Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

20. 5. - 24. 5. 2019

Moje rodina

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace, rozeznání rodinných rolí.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit, projeví zájem o pomoc druhému, pojmenovává rodinné členy a popisuje, chápe rodinné vztahy.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (Rodina, členové rodiny [popis], jak to u nás v rodině chodí - odlišnosti

Vztahy v rodině, bezpečí + láska, domácí mazlíčci)

Hrajeme si na maminku / tatínka / sourozence

Koláž z papíru a obrázků na téma "domov"

Básnička - rodina

Anglická slovíčka: family, dad, brother, sister

Anglické písničky: Finger family collection, Baby shark

15. 5. Rodinné odpoledne "Vůně jara" (od 16:00)

Pracovní pomůcky

Výtvarné potřeby, doprovodný hudební nástroj, tématické omalovánky, pracovní listy

Jiné požadavky