Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

12.12. – 16.12.2022

Než příjde Ježíšek

Stanovené cíle

·     ·        Děti se seznamují se zvyky adventu a vánočními zvyky

Očekávané výstup

·        Správné opakování provedených pohybů při ranním cvičení

·        Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech

·        Rozvoj paměti při učení  písničky

·        Rozvoj myšlení při didaktických hrách

·        Rozvoj spolupráce a dodržování pravidel při pohybových hrách

·        Procvičení hrubé motoriky při pohybových aktivitách

·        Rozvoj sociálních dovedností, sounáležitost v kolektivu

·        Rozvoj estetického vnímání při vánoční výzdobě

 

Konkrétní činnosti   

·        Diskusní kruh – povídání o Ježíškovi, vánoční příběh o Betlémě, příchod zimy

·        Pobyt venku – zaměřené pozorování změn v přírodě, přípravy na zimu

·        Výtvarné činnosti – papírová ozdoba, vánoční svícen

·        Písnička – Štěstí , zdraví, pokoj svatý

·        Básnička - Anděl

·        AJ – Christmas, winter, gift

·        Pohybová hra – Vločky, Koulovaná

·        Didaktická činnost – dokresli vánoční ozdoby, spojuj čáry v obrázku

Pracovní pomůcky

Pastelky, mašle, hřebíček, svíčka, pomeranč