Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

11.1.2021 - 22.1.2021

Pod vládou paní Zimy

Stanovené cíle

Děti poznávají prostřednictvím pohádek a her období zimy z různých pohledů.
Pozorují přírodu a vnímají její zvířecí obyvatele. Rozvíjí paměť, řeč a komunikativní dovednosti.
Rozvíjí empatii, přátelské vazby s kamarády.

Očekávané výstupy

• Správné opakování provedených pohybů a rozvoj hrubé motoriky při ranním cvičení
• Rozvoj kreativity a jemné motoriky při výtvarných činnostech
• Rozvoj paměti při učení básniček, písniček a smyslových hrách
• Rozvoj spolupráce a dodržování pravidel při pohybových hrách
• Rozvoj estetického vnímání, cítění a spolupráce při artefiletice
• Rozvoj pozornosti při práci s vyprávěnými příběhy
• Rozvoj sociálních dovedností, sounáležitost v kolektivu

Konkrétní činnosti

• Diskuzní kruh - povídání o zimě, sněhu, měsíce v roce
• Pobyt venku - zaměřené pozorování přírody,výcházková trasa ve Wilsonově lese s pozorováním
stop zvířat, experimenty se sněhem, krmení ptáčků
• Výtvarné činnosti - zamrzlé okýnko (inkoust+zmizík), šála (koláž), kluziště, sněhulák
• Artefiletika - ledové království
• Pohybová hra - Pod sněhovou přikrývkou, Medvědí honička, Na Mrazíky, Vločky, Koulovaná
• Hudební činnosti - zimní písničky (Grónská zem, Sněží aj.)
• Práce s knihou - Rok v lese, Rok v pohádce, zimní pohádky (Ledové království, Sněhová královna,
Kubula a Kuba Kubikula...)
• Polární oblast - práce s atlasem, vyprávění, práce s obrázky zvířat, písnička Grónská zem

Pracovní pomůcky

čtvrtky, barevný papír, lepidlo, nůžky, látky, voskovky, vodovky, tempery, inkoust, zmizík,
prostěradlo, obrázky zvířat polární oblasti, pohádkové knihy...

Jiné požadavky