Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

12.9.2020 - 23.10.2020

Roční období, měsíce, dny v týdnu

Stanovené cíle

Cílem tohoto tématu bude naučit děti rozlišovat a umět pojmenovat roční období, měsíce v roce a dny v týdnu a tím také rozšířit slovní zásobu. Zaměříme se také na zlepšení samostatnosti a sebeobsluhy, jemné a hrubé motoriky.

Očekávané výstupy

Děti znají roční období, dokáží říct, co je pro jaké období charakteristické (počasí, aktivity atd.), umí vyjmenovat všechny měsíce, znají všechny dny v týdnu.

Konkrétní činnosti

Ranní kroužek - povídání o tématu (teoretická i praktická stránka);
Výtvarná výchova -  výroba podzimních dekorací do školky, obtisk listů, jablíčka v zavařovačce;
Tělesná výchova - pravidelné cvičení.
Hudební výchova - opakování písniček + nové písničky a básničky.
Anglický jazyk - spring, summer, autumn, winter.

Pracovní pomůcky

Papír, nůžky, lepidlo, pastelky, přírodní zdroje, fixy, vodové barvy, provázek.

Jiné požadavky