Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

12.12.-16.12.2022

Vánoce

Stanovené cíle

Zvládnutí pohybových dovedností. Rozvoj prostorové orientace. Záměrné soustředění na činnost. Rozvoj jemné motoriky. Spolupracovat a respektovat druhé. Rozvoj vnímání všemi smysly. Seznámení s českými tradicemi.

 

Očekávané výstupy

-pozorně poslouchá

-ví, co jsou Vánoce

- bez ostychu se zapojuje do aktivit

-zachycuje skutečnosti ze svého okolí

 

Konkrétní činnosti

Ranní kroužek-nácvik besídky , co jsou to Vánoce

Hudební výchova-půjdem spolu do Betléma, snowflake,snowflake

Výtvarná výchova-výroba Vánočních lodiček,  Vánoční světýlka

Angličtina-candle, christmas, gifts,   baby Jesus, carolls

Tělesná výchova-živý Betlém,  cvičení se zvířátky

 

Pracovní pomůcky

  papír, temperové barvy, lepidlo, barevný papír,pastelky, oříšek, svíčka
 

Jiné požadavky