Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

20. 5. - 24. 5. 2019

Život u rybníka 

Stanovené cíle

Tento týden budeme děti motivovat k poznávání života a světa kolem sebe, především přírody. Rozeznáme od sebe přírodu živou a neživou. Rozvoj citového vztahu ke zvířatům, uvědomění si jejich významu v přírodě kolem nás. 

Očekávané výstupy

Děti pojmenují zvířátka na demonstračních kartách, pojmenují další zvířata, která můžeme potkat v okolí rybníka. Děti budou schopny napodobit zvířecí pohyby, čímž si procvičí hrubou motoriku. Básničku doplní o naučené pohyby, procvičí si rytmus při hraní na hudební nástroje. Děti si procvičí jemnou motoriku při vyrábění. Dodržují pravidla, kterými se řídíme ve školce.

Konkrétní činnosti

VV-  lekníny na hladině - práce s krepovým papírem a lepidlem; ryba - práce se štětcem a barvami ; TV- pohybové říkanky např. vodník, žabička; Hv - tématické písně a jejich doprovod na hudební nástroje, Ranní kroužek- přivítání, pohybové básničky, práce s demonstračními kartičkami; AJ - rybník - lake, ryba - fish,  žába - frog, vážka - dragonfly, kachna - duck.

Pracovní pomůcky

Temperové barvy, štětec, fixy, papír, nůžky, lepidlo, demonstrační karty, tematické knihy.

Jiné požadavky