Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

27.6.2022 - 1.7.2022

Barvy

Stanovené cíle

Zvládnu( pohybových dovednos(. Rozvoj prostorové orientace. Záměrné soustředění na
činnost. Rozvoj jemné motoriky. Poznání primárních i sekundárních barev. Spolupracovat a
respektovat druhé. Rozvoj vnímání všemi smysly.

 

Očekávané výstupy

-pozorně poslouchá
-zná barvy
-zná barvy v angličGně
- bez ostychu se zapojuje do akGvit
-zachycuje skutečnosG ze svého okolí

 

Konkrétní činnosti

Ranní kroužek - seznámení s primárními i sekundárními barvami
Výtvarná výchova - duha, obrázky podle šablony
AngličGna - red, yellow, blue, green, orange, violet, black, white
Tělesná výchova - čáp ztraGl čepičku

 

Pracovní pomůcky

papír, temperové barvy, štětce, papíry, šablonky, foukací fixy

Jiné požadavky