Městská Policie Brno - Doprava: Projekt "Koblížek" | Elánek - Školky a jesle v Brně

Městská Policie Brno - Doprava: Projekt "Koblížek"

Elánkovy děti za sebou mají také účast v projektu "Koblížek", který je určen právě předškolním dětem. Jeho cílem je předat školkovým dětem základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu, a to prostřednictvím pohádkového příběhu o Koblížkovi. V kombinaci s použitím originálních říkadel byly děti seznámeny s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Děti byly do děje průběžně zapojovány a prakticky, na moderním dopravním hřišti, se zúčastňovaly řešení různých situací. Rovněž byly seznámeny s reflexními prvky a jejich významem v dopravě dle zásady "být viděn".