Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

14.11.2022 – 18.11.2022

LETEM CELÝM SVĚTEM

Stanovené cíle

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání)

Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních (spolupracovat, spolupodílet se)

Vytváření pozitivního vztahu k činnostem a k učení

Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

Očekávané výstupy

Seznámit se s novými pojmy a jejich významem (globus, mapa)

Rozlišovat obrazné symboly (oceány, země, hory, řeky, města)

Orientovat se v pojmech menší – větší, vyšší – nižší,

Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

Konkrétní činnosti

Komunitní kruh –  Seznámit se s naším světem, jaké máme světadíly, čím se kdy přemístíme, jak se budem pohybovat po zemi, ve vzduchu, ve vodě nebo pod vodou. Podíváme se na mapu - globus nalezneme hory, pouště, pralesy. Proměníme se v obyvatele jednotlivých kultur a seznámíme se se zajímavostmi určitého státu

Výtvarná činnost – Horkovzdušný balon, broučci, letadlo

Omalovánky, Pracovní listy, Básnička : LETADLO

Pracovníc pomůcky

Tvrdý papír, štětec, temperové barvy , nůžky, barevné papíry, kaštany, dřevěné kolíčky

Jiné požadavky