Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

     22. - 26. 1. 2018         

SPORTUJEME V ZIMĚ, V LÉTĚ - CVIČENÍ, SPORT, POSÍLÍ TĚ… 

CÍL:  Navážeme na zimní radovánky a bobování v minulém týdnu "při návštěvě u ledních medvědů". Děti se  nadále učí orientaci v pojmech rok - roční období. Tento týden s cílem uvědomit si, jak se liší sportování v zimě a jak v létě. Prakticky se s tímto děti seznámí ve sportovním centru DECATLON v Ivanovicích při naší interaktivní exkurzi. Rozeznáme sporty, které budou na blížících se zimních olympijských hrách, celoroční sporty, rozdíl mezi sportováním rekreačním a vrcholovým. DÍLČÍ CÍLE:  Péče o tělo – základy hygieny, sebeobsluhy - stravování, oblékání, rozvoj logoped. dovedností. Připomínáme si pravidla: ve třídě, při pohybu venku, na autobusové zastávce, v autobusu, v obch. centru.

Stanovené cíle

KOGNITIVNÍ CÍL  - VĚDOMOST: Děti se seznámí s místy, kde lze sportovat (sjezdovka, běžecké tratě, hřiště, tělocvičny, sport. haly, bazény, příroda, doma...) Poznat, jaké sportovní oblečení a vybavení lidé i zvířata potřebují, aby se chránili před zraněním a mohli sport vykonávat. PSYCHOMOTORICKÝ CÍL – DOVEDNOSTI:    Děti umí pohybovat nohama s lyžemi po rovině, bobovat, házet na cíl do minibasketbalového koše, kopat míč do brány, zkouší boxovat do hrušky na stojanu, posilují s čínkami, jezdí na tříkolce, na kole, na kolečkových bruslích, baletí, hrají kuželky, florbal, badminton,... Stále jsou vedeny k samostatnosti: mytí rukou, oblékání, obouvání, úklid.  AFEKTIVNÍ CÍL – POSTOJ: děti si tvoří kladný vztah k pohybu, že lze sportovat po celý rok, dále k bezpečnosti a k ochraně svého zdraví a zdravý svých spoluhráčů, k fandění, k pravidlům hry fair play.  

 

Očekávané výstupy

VV- uvolňovací cvičení - kreslení do mouky  - ležatá osmička, správný úchop štětce, zmizíku - BRUSLENÍ = malování plochy výkresu inkoustem a pak zmizíkem - stopa bruslaře. Stříhání a lepení obrázků se sportovní témat. Tvorba prstového fotbalu, lyží z kartonu, stolní košíková.  TV- cviky s písní POJEDEME NA SANÍCH. Hv - poslech: Zelená je tráva, FOTBAL, to je hra, KOMEŤÁCKÁ HYMNA, ÓDA KOMEŤÁKŮ - hokej, fanoušci v Brně - dopr. na Orf. nástroje, bubnování - "fanoušci v kotli", zpěv, tanec - balet. Logopedie – přiřazování obrázků, hlásky F, H. Pohybová činnost venku – bobování, chůze po ledu. Ranní kroužek- povídání o sportech a náčiní. Prvky Montessori – přiřazování obrázků, sypání do trychtýře, třídění, příprava jídla - krájení, nalévání, úklid.                                                                    

 

Konkrétní činnosti

Reálné předměty - vybavení ke sportům, oblečení, náčiní, obrázky, knihy, videa se sportovci, ad.

 

Pracovní pomůcky

DĚKUJI RODIČŮM ZA SPOLUPRÁCI :-) Opět můžete donést věci týkající se SPORTOVÁNÍ pro reálné poznávání.

 

Jiné požadavky

 

 

 

O Vaše děti se starají

Miloslava Blažková
Jmenuji se Míla a ač se cítím na osmnáct s hravostí dítěte, jsem již maminkou čtyř úžasných dětí. Vystudovala jsem SPgŚ obor Pedagog předškolní a mimoškolní výchova a PdF MU Brno - Učitelství pro 1.st.ZŠ(Mgr.) Specializace mám hudební výchova, speciální pedagogika. Práce s dětmi a s rodinami mne naplňuje již 24 let radostí. S elánem od 14ti let vedu děti jako instruktorka a vedoucí na táborech, pak jako učitelka v MŠ, v ZŠ a v DDM, vedoucí kroužků hra na flétnu, kytaru, klavír a také jako aktivní matka - učitelka na rodič. dovolených, jsem vedla hudebně-pohybové, výtvarné, výukové programy pro děti s rodiči i cvičení pro miminka od 3 měsíců s rodiči. Stále se vzdělávám v kurzech, např. Efektivní rodičovství, Hudební semináře, semináře psychologů a pedagogů v oblastech péče, přístupů k dětem a jejich výchově a učení. Darem, který je pro mne v současnosti velkou inspirací v životě a v práci, je absolvování akreditovaných kurzů Montessori pedagogika pro MŠ, Montessori 1.,3. (děti 0-6let), přednášky, semináře a workshopy. Jsem vděčná, že mohu své dovednosti, kreativitu a zkušenosti prohlubovat v Nadačním fondu ELÁNEK. V nádherně zařízené MŠ - pobočce v Řečkovicích se tak mohu individuálně věnovat svěřeným dětem. V ELÁNKU vnímám profesionalitu, přátelství a vstřícnost vedení, možnost projevit tvůrčí potenciál a jedinečnost dětí a učitelek. V profesním životě se ztotožňuji s citátem: „Naše děti jsou nadané nesmírným potenciálem. Naším úkolem je pomoct jim ho uvolnit.“ (Maria Montessori) Jaké je mé přání? Těším se na setkání. :) Míla