Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

18.11. - 22.11. 2019

ZVÍŘÁTKA V LESE

Stanovené cíle

•    Poznávání přírody (která zvířata můžeme najít v lese)
•    Děti budou znát správné názvy zvířátek
•    Rozvoj fantazie
•    Rozvoj komunikačních dovedností
•    Poznávání zvířátek a jejich zvuků (rozvoj paměti, sluchového vnímání a poznávání)

Očekávané výstupy

Děti se naučí poznávat zvířátka, která žijí v lese. Poznávání pomocí demonstračních obrázků. Pustíme si zvukovou ukázku. Řekneme si, co taková zvířátka v zimě dělají a čím se živí. Při společné výtvarné činnosti si ukážeme, kde zvířátka v lese můžeme najít (na stromě, v noře,...)

Konkrétní činnosti

•Ranní kroužek (demonstrační obrázky, poslech zvuků zvířat,...)
•Výtvarná činnost: zvířátka v lese (společný obraz-přiřazování zvířátek na místa, kde se pohybují a kde přezimovávají), výroba krmítek pro ptáčky z papírových ruliček

•Básnička O ježkovi
•Tematické omalovánky

•Pohybová hra na zvířátka

•Anglická slovíčka-bear, fox, wolf

Pracovní pomůcky

vodové barvy, lepidlo, papírové ruličky, zrní, med, tématické omalovánky

Jiné požadavky