Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

16. 9. - 20. 9. 2019 

Bacil Cecil - Povídání o nemocech

Stanovené cíle

Teorie o nemocech – proč jsme nemocní, jaké nemoci můžeme mít (rýma, kašel, horečka…), prevence – jak předcházet nemocem. Problém nemytých rukou – proč si musíme umývat ruce, k čemu je to dobré. Vést děti k základním hygienickým návykům a samoobsluze.

Očekávané výstupy

Děti budou znát, jaké nemoci existují, jaké jsou příznaky. Uvědomění si povinnosti čištění zubů a mytí rukou. Praktická stránka nemocí: rýma – smrkáme, kašel – dáváme si ruku před pusu.

Konkrétní činnosti

Povídání si o nemocech, básnička Polámal se mraveneček, pohádka o Krtečkovi a nemocné kamarádce myšce – pochopení, proč byla myška nemocná, jak se vyléčila. Pohybová hra Bacil a vitamíny. Omalovánka Bacila Cecila. Anglická slovíčka – sick, cold, cough, fever, tissue.

Pracovní pomůcky

Papír, pastelky, lepidlo, nůžky, papírový kapesník

Jiné požadavky