Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

21. 10. - 25. 10. 2019 

Les je náš kamarád

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace, podporování přirozené zvídavosti, porozumění otázce a schopnosti odpovědět.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit,...

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (proč jsou stromy, lesy důležité, ochrana, druhy stromů)

Den za záchranu lesa - vysazení stromu

Výkres strom

Básnička s pohybem Strom

Písnička Pod dubem, za dubem

Písnička s aktivitou - Listí padá do kraje - rozlišování barev

Anglická slovíčka (les - woods, opakování strom - tree)

Rozřazování stromů - listnatý, jehličnatý

Stavění domečků pro skřítky

Pracovní listy

Procházka, hra na zahradě/hřišti

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky