti můžou hrát, ale zároveň i poznávat přírodu, nebo si vypěstovat vlastní zdravou zeleninku.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z OPZ v návaznosti na specifický cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Provozovatel se zavázal podporovat udržení kontkatu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupnému návratu nebo vstupu na trh práce, musí být alespoň jeden z rodičů zaměstnán, nebo OSVČ, nebo aktivně hledající zaměstnání, nebo studentem připravujicím se na povolání.

 

Najdete nás v Brně, vždy pohodlně zaparkujete a děti nám bezpečně a v klidu předáte.

Pro své děti chtějte to nejlepší

... je postavička s elánem do života, která kráčí vstříc novým dobrodružstvím.

... je moderní koncept vedení soukromých školek a jeslí, které vychovávají zdravé, schopné, kreativní a sebevědomé děti.

... děti naučí vše, co potřebují vědět. Každodenní angličtina může být doplněna o další cizí jazyk (fr, sp, ne), děti se učí hrát na hudební nástroje, výtvarně se rozvíjí a zdokonalují ve sportu.

... má skvělý tým lidí, kterému můžete bez starosti svěřit své děti a spolehnout se, že o ně bude výborně postaráno.

Reference

Markéta Z., Bystrc - školka

S Elánkem jsme byli moc spokojení - máte výborné tety, máte propracovaný a pestrý program, jednáte s dětmi jako se svéprávnými osobami, hodně se zapojujete, podnikáte spoustu zajímavého a v neposlední řadě jim poskytujete nadstandardní stravování. Moc si toho vážíme a budeme Elánek rozhodně jen doporučovat. Moc děkujeme! Děti i my rodice si vážíme Vašeho úsilí! 

Veronika K., Žabovřesky

Se školkou jsme velice spokojeni. Děkujeme a už se těšíme, co dalšího připravíte pro děti. :-)

O Vaše děti se starají

V předškolních zařízeních dáváme důraz na individualitu, zdravý rozvoj a bezpečí, tedy všechny „holky z naší školky“ i „kluci z naší školky,“ pečující o Vaše děti, jsou chůvy a profesionálové v oblasti zdravotnictví, pedagogie a sociologie.

Všechny pečující osoby najdete v domečkách jednotlivých školek, přesně podle rozdělení, kde se s nimi můžete setkat

Na koho se můžete obrátit

Eliška reková

Ing. Eliška Reková

Eliška zaštiťuje projekt Elánek, tedy koncept soukromých  školek a jeslí v Brně. Má mnohaletou zkušenost v oblasti hlídání dětí v ČR i zahraničí, se specializací na děti od 3-6 let. Na základě získaných poznatků je přesvědčená, že zdravé schopné a kreativní děti je vhodné vzdělávat již od útlého věku a do výchovně-vzdělávacího plánu zahrnuje nejen pohybový rozvoj, hudební vzdělání a výtvarné činnosti, ale především každodenní výuku cizích jazyků.

Eliška studuje doktorské studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a projektu poskytuje veškerou manažerskou, administrativní a ekonomickou podporu. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti osobního rozvoje, publikuje odborné články a je garantem předmětů se sociální tematikou. Působí 10 let jako fitness instruktorka a mimo jiné nabízí i cvičení pro těhotné nebo dětskou yogu. Mluví francouzsky a anglicky, hraje na kytaru a Vašim dětem se zavazuje předat jen to nejlepší.

Jiří Krejčí

Ing. Jiří Krejčí

Jirka je velmi důležitým členem týmu Elánku. Má na starosti finance, ale také provozní a technickou oblast projektu. Rozhoduje i o personálním zastoupení a zajišťuje marketingovou podporu.

Jirka je absolvent Fakulty podnikatelské VUT v Brně a působí již 12 let v oblasti financí. Hraje na klavír a kytaru, je fotbalistou tělem i duší, mluví anglicky i německy a pro děti představuje mužský element, který vhodně doplňuje celý koncept všestranného předškolního vzdělávání.

Radka Zábršová

Radka Zábršová

Radka v Elánku zaujímá místo provozní manažerky. Jejím úkolem je dohled a zabezpečení plynulého chodu všech svěřených provozů. Její prací je také veškerá komunikace s rodiči, administrativní podpora společnosti a plánování akcí nejrůznějšího typu.

Při čtyřletém studiu Pedagogického lycea získala odborné znalosti a zkušenosti týkající se předškolní i mimoškolní pedagogiky a vývojové psychologie. Praxi získala v institucích státních, soukromých, ale také církevních, a to s jednotlivci nebo skupinkami dětí žijících v příznivém sociálním prostředí nebo sociálně znevýhodněnými. Její vědomosti v oblasti výchovy dětí byly dále prohloubeny díky trenérské činnosti, která jí byla na základě předchozích sportovních úspěchů nabídnuta. Další tři roky věnovala studiu podnikání na Mendelově univerzitě v Brně, jehož programem byla příprava právě na výkon manažerských funkcí. Absolvovala rekvalifikační kurz Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Je přesvědčená o tom, že práce s dětmi není pouze povolání, ale především poslání. 

Spolupracujeme

Sylva, která se nám stará o účetnictví a mzdovou agendu.

Monika, která je skvělá socioložka a koordinuje výchovně-vzdělávací plán.

Alice, která dokončuje studium medicíny, se specializací na pediatrii, a poskytuje nám podporu a potřebné vzdělání v oblasti zdravotnictví.

Holky z pedagogické fakulty, které nám dávají úžasné podněty na didaktické činnosti a zábavné, týmové hry pro děti.

Lenka, bez jejíž právnických rad bychom se neobešli.

Míša, která je náš kreativec, ale také srdce marketingu.

Ondra, kterému vděčíme za logo.

Speed Queen Laundry Eden, kde pereme veškeré prádlo ze všech provozů.

A mnoho dalších...