Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

29.5. - 10.6. 2023

Já, moje rodina a kamarádi

Stanovené cíle

Děti si budou uvědomovat význam rodiny a kamarádství.  Umí vyjmenovat blízké, které s dětmi bydlí v domečku a také si vyjmenujeme pár domácích mazlíčků.  Zopakujeme si povolání a zkusíme si říct, které povolání dělají rodiče.

Očekávané výstupy

 • Rozvoj paměti – učení nové básničky, anglických slov
 • Sociální rozvoj - nauka vztahů, povolání
 • Rozvoj komunikačních dovedností při diskuzním kruhu
 • Rozvoj vnímání - dem. obrázky
 • Rozvoj jemné  při výtvarných činnostech a pracovních listech
 • Rozvoj hrubé motoriky při pohybové hře

Konkrétní činnosti    

 • Ranní kruh: - procvičení jmen rodičů, sourozenců a kamarádů
  • opakování příbuzenských vztahů a členů rodiny
  • opakování správného chování k rodině, kamarádům a okolí
  • ukázka rodokmenu a jeho vysvětlení
  • spoustu her a zábavy při oslavě DNU DĚTÍ
 • Anglická slova: family, friend, mum, dad, sister, brother
 • Pohybová hra :  Rosteme
 • Básnička : Rodina - Co ta očka vidí, vidí, vidí lidi. Tátu, mámu, holčičku, kluka, dědu, babičku. Bydlí spolu v domečku, na zeleném kopečku.
 • Výtvarná činnost: papírový domeček s rodinou, papírová kočka

Pracovní pomůcky

Barevné papíry, pastelky, temperové barvy, lepidlo