Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

24.2.2020 - 28.2.2020

Zvířátka v ZOO

Stanovené cíle

Smyslem tématu je přiblížit dětem život zvířat v ZOO- jejich název, jak vypadají,  čím se živí, jaké je jejich přirozené prostředí, kdo se o tyto zvířata stará a nebezpečnost těchto zvířat. Poučení o tom, jak se máme jako návštěvník v ZOO chovat. Řekneme si rozdíly mezi domácími zvířaty a zvířaty v ZOO. Seznámení se zvířaty podle zvuků, obrázků a knih.         

Očekávané výstupy

•Děti budou znát názvy nejznámějších zvířat, která můžeme vidět v zoo
• Rozvoj sluchového vnímání (poslech zvuků zvířat)
•Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech
• Rozvoj paměti při učení nové básničky
•Rozvoj jazykových dovedností (jednoduchá logopedická cvičení, napodobování zvuků zvířat) 

Konkrétní činnosti

•     Ranní kroužek –  demonstrační obrázky, poslechové ukázky
•     Nová básnička Slon, opakování všech básniček
•     Výroba zvířátek- barevný papoušek, koala, hroch (z papírových novin)
•     Omalovánky, pracovní listy
•     Anglická slovíčka – monkey, elefant, lion

Pracovní pomůcky

Barevné papírové proužky, noviny, barevná peříčka, omalovánky, pracovní listy, lepidlo

Jiné požadavky