Stravování - Mikrojesle Zlín | Elánek - Školky a jesle v Brně

Stravování - Mikrojesle Zlín

 Stravování - rodiče dětem přináší vlastní stravu tak, aby byla zabezpečena přesnídávka v 9 hod, oběd v 11:30 hod a svačina ve 14:30

Každé jídlo musí být v uzavíratelné krabičce, označené jménem dítěte, datem spotřeby a alergeny