Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

       23. 4. - 27. 4. 2018            

CHRÁNIT A POMÁHAT JE LEPŠÍ, NEŽ SE BÁT… ZVÍŘATA, KTERÝCH SE BOJÍME, JE LEPŠÍ ZNÁT

Stanovené cíle

CÍL: Kdo nám pomáhá a chrání před zlými lidmi? Děti se seznámí s náplní práce policistů, s vybavením a co je jejich posláním v názorných ukázkách - ÚTERÝ 24. 4.  v Řečkovicích. Dále pozorují růst rostlin. Poznávají, kteří další živočichové se s vyššími teplotami na jaře probouzí, jak se vyvíjí jejich mláďata-VÝVOJOVÉ FÁZE HMYZU, OBOJŽIVELNÍKŮ. Pozorují a kontaktem se zvířaty vnímají povrch těla hadů, želv ad. - ČTVRTEK 26.4. - PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE - KAMENAČKY - Julinánov.  PROJEKT - soubor "MÁ PRVNÍ ENCYKLOPEDIE PŘÍRODY"  DÍLČÍ CÍLE: sebeobsluha, vztahy přátelství, logopedické dovednosti, pravidla třídy, pravidla na vycházce, při exkurzi nebo ukázkách - pozorně nasloucháme, pravidlo "vidím" a nejdu dál, než mne vidí teta a já ji.

Očekávané výstupy

KOGNITIVNÍ CÍL  - VĚDOMOST: Děti popisují práci policisty, oblečení a vybavení, dopravní prostředky, které používá. Pojmenovávají druhy hmyzu (mravenec, včela, slunéčko sedmitečné, motýl) i obojživelníky - (žáby) a jejich vývojové fáze. Hledají odpovědi na otázky: jak to, že žáby kladou vajíčka? Co jsou to pulci? Proč hadi svlékají kůži a spolu se slepýši a s ještěrkami se vyhřívají na sluníčku? PSYCHOMOTORICKÝ CÍL – DOVEDNOSTI:  Děti cvičí s pomůckami - polštář, stuha, kruh. Hrubá motorika - chůze rovnovážná, dřep, klek. Jemná motorika - oblékání, obouvání a zapínání bot na suchý zip, na tkaničku, skládání oblečení a ukládání věcí do poličky v šatně. Úchop kresl. materiálu špetkou. AFEKTIVNÍ CÍL – POSTOJ: vzniká vztah k pozorování chování a profesí lidí. Podporujeme kamarádské vztahy dětí, empatii k druhým, že si nikdo nemá nechat ubližovat a kdo může, chrání ostatní. Tvoří se vztah i k poznávání živočichů, kterých se lidé bojí.                             

Konkrétní činnosti

VV- JAK SE LÍHNE ŽÁBA - lepení, stříhání. ROPUCHA - nácvik obkreslování šablony, malba vodovými barvami. BERUŠKA - malování na kámen. VAJÍČKA A HOUSENKY - modelování z hmoty. Projekt - "MÁ ENCYKLOPEDIE..." - vývojové fáze živočichů.   TV- jóga, cviky s básničkami. Hv - zpěv písní o jaru a zvířatech - hra na Orf. nástroje. Logopedie –  hláska L ve slovech a názvech zvířat. Pohyb. činnost venku – chůze s kbelíkem s vodou (zalévání zasázených stromů, zeleniny), skluzavky.  Ranní kroužek- PO - ÚT = pracovní listy s policisty. ST-PÁ= růst zvířat a jejich rozmnožování. Prvky Montessori – VÝUKOVÉ KARTY - HMYZ, PLAZY, OBOJŽIVELNÍCI. Praktické činnosti zalévání, hrabání, pletí, zametání, umývání, utírání, třídění, krmení. Pozorování líhnutí želvy, jezírko pro pulce.

Pracovní pomůcky

knihy, výukové listy POLICIE ČR, karty, modely vývojových fází žáby, včely, berušky, motýlů, mravence

Jiné požadavky

  VÝUKOVÝ PROGRAM, KONTAKTNÍ ZOO - PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE KAMENAČKY -  ČT 26. 4. 2018 - 50Kč/dítě

 

O Vaše děti se starají

Miloslava Blažková
Jmenuji se Míla a ač se cítím na osmnáct s hravostí dítěte, jsem již maminkou čtyř úžasných dětí. Vystudovala jsem SPgŚ obor Pedagog předškolní a mimoškolní výchova a PdF MU Brno - Učitelství pro 1.st.ZŠ(Mgr.) Specializace mám hudební výchova, speciální pedagogika. Práce s dětmi a s rodinami mne naplňuje již 24 let radostí. S elánem od 14ti let vedu děti jako instruktorka a vedoucí na táborech, pak jako učitelka v MŠ, v ZŠ a v DDM, vedoucí kroužků hra na flétnu, kytaru, klavír a také jako aktivní matka - učitelka na rodič. dovolených, jsem vedla hudebně-pohybové, výtvarné, výukové programy pro děti s rodiči i cvičení pro miminka od 3 měsíců s rodiči. Stále se vzdělávám v kurzech, např. Efektivní rodičovství, Hudební semináře, semináře psychologů a pedagogů v oblastech péče, přístupů k dětem a jejich výchově a učení. Darem, který je pro mne v současnosti velkou inspirací v životě a v práci, je absolvování akreditovaných kurzů Montessori pedagogika pro MŠ, Montessori 1.,3. (děti 0-6let), přednášky, semináře a workshopy. Jsem vděčná, že mohu své dovednosti, kreativitu a zkušenosti prohlubovat v Nadačním fondu ELÁNEK. V nádherně zařízené MŠ - pobočce v Řečkovicích se tak mohu individuálně věnovat svěřeným dětem. V ELÁNKU vnímám profesionalitu, přátelství a vstřícnost vedení, možnost projevit tvůrčí potenciál a jedinečnost dětí a učitelek. V profesním životě se ztotožňuji s citátem: „Naše děti jsou nadané nesmírným potenciálem. Naším úkolem je pomoct jim ho uvolnit.“ (Maria Montessori) Jaké je mé přání? Těším se na setkání. :) Míla
Eliška Říhová
Jmenuji se Eliška a jsem studentkou magisterského stupně studia Speciální pedagogiky, obor Logopedie a surdopedie na Masarykově univerzitě v Brně. Působila jsem půl roku jako au-pair v Irsku, pracovala jako lektorka Kroužků Brno - Vědecké a výtvarné pokusy. V rámci své školní praxe pravidelně navštěvuji školy a školky s dětmi, které trpí vadami řeči, speciální školy a rehabilitační zařízení. K práci s dětmi mne přivedla moje láska k nim - k jejich upřímnému smíchu a nekonečné fantazii. K mým zálibám patří četba, cestování, divadlo, malba nebo hra na klavír.