Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

18.10.2021 - 22.10.2021

Moje rodina a domácí mazlíčci

Stanovené cíle

Děti se tento týden seznámí se správným pojmenováním osob v rodině (názvy a jména), v kroužku si také budeme povídat o rodinných vazbách. Pojmenujeme si také různé druhy zvířátek, která můžeme doma chovat.

Očekávané výstupy

Děti se naučí správné pojmenování osob, které s nimi bydlí v domečku nebo v bytě. Vysvětlíme si příbuzenské vztahy (babička, dědeček, maminka, tatínek, teta, strýc, sestra, bratr…).
Popovídáme si o zvířátkách, která s námi mohou doma bydlet.

·       Rozvoj jemné a hrubé motoriky.

·       Rozvoj myšlení.

·       Rozvoj paměti.

·       Rozvoj spolupráce a komunikačních dovedností.

 

Konkrétní činnosti

·       Diskuzní kruh – nová básnička „Rodinka“, práce s demonstračními obrázky, diskuse k tématu.

o   Básnička: To je táta, to je máma, to je děda, to je bába, to je vnouček – malý klouček.

·       AJ: mom, dad, cat, dog.

·       Didaktická činnost: lepení rodokmenu, omalovánky, práce s demonstračními obrázky.

·       Hudební činnost: zpěv a hra na hudební nástroje, taneček Popelář.

·       Pohybová hra: hra na zvířátka.

·       Výtvarná činnost: kočička, domeček.

Pracovní pomůcky

Obrázky lidí a zvířátek, lepidlo, bílé a barevné papíry, prstové barvy, papírové kapesníky.