Týdenní plán Brno Střed MUNI | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán Brno Střed MUNI

19.4.2022 - 22.4.2022

NAŠE PLANETA ZEMĚ

Stanovené cíle

Tento týden si budeme vykládat o naší Zemi

Budeme rozvíjet tvořivost a fantazii při výtvarné činnosti

Rozvoj motorických dovedností a koordinace pohybů při pohybových hrách

Rozvoj jemné motoriky při malování

Rozvoj paměti při opakování básniček a písniček

Názvy zvířátek v českém a anglickém jazyce

 

Očekávané výstupy

Děti se naučí znát naši planetu a jak se k ní chovat

Děti se naučí třídit odpad a v rámci dne Země si uděláme pořádek v našem okolí

Děti si vyrobí společnými silami Zemi a popelnice na tříděný odpad

 

Konkrétní činnosti

·       Ranní kruh: povídání na téma naše planeta Země,třídění odpadu podle obrázků

·       Vytváření Země a popelnic

·       Malování temperovými barvami,stříhání,lepení

·       Básnička: Třídíme odpad,Naše Země

·       Písnička: Naše Země kulatá je,Popelář

·       Pohybová aktivita : domeček,stromeček,hříbeček...

·       Tematické omalovánky

 

Pracovní pomůcky
 

Tvrdý papír,temperové barvy,nůžky,lepidlo a ruce :-)