Týdenní plán Brno Střed MUNI | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán Brno Střed MUNI

29.5.-9.6.2023
Jóga

Stanovené cíle 

Hlavním tématem tohoto týdne je jóga. Budeme se věnovat koordinaci pohybu a dechu,
rozvoji jemné a hrubé motoriky. Naučíme se základní pozice jógy. Dále si vyrobíme tématické
výrobky, kterými si vyzdobíme naši školku.

Očekávané výstupy

Děti se aktivně zapojí do cvičení.
Děti rozeznají základní pozice jógy.
Děti se naučí dětskou verzi Pozdrav slunci.
Rozvoj jemné motoriky a kreativity při výtvarných činnostech.

Konkrétní činnosti

Ranní kruh – Elánek povídá o pohybu a józe.
Didaktické činnosti – určení základních pozic jógy pro děti (motýlek, strom, kočka, pes,
svíčka, žába, půlměsíc, kobra, krokodýl, …)
Výtvarné a pracovní činnosti – pozice jógy, slunce, lotosový květ, kočka
Pohybové činnosti – aktivní zapojení během cvičení jógy pro děti

Básnička
Zdravíme tě, sluníčko!
Zhoupneme se maličko.
Díváme se na tebe,
máváme ti do nebe.
Nakonec pozdravit chcem
i slunečnou matku zem.

Písnička – Relaxační hudba, Hudba k józe

Nová anglická slovíčka – yoga, move, sun, tree, cat, dog, butterfly

Pracovní pomůcky

Barvy, papírové tácky, krepák, nalepovací oči, houbička, štětec, lepidlo, fixa