Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

9.5.2022 - 13.5.2022

ZVÍŘÁTKA NA STATKU

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat o zvířátkách žijících na statku a jejich mláďatech. Řekneme si, která zvířata mezi ně patří a také, kdo se o ně stará. Našim cílem bude dětem nastínit myšlenku, že každý má svou maminku a také, že každý byl jednou malý, a to stejné platí i u zvířat

Výstupy

Děti znají domácí zvířata a jejich mláďata

Děti umí napodobit zvuky zvířat

Rozvoj jemné a hrubé motoriky

Rozvoj pohybových dovedností

Rozvoj myšlení a komunikačních dovedností

 

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh – povídání si na téma domácí zvířata a jejich mláďata

Výtvarná činnost – kravička, kuřátko

Hudební činnost – Naše kočka strakatá, Když jsem já sloužil

Didaktická činnost – omalovánky, grafomotorické listy

Anglická slovíčka – cat, cow, pig

Pracovní pomůcky

Papír, barevný papír, tempery, štětec, papírový talířek, lepidlo.

Jiné požadavky