Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

1.3.2021 - 5.3.2021

KARNEVAL VE ŠKOLCE

Stanovené cíle

Povídání o karnevalu, kde se jak karneval slaví. Vysvětlení svátku Masopust. Pojmenování různých kostýmů a masek. Karneval ve školce ve středu 3. 3. 2021 (dopolední program obohacený o různé soutěže a tanec).  

Očekávané výstupy

Představení nové básničky: Dneska máme velký bál
Angličtině nová slovíčka:  carneval, claun, festival, body parts
Písnička s kytarou: Head, shoulders, knees, toes

Konkrétní činnosti

Výtvarná činnost:  Výroba klauna, balónků
Ranní kruh: básnička: Dneska máme velký bál    Písnička: Head, shoulders, knees..
Didaktika: pracovní list - vybarvi dle předlohy

Pracovní pomůcky

tempera, tvrdý papír, houbičky, krepový papír, lepidlo