Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

18.1.2021 - 22.1.2021

Knihy a pohádky

Stanovené cíle

Seznámíme děti s knihami, řekneme si, jak se s knihou zachází, ukážeme si různé typy knížek (pohádky, leporelo, atlas,..). Děti začnou knihu vnímat jako užitečný prostředek k získávání informací a nových vědomostí. Pomocí pohádkových postav budou děti hádat o kterou pohádku jde a zkusí ji samy převyprávět.

Očekávané výstupy

•    Děti budou znát různé typy knížek
•    Děti budou vědět, jak se ke knize chovat, aby nám dlouho vydržela
•    demonstrační obrázky (hádání pohádek podle postav)
•    Rozvoj komunikačních dovedností
•    Rozvoj paměti (nové básničky a říkanky)

Konkrétní činnosti

•Ranní kroužek –  demonstrační obrázky,ukázka typů knížek
•Výroba záložek na knížky, výroba perníkové chaloupky
•Básnička - Perníková chaloupka
•Tématické omalovánky 
•Anglická slovíčka – story, book, paper 

Pracovní pomůcky

prstové barvy, lepidlo, barevné papíry, tempery, demonstrační obrázky, omalovánky