Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

19.10. 2020 - 23.10. 2020

PODZIMNÍ SKLIZEŇ

Stanovené cíle

Povídání,jak s estaráme o pole na podzim(sklizeň řepy,brambor…),česán íovoce(jablka,hrušky,švestky,hrozny…),sbírání hub v lese (jaké druhy hub máme,rozdělení jedlé a nejedlé).

Očekávané výstupy

Představení nové básničky: Babí léto (Babí léto už je tady, vyrazíme do zahrady. Budem sklízet ovoce, ať je taťka bez práce. Do sklepů ho uložíme, v zimě si ho potom sníme).
Angličtině nová slovíčka: zopakování počasí
Písnička s kytarou: Zopakování písničky ježek a scarecrow

Konkrétní činnosti

Výtvarná činnost: Výroba kukuřice, strašák
Ranní kruh: básnička: BABÍ LÉTO písnička: Ježek, Scarecrow
Didaktika: pracovní list - vybarvi dle zadání, obtažení teček

Pracovní pomůcky

špachtle, pečící papír, lepidlo, pop corn, pastelky, tužka