Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

13. 8. - 17. 8. 2018

ODRÁŽEDLA, KOLOBĚŽKY, TŘÍKOLKY ČI KOLA - JÍZDU NA NICH A PRAVIDLA UŽ I DÍTKO ZDOLÁ!

Stanovené cíle

CÍL: Zaměříme se na téma o dopravních prostředcích, které jsou dětem známé a používají je, řídí je. Učí se tím prvním pravidlům bezpečnosti při jízdě a pravidlům silničního provozu, jehož jsou součástí už jako chodci. Ikdyž za ně zodpovídáme my dospělí, část zodpovědnosti při hraní, jízdě, na sebe berou děti (nevráží do věcí, do lidí, objede překážku, brzdí, rozhlíží se, reaguje na povel...) V pondělí - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ RIVIERA - BRNO motivuje děti k učení se a k poznávání pravidel silničního provozu, dopravních značek. DÍLČÍ CÍLE: Rozvoj pravidel bezpečnosti při cestování busem, tramvají, rozvoj základních společenských návyků a dovedností, dětských přátelství, rozvoj pohybového aparátu a tělestných funkcí, sebeobsluhy a hudebních dovedností.

Očekávané výstupy

KOGNITIVNÍ CÍL  - VĚDOMOST:  Dítě si na myšlenkové mapě zopakuje dopravní prostředky. Procvičuje poznávání geom. tvarů - kruh, trojúhelník, obdélník a přiřazuje dopravní značky stejného tvaru k tvaru geom. Zjišťuje hrou, co dopravní značky znamenají - kruhové (zákaz), trojúh.(výstraha), obdélníkové (informují). Jmenuje barvy semaforu a povel. PSYCHOMOTORICKÝ CÍL – DOVEDNOSTI:  Děti cvičí  motoriku ruky při namotávání provázku - auto, odemykání zámku na kolo = souhra oko-ruka. Pravolevá orientace. Hrubá mot. - chůze rovnovážná po čáře, odrážet se střídavě nohou na koloběžce. AFEKTIVNÍ CÍL – POSTOJ: Vzniká vztah k pravidlům ve společnosti, k bezpečnému chování a učí se zodpovědnosti za své činy, postoj ke zdravému pohybu venku - na dopravním hřišti, na dvorku, v parku, v lese, na koloběžce, na kole, odrážedle či tříkolce.

Konkrétní činnosti

VV-  KOLOBĚŽKA - HRA NA MONTÉRY - výběr těstovin podle předlohy (tvar, barva) a nácvik lepení na papír. ZNAČKA NA OCHRANU ZVÍŘAT NA SILNICI - malba houbičkou do šablony zvířete. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - VODA, ZEMĚ, VZDUCH - výběr a stisk. TV -Jóga - pozdrav slunci. Hv - poslech AJ písní+tanec a rytm.doprovod. Logopedie - rozcvičky pro jazýčky. Pohyb. činnost venku – jízda na odrážedle, koloběžce. Anglická slovíčka: bus(autobus), car(auto),  train(vlak), mortorbike(motorka), plane(letadlo),  ship(loď), scooter(koloběžka), bicykle(kolo), tricykle(tříkolka), crosswalk(přechod pro chodce). Prvky Montessori – VÝUK. KARTY - značky, kola, klíče, šrouby. Praktické činnosti: odemykání zámku, umývání, třídění, krmení achatin, úklid po sobě.

Pracovní pomůcky

knihy, maxipexeso, zrakové vnímání - karty klíčů, dopravní značky, semafor na baterky, puzzle, aj.

Jiné požadavky

 PO - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - Téma: ÚT-PÁ představí KATKA a MONIKA - tety, řidičky i policistky.

 

O Vaše děti se starají

Miloslava Blažková
Jmenuji se Míla a ač se cítím na osmnáct s hravostí dítěte, jsem již maminkou čtyř úžasných dětí. Vystudovala jsem SPgŚ obor Pedagog předškolní a mimoškolní výchova a PdF MU Brno - Učitelství pro 1.st.ZŠ(Mgr.) Specializace mám hudební výchova, speciální pedagogika. Práce s dětmi a s rodinami mne naplňuje již 24 let radostí. S elánem od 14ti let vedu děti jako instruktorka a vedoucí na táborech, pak jako učitelka v MŠ, v ZŠ a v DDM, vedoucí kroužků hra na flétnu, kytaru, klavír a také jako aktivní matka - učitelka na rodič. dovolených, jsem vedla hudebně-pohybové, výtvarné, výukové programy pro děti s rodiči i cvičení pro miminka od 3 měsíců s rodiči. Stále se vzdělávám v kurzech, např. Efektivní rodičovství, Hudební semináře, semináře psychologů a pedagogů v oblastech péče, přístupů k dětem a jejich výchově a učení. Darem, který je pro mne v současnosti velkou inspirací v životě a v práci, je absolvování akreditovaných kurzů Montessori pedagogika pro MŠ, Montessori 1.,3. (děti 0-6let), přednášky, semináře a workshopy. Jsem vděčná, že mohu své dovednosti, kreativitu a zkušenosti prohlubovat v Nadačním fondu ELÁNEK. V nádherně zařízené MŠ - pobočce v Řečkovicích se tak mohu individuálně věnovat svěřeným dětem. V ELÁNKU vnímám profesionalitu, přátelství a vstřícnost vedení, možnost projevit tvůrčí potenciál a jedinečnost dětí a učitelek. V profesním životě se ztotožňuji s citátem: „Naše děti jsou nadané nesmírným potenciálem. Naším úkolem je pomoct jim ho uvolnit.“ (Maria Montessori) Jaké je mé přání? Těším se na setkání. :) Míla
Eliška Říhová
Jmenuji se Eliška a jsem studentkou magisterského stupně studia Speciální pedagogiky, obor Logopedie a surdopedie na Masarykově univerzitě v Brně. Působila jsem půl roku jako au-pair v Irsku, pracovala jako lektorka Kroužků Brno - Vědecké a výtvarné pokusy. V rámci své školní praxe pravidelně navštěvuji školy a školky s dětmi, které trpí vadami řeči, speciální školy a rehabilitační zařízení. K práci s dětmi mne přivedla moje láska k nim - k jejich upřímnému smíchu a nekonečné fantazii. K mým zálibám patří četba, cestování, divadlo, malba nebo hra na klavír.