Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

5.6.- 9.6.2023

Třídění odpadu

Stanovené cíle

Zvládnutí pohybových dovedností. Rozvoj prostorové orientace. Záměrné soustředění na činnost. Rozvoj jemné motoriky. Spolupracovat a respektovat druhé. Rozvoj vnímání všemi smysly.

Očekávané výstupy

  • pozorně poslouchá
  • zná jména svých kamarádů
  • pozná plast, papír, sklo
  • bez ostychu se zapojuje do aktivit
  • zachycuje skutečnosti ze svého okolí

Konkrétní činnosti

  • Ranní kroužek- kam co třídíme, poznáváme druhy kontejnerů
  • Hudební výchova-planeta, chválím tě země má
  • Výtvarná výchova- kontejner, popelářské auto
  • Angličtina- paper, plastic, glass, food, bin
  • Tělesná výchova- sbírání odpadků venku, popelářské závody

Pracovní pomůcky

 papír, temperové barvy, lepidlo, barevný papír

Jiné požadavky