Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

19.10.2020 - 23.10.2020

Kam jdeme, když…

Stanovené cíle

Tento týden týden si budeme povídat o veřejných službách. Např. kam chodíme, když potřebujeme poslat dopis, když si potřebujeme vyměnit peníze, koupit léky nebo koho navštívíme, když nás něco bolí. Děti budou znát názvy budov a služeb (např. pošta, banka, ordinace, veterinář, zubař, lékárna,...), naučí se také oslovování osob, které ve službách pracují.  Zopakujeme si čísla záchranných služeb a kdy je voláme.

Očekávané výstupy

• Správné pojmenování služeb a kde si je můžeme zařídit
• Rozvoj paměti, pozornosti a pohybových dovedností
• Rozvoj řečových schopností (při ranním kroužku-pojmenovávání obrázků)

Konkrétní činnosti

•Ranní kroužek –  demonstrační obrázky, opakování básniček
•Nová básnička -  Listonoš
•Nová písnička- Jede, jede poštovský panáček
•Tématické omalovánky a grafomotorické listy
•Anglická slovíčka – pošta/post, doktor/doctor, banka/bank
• Výtvarná činnost - výroba obálek, výroba pokladniček a penízků

Pracovní pomůcky

demonstrační obrázky, prstové barvy, pastelky, barevné papíry, papírové ruličky

Jiné požadavky