Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

25. 6. - 29. 6. 2018

RADOST Z LÉTA SKÁČE - POZORNÝ NEPLÁČE... TAK SE MĚJME BÁJEČNĚ, CHOVEJME SE BEZPEČNĚ!

Stanovené cíle

CÍL: V PONDĚLÍ - PREVENTIVNÍ BESEDA S POLICISTOU PŘED PRÁZDNINAMI má u dětí podnítit pozornost k dění okolo a také k pochopení elementárních pravidel bezpečnosti - doma, ve městě, u vody, v parku, v nákupním středisku, při přecházení silnice přes přechod, na semaforu, při jízdě v autě, na odrážedle či na kole, v lese, v restauraci, atd. Starší zkouší navrhnout, jak problémové situace řešit (Co udělám, když se ztratím rodičům v bludišti města?, aj.) Seznámí se s prací městské policie, s výstrojí, s výzbrojí a s dopravními prostředky.  DÍLČÍ CÍLE: bezpečnost, sebeobsluha, vztahy přátelství, logopedické dovednosti, pravidla třídy, pravidla při výletu do KUKUŘIČNÉHO BLUDIŠTĚ - pravidlo "vidím" a nejdu dál, tak, abych viděl/a tetu a ona mne, nasloucháme.

Očekávané výstupy

KOGNITIVNÍ CÍL  - VĚDOMOST: Děti rozeznají správné a špatné chování lidí v různých modelových situacích, maňásek Elánek jim při divadle ukáže dopravní značky a zopakují si s ním barvy na semaforu a co znamenají. Dítě chápe, že je důležité být v autě vždy připásaný, že na odrážedle, na kole = helma na hlavu, při chůzi za šera, v noci = reflexní prvky, vesty. Pravá/levá strana.  PSYCHOMOTORICKÝ CÍL – DOVEDNOSTI:  Děti si nacvičí pohyb na dopravním hřišti, cvičí s pomůckou kruh, přecházení na semafor. Hrubá motorika - chůze po čáře. Jemná motorika - oblékání, obouvání a zapínání bot na suchý zip, skládání oblečení a ukládání věcí do poličky. Úchop špetkou. AFEKTIVNÍ CÍL – POSTOJ: vzniká vztah k rozeznání dobra a zla, bezpečného a nebezpečného. Podporujeme kamarádské vztahy dětí, empatii, pomoc druhému nebo o pomoc si umět říci. Tvoří se poznání, že rodiče to s dítětem myslí dobře a chtějí, aby bylo v pořádku a v bezpečí. Strážník - střeží, pomáhá a chrání.

Konkrétní činnosti

VV- společná práce - DOPRAVNÍ ZNAČKY - kreslení, lepení. OMALOVÁNKY -POLICISTÉ.  SEMAFOR z krabice. MŮJ PRÁZDNINOVÝ DENÍK - výzdoba obalu. TV- jóga - Pozdrav slunci, cviky s písničkami, s kroužkem. Hv - zpěv písní, hra na Orf. nástroje. Logopedie – začátek/konec, krátké/dlouhé souhlásky - LOGO S ELIŠKOU. Pohyb. činnost venku – chůze po čáře, dopravní hřiště, skluzavky.  Ranní kroužek- PO - policista. ÚT v poli KUKUŘIČNÉM. ST-PÁ= dopravní a osobní bezpečnost, ROZLOUČENÍ S TETOU ELIŠKOU. Anglické pohyb. písně. Prvky Montessori – VÝUKOVÉ KARTY - dopravní značky, semafor. Smyslové pomůcky - tyče, věž, schody. Praktické činnosti zalévání záhonků, pletí, nácvik zametání, umývání stolů, třídění, krmení zvířátek, úklid.

Pracovní pomůcky

Knihy, výukové listy, zrakové vnímání - karty, modely dopravních značek, semafor na baterky, puzzle, aj.

Jiné požadavky

   PONDĚLÍ - BESEDA S POLICISTOU na zahradě Elánku, ÚTERÝ - KUKUŘIČNÉ BLUDIŠTĚ - 50Kč/dítě, sraz do 8:15h.

 

O Vaše děti se starají

Miloslava Blažková
Jmenuji se Míla a ač se cítím na osmnáct s hravostí dítěte, jsem již maminkou čtyř úžasných dětí. Vystudovala jsem SPgŚ obor Pedagog předškolní a mimoškolní výchova a PdF MU Brno - Učitelství pro 1.st.ZŠ(Mgr.) Specializace mám hudební výchova, speciální pedagogika. Práce s dětmi a s rodinami mne naplňuje již 24 let radostí. S elánem od 14ti let vedu děti jako instruktorka a vedoucí na táborech, pak jako učitelka v MŠ, v ZŠ a v DDM, vedoucí kroužků hra na flétnu, kytaru, klavír a také jako aktivní matka - učitelka na rodič. dovolených, jsem vedla hudebně-pohybové, výtvarné, výukové programy pro děti s rodiči i cvičení pro miminka od 3 měsíců s rodiči. Stále se vzdělávám v kurzech, např. Efektivní rodičovství, Hudební semináře, semináře psychologů a pedagogů v oblastech péče, přístupů k dětem a jejich výchově a učení. Darem, který je pro mne v současnosti velkou inspirací v životě a v práci, je absolvování akreditovaných kurzů Montessori pedagogika pro MŠ, Montessori 1.,3. (děti 0-6let), přednášky, semináře a workshopy. Jsem vděčná, že mohu své dovednosti, kreativitu a zkušenosti prohlubovat v Nadačním fondu ELÁNEK. V nádherně zařízené MŠ - pobočce v Řečkovicích se tak mohu individuálně věnovat svěřeným dětem. V ELÁNKU vnímám profesionalitu, přátelství a vstřícnost vedení, možnost projevit tvůrčí potenciál a jedinečnost dětí a učitelek. V profesním životě se ztotožňuji s citátem: „Naše děti jsou nadané nesmírným potenciálem. Naším úkolem je pomoct jim ho uvolnit.“ (Maria Montessori) Jaké je mé přání? Těším se na setkání. :) Míla
Eliška Říhová
Jmenuji se Eliška a jsem studentkou magisterského stupně studia Speciální pedagogiky, obor Logopedie a surdopedie na Masarykově univerzitě v Brně. Působila jsem půl roku jako au-pair v Irsku, pracovala jako lektorka Kroužků Brno - Vědecké a výtvarné pokusy. V rámci své školní praxe pravidelně navštěvuji školy a školky s dětmi, které trpí vadami řeči, speciální školy a rehabilitační zařízení. K práci s dětmi mne přivedla moje láska k nim - k jejich upřímnému smíchu a nekonečné fantazii. K mým zálibám patří četba, cestování, divadlo, malba nebo hra na klavír.