Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

18.1. 2021 - 22.1. 2021

ČTENÁŘSKÝ TÝDEN

Stanovené cíle

S dětmi si zopakujeme, jak se chováme ke knížkám. Povíme si, jak vypadá knihkupectví, knihovna. (Jaký je rozdíl mezi knihkupectví a knihovnou). Ve středu si děti donesou svou vlastní knížku a budou knihu prezentovat. Společně budeme knihy předčítat. Povídání o tom, jak se vyrábí papír.

Očekávané výstupy

Představení nové básničky: Básnička: KNIHA (“Jaro, léto, podzim, zima, číst si knihu to je prima. Jenže kde to knížku vzít? Zkus knihovnu navštívit.”)
Angličtině nová slovíčka: book, library, bookshop, fairytale, read
Písnička s kytarou: Zopakování písniček (Kočka leze dírou, Skákal pes, Pec nám spadla, Prší, prší…)

Konkrétní činnosti

Výtvarná činnost:  Výroba Věnování do knížky, výtvarné ztvárnění příběhu/hrdniny z knihy/výroba papíru
Ranní kruh: básnička: KNIHA
Písnička: zopakování českých písniček s kytarou
Didaktika: pracovní list - vybarvi dle předlohy

Pracovní pomůcky

tvrdý papír, lepidlo, voskovky, pastelky, barevné papíry, ruličky, voda, nitky