Bezpečná školka - Ufíkův Bezpečný svět | Elánek - Školky a jesle v Brně

Bezpečná školka - Ufíkův Bezpečný svět

Do certifikačního programu "Ufíkova bezpečného světa" vstoupil Elánek proto, aby dokázal, že splňuje všechny požadavky (cca 170) kladené na bezpečnost a zdraví dětí i zaměstnanců a zároveň se sám utvrdil v tom, že dokáže efektivně pracovat se všemi možnými riziky (úrazy, šikana, předávání pověřeným osobám, BOZP,...). Z průzkumu vyplývá, že ročně se jen v České republice stane kolem 330 000 úrazů dětí, z toho přibližně 130 tragických. Školních úrazů bylo ve školním roce 2015 - 2016 napočítáno zhruba 41 600.

Po bodovém vyhodnocení z celodenního auditu získal Elánek hned na místě nárok na ochrannou známku, díky které má možnost se dále veřejnosti prezentovat jako skutečně bezpečné místo pro jejich děti.