Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

20.3. – 31.3.2023

VÍTÁME TĚ JARO

Stanovené cíle

První jarní den se společně vydáme na cestu Odemykání jara. Připomeneme si, které kytky a keře nám začínají kvést a co vše se v přírodě děje. Povíme si také co je to herbář nebo k čemu nám slouží bylinky.

 

Očekávané výstupy

·      Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech

·      Rozvoj sluchového vnímání při hudebních činnostech

·      Rozvoj zrakového vnímání hledání a poznávání obrázků při kruhu, venku apod.

·      Rozvoj hrubé motoriky při pohybových úkolech

·      Rozvoj  myšlení a komunikačních dovedností povídání na dané téma při didaktickém kruhu, poznávání světa okolo nás i při venkovních činnostech

 

 

Konkrétní činnosti 

·      Diskusní kruh –  první jarní květiny a keře, počasí na jaře, jak si založit herbář, cyklus včely, vývoj hmyzu apod.

·      Didaktické činnosti – pracovní listy na dané téma

·      Výtvarné činnosti –  Květina, Jarní zámek, Tulipán, Jarní obrázek

·      Hudební činnosti –  Jaro

·      Básnička –  O Jaru, Přichází jaro

·      Angličtina –  tree, flower, leaf, bush, spring, sun, tulip, daisy

·      Smyslové hry – třídění obrázků podle zadání, apod.

·      Pohybové hry – Čáp ztratil čepičku, Cukr, káva, limonáda, Na schovávanou, hokej, kuželky, kruhy.

 

Pracovní pomůcky

Klovatina, barevný papír, rulička od toaletního papíru, tempery, nůžky, lepidlo.