Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

24.2.2020 - 28.2.2020

HUDEBNÍ NÁSTROJE VE ŠKOLCE

Stanovené cíle

Seznámení s hudebními nástroji (podle zvuku, tvaru, velikosti a barvy). Rozdělení nástrojů podle druhu a jejich pojmenování a využití. Hra: hádanka, jaký nástroj slyším. Bubnování ve školce (akce školky). 

Očekávané výstupy

Představení nové zpívanky: “Sedí liška pod duben, má píšťalku a buben. Na píšťalku píská a na buben tříská. Písnička v češtině: Já jsem muzikant, Tluče bubeníček…V angličtině nová slovíčka: drum, piano, guitar, play, music.
Zopakování AJ písniček s kytarou a klavírem.

Konkrétní činnosti

Výtvarná činnost: výroba hudebních nástrojů - kastaněty a štěrchací ruličky   
Ranní kruh: představení nástrojů, hudební kroužek s kytarou a klavírem
Didaktika: zpívanky Sedí liška pod duben, říkanka s doplňovačkou hudebních nástrojů

Pracovní pomůcky

 

Tvrdý papír, karton, ruličky od papíru, tempery, víčka od lahví, rýže.

 

Jiné požadavky