Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

25. 9. – 29 .9. 2023

Hokus pokus, aneb o kus blíž k vědě a technice

Stanovené cíle

V tomto týdnu se budeme věnovat vědě a technice. Povíme si, kdo je vlastně pan vědec a paní vědkyně, a co všechno potřebují ke své práci. Vyrobíme si společný projekt ze zkumavek a zkusíme si práci s otisky. Naučíme se také novou básničku o tom, jak pracuje vysavač.

Očekávané výstupy

 

 • Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech, puzzle, kreslení, korálky
 • Rozvoj sluchového vnímání při hudebních činnostech, při kruhu, venku
 • Rozvoj zrakového vnímání hledání a poznávání obrázků/předmětů/pomůcek při kruhu, na vycházce apod.
 • Rozvoj hrubé motoriky při pohybových úkolech, na vycházkách, na zahradě
 • Rozvoj myšlení a komunikačních dovedností povídání na dané téma při didaktickém kruhu, poznávání světa okolo nás i při venkovních činnostech

 

 

Konkrétní činnosti  

 

 • Diskusní kruh –  pokusy, věda a technika
 • Didaktické činnosti – pracovní listy na dané téma
 • Výtvarné činnosti –  společný projekt ze zkumavek, otisky
 • Hudební činnosti – Duha
 • Básnička – Vysavač
 • Angličtina –  science, experiment, technic, star, space, print
 • Smyslové hry – třídění obrázků podle zadání, pexeso apod.
 • Pohybové hry – taneční choreografie na píseň, Čáp ztratil čepičku, Cukr, káva, limonáda, Na schovávanou, hokej, kuželky, kruhy.

 

 

Pracovní pomůcky

barevný papír, nůžky, lepidlo, tempery, tvrdý papír, voskovky