Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

15. - 19. 10. 2018 

OSTRUŽINY, ŠÍPKY, TRNKY, NAČEŠU JICH PLNÉ HRNKY…I RAKYTNÍK V ČAJI JE DOBRÝ PRO MÉ ZDRAVÍ!

Stanovené cíle

MOTIVACE: Některé stromy, keře a rostliny u nás pamatují pravěk i dobu dinosaurů. Z dalších se vyšlechtily prospěšné a zdravé odrudy, které tělu dodají vitamíny, ad. živiny.  CÍL:  Dítě se pozorováním podzimní přírody, potravin doma, v Elánku i v prodejně (Zdravá výživa) seznamuje s plody stromů, keřů, keříků, ale také s bylinami, se semeny. OSLAVÍME SVĚTOVÉ DNY: VÝŽIVY A DEN STROMŮ. Dítě rozpoznává ANTONYMA: teplo/chlad, vysoký/nízký, daleko/blízko, kyselé/sladké, zdravý/nemocný, ad.  Seznámí se s témat. písněmi, básněmi. Procvičí smysly. DÍLČÍ CÍLE: Péče o tělo, sebeobsluha, samostatnost, bezpečnost, vztahy přátelství, rozvoj logopedických dovedností. Opakujme si pravidla třídy, při exkurzi v prodejně, v tramvaji, při pohybu.

Očekávané výstupy

KOGNITIVNÍ CÍL  - VĚDOMOST: Děti dle věku a řečových dovedností pojmenují a všemi smysly rozeznáváme druhy ovoce, bobulovin a ořechů, které se na podzim sbírají, zpracovávají (sušení, zmrazení, zavaření, pečené čaje, marmelády). Rozeznávají strom, keř, rostlinu a jejich části. Pozorují tvar, velikost  plodů a jak rostou. PSYCHOMOTORICKÝ CÍL – DOVEDNOSTI: Procvičení hrubé a jemné motoriky, oromotorika (mot.mluvidel). Na tématické písně, básně a hádanky se pohybuje dle vzoru nebo improvizuje hrou na tělo, tančí.  Rovnovážná chůze, tanec ve dvojicích.   AFEKTIVNÍ CÍL – POSTOJ: vztah k pozorování změn okolo v přírodě, jak se mění na podzim (dozrálo ovoce, veverka a další zvířata si dělají zásoby na zimu, padá listí). Popisujeme emoce, vcítění se do sebe i do druhého člověka, zvířete, rostliny (co potřebuji já/co potřebují ostatní?)  Podporujeme u dětí kamarádské vztahy, půjčování a dělení se. 

Konkrétní činnosti

VV- KEŘE S PLODY PODZIMU - malba vodovkou - foukání brčkem, otisk prstu. MAKOVICE - otisk hrotu tužky. KORÁLE Z JEŘABIN - navlékání na drátek. HOUBY - malování soch.hlíny. ŠVESTKY - modelování v dlani. TV a pohyb venku - uvolňovací cviky (nahoru/dolů, doprava/doleva)- pohyb větví, růst. ROZCVIČKA VEVEREK. Hv - metrum, rytmus, takt - rytm. d. - ZDRAVÁ STRAVA ZDRAVÍ DÁVÁ, MALUJE SLUNÍČKO, ČÍŽEČKU, ČÍŽEČKU, JSOU-LI TRNKY ZRALÝ? CO SI DÁVÁM DO PUSINKY? Logopedie – Projekt: Abeceda není věda. Ranní kroužek - Plody podzimu. Vaření kompotu. Zásoby veverek. Výživový talíř.  Prvky Montessori –  encyklop., VÝUKOVÉ  KARTY, modelování, přiřazování dvojic plodů, krájení ovoce, utírání. SMYSL. P.: délkové tyče, koule.

Pracovní pomůcky

Obrázky bobulovin, ovoc. stromy, video ze života veverek, výživový talíř/pyramida, plody a větvičky z přírody.

Jiné požadavky

Út - 16. 10. - SVĚTOVÝ DEN VÝŽIVY - výlet do ZDRAVÉ VÝŽIVY - po svačině. 

 

O Vaše děti se starají

Miloslava Blažková
Jmenuji se Míla a ač se cítím na osmnáct s hravostí dítěte, jsem již maminkou čtyř úžasných dětí. Vystudovala jsem SPgŚ obor Pedagog předškolní a mimoškolní výchova a PdF MU Brno - Učitelství pro 1.st.ZŠ(Mgr.) Specializace mám hudební výchova, speciální pedagogika. Práce s dětmi a s rodinami mne naplňuje již 24 let radostí. S elánem od 14ti let vedu děti jako instruktorka a vedoucí na táborech, pak jako učitelka v MŠ, v ZŠ a v DDM, vedoucí kroužků hra na flétnu, kytaru, klavír a také jako aktivní matka - učitelka na rodič. dovolených, jsem vedla hudebně-pohybové, výtvarné, výukové programy pro děti s rodiči i cvičení pro miminka od 3 měsíců s rodiči. Stále se vzdělávám v kurzech, např. Efektivní rodičovství, Hudební semináře, semináře psychologů a pedagogů v oblastech péče, přístupů k dětem a jejich výchově a učení. Darem, který je pro mne v současnosti velkou inspirací v životě a v práci, je absolvování akreditovaných kurzů Montessori pedagogika pro MŠ, Montessori 1.,3. (děti 0-6let), přednášky, semináře a workshopy. Jsem vděčná, že mohu své dovednosti, kreativitu a zkušenosti prohlubovat v Nadačním fondu ELÁNEK. V nádherně zařízené MŠ - pobočce v Řečkovicích se tak mohu individuálně věnovat svěřeným dětem. V ELÁNKU vnímám profesionalitu, přátelství a vstřícnost vedení, možnost projevit tvůrčí potenciál a jedinečnost dětí a učitelek. V profesním životě se ztotožňuji s citátem: „Naše děti jsou nadané nesmírným potenciálem. Naším úkolem je pomoct jim ho uvolnit.“ (Maria Montessori) Jaké je mé přání? Těším se na setkání. :) Míla
Kateřina Švábová
Jmenuji se Kateřina a jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nyní studuji obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a obor Výtvarná a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání. Již v rámci praxe na Střední škole umění a designu, stylu a módy, kterou jsem absolvovala, jsem pravidelně navštěvovala ZUŠ s výtvarným zaměřením a pracovala s dětmi různých věkových kategorií. Cenné zkušenosti mi přinesla praxe v SVČ Lužánky, kde jsem pomáhala s vedením výtvarných a keramických kroužků pro děti předškolního a školního věku a s vedením příměstských táborů. V rámci dalšího studia získávám praxi jako asistent učitele na 1. stupni různých základních škol. Od roku 2016 jsem v Elánku působila jako externí vychovatelka a získala jsem tak praxi s mladšími dětmi předškolního věku. Ve svém volném čase se věnuji vlastní tvorbě, hře na klavír a četbě. Mým cílem je, aby byly děti v předškolním zařízení jednoduše šťastné. Společně se snažíme, aby se pro děti toto místo stalo místem seberealizace a místem, kde se mohou všestranně rozvíjet. Dětský smích a radost je pro mě pak tou největší odměnou.