Týdenní plán Brno Střed MUNI | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán Brno Střed MUNI

12.12. – 23.12.2022

VÁNOCE

Stanovené cíle

Hlavním tématem jsou Vánoce. Společně s dětmi si budeme povídat o tom, co v tomhle kouzelném období nastává, jaké změny sebou přináší a na co se budeme moct společně těšit. Naučíme se nové Vánoční písničky a dále si vyrobíme spoustu tematických výrobků, kterými si společně vyzdobíme naši školku.

Očekávané výstupy

Děti se naučí/zopakují, co jsou to Vánoce.

Pojmenují některé vánoční zvyky a tradice.

Rozvoj slovní zásoby, myšlení a paměti.

Rozvoj jemné motoriky a kreativity při pracovních/výtvarných činnostech.

Děti umí říct básničku. 

Konkrétní činnosti

Ranní kruh – Elánek povídá o Vánocích. (narození Ježíška, typické pokrmy na Vánoce, zvyky a tradice atd.)

Didaktické činnosti – Vánoční stromečky (přiřazování barev), grafomotorické činnosti

Výtvarné činnosti – Vánoční stromeček, sněhuláci

Pracovní činnosti – „Pečení perníčku“ ze samo tvrdnoucí hmoty, zasněžený stromeček v květináči.

Pohybové činnosti – „Slepujeme linecké“ – Děti si představí, že jsou cukroví. Když hraje koleda, pohybují se v prostoru. Pakliže hudba přestane hrát, musí si k sobě rychle najít kamaráda a chytnou se společně za ruce.

Básnička –

Strojíme stromeček,

Strojí i dědeček.

Na špičce hvězdička,

Strojí i babička.

Písnička – Rolničky (Jingle bells), Pásli ovce valaši a další koledy…

Nová anglická slovíčka – Christmas, christmas tree, merry, carol, present

Pracovní pomůcky

Samo tvrdnoucí hmota, vykrajovátka, tvrdý a měkký papír, temperové barvy, špejle, vata

Jiné požadavky