Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

16.5.2022 - 27.5.2022

Jaro na zahrádce

Stanovené cíle

S dětmi si budeme tento týden povídat o ročním období jaro a o tom, jak na jaře pečujeme o zahrádku. Navážeme na povolání zahradník, květinář, zemědělec a povíme si, co všechno na jaře na zahrádce může růst a jak se o zahrádku staráme. Společně si také zahrajeme na zahradníky.

 

Očekávané výstupy

 

Rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení, tiskání, malování, apod.

Rozvoj sluchového vnímání - zpěv, rozklad slov na slabiky apod.

Rozvoj zrakového vnímání – poznávání obrázků na dané téma, hledání rozdílů, apod.

Rozvoj hrubé motoriky – tanec, rozcvička, opičí dráha, apod.

Rozvoj myšlení a komunikačních dovedností – povídání na dané téma v rámci ranního kruhu

Rozvoj předmatematických dovedností - počítání, první, poslední, apod.

 

Konkrétní činnosti

 

 

Diskusní kruh – povídání o jaru a o zahrádce

Didaktické činnosti – pracovní listy na dané téma

Výtvarné činnosti – tulipán (origami), jarní strom

Hudební činnosti – Šel zahradník do zahrady

Básnička – Sázení

Angličtina – spring, flower, garden

Smyslové hry – třídění obrázků podle zadání, apod.

Pohybové hry – pohybové hry venku – cukr, káva, limonáda; rybičky, rybáři

 

 

 

Pracovní pomůcky

Tvrdý papír, barevný papír, nůžky, pastelky, tempery, lepidlo, tempery, apod.