Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

18.1.2021 - 29.1.2021

Kniha je můj kamarád

Stanovené cíle

Cílem týdne bude rozvoj základních poznatků a utvoření si pozitivního vztahu ke knihám. Děti se dozví, jaké typy knih existují, co je jejich obsahem, kdo píše knihy, jak s nimi správně zacházet a dokonce jak se vyrábí papír, který je nedílnou součástí knih.

Očekávané výstupy

Dítě umí zácházet s knihou, dokáže vyjmenovat typy knih, umí prožívat radost z vlastní tvůrčí práce, umí srovnávat různá zpracování pohádky (film, kniha, divadlo), učí se přijmout hlavní i vedlejší roli při hře, uvědomuje si sounáležitost s kolektivem.

Konkrétní činnosti

Teoretická část: povídání si o knihách - veškerá teorie; výtvarná výchova: ruční výroba papíru, neviditelný obrázek na dva způsoby, můj oblíbený hrdina (omalovánky) hudební výchova: Tancuj, tancuj vykrúcaj (tanec), Měla babka 4 jabka (tanec), básnička o knize; tělesná výchova: cvičíme se zvířátky. Anglická slovíčka – book, library, fairy tale, story, thank you, please.

Pracovní pomůcky

Papír, noviny, nůžky, teplá voda, fixy, ocet, jedlá soda, potravinářské barvivo, voskovky

Jiné požadavky

Děti si mohou do školky přinést svoji oblíbenou knihu