Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

28.11.- 16.12.2022

Znám své tělo

Stanovené cíle

S modráskama si řekneme pár zajímavostí o našem těle. V prvním týdnu se zaměříme na horní část – HLAVU. Například si vyjmenujeme smysly,které si hravou formou procvičíme. V dalším týdnu se zaměříme na zbytek těla – vyjmenujeme a ukážeme si části těla, řeknem si k čemu nám slouží. Také se jen lehce pobavíme o tom, co se skrývá pod kůží.

 

Očekávané výstupy

·      Rozvoj paměti – učení nové básničky, anglických slov

·      Rozvoj znalostí – nauka částí těla jejich vyjmenování i kde je najdeme

·      Rozvoj vnímavosti – tématické hádanky, obrázek lidského těla (pojmenování částí), obrázky smyslů a přiřazování k nim

·      Rovoj hmatového, sluchového a chuťového vnímání

Rozvoj jemné a hrubé motoriky – při výtvarných činnostech, pracovních listech

 

Konkrétní činnosti    

·       

·       Ranní kroužek – Nauka smyslů a práce s dem. obrázky, rozvíjení smyslů – hra  POSLEPU, vyjmenování částí těla a k čemu nám slouží, co se skrývá pod kůží?   

·       Výtvarná činnost –  oko, otisky rukou, pracovní listy

·       Didaktická činnost – tématické omalovánky, pracovní list

·       Pohybová činnost-  hra NAJDI NA TĚLE

·       AJ –   eyes, nose, head, shoulders, leg

·        

·       Básnička-. MOJE TĚLO-To jsou oči, to jsou uši,dneska mi to ale sluší.Zde mám bříško, a zde záda,čelo, nos a malá brada,to jsou paže, to jsou nožky,zadupeme do podložky.

 

 

Pracovní pomůcky

barevný papír, pastelky,lepidlo, vodové barvy, prstové barvy