Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

19.10.2020 - 23.10.2020

Foukej, foukej větříčku

Stanovené cíle

Děti se učí novým poznatkům o přírodě a o podzimu, učí se vnímat svůj dech, zvyšují svou kapacitu plic, kontrolují  směr svého dechu, hravou formou upevňují vztah k přírodě

Očekávané výstupy

• Porozumění  a dodržování pravidel správného chování v lese
• Správné opakování provedených pohybů při ranním cvičení
•Rozvoj kreativity a jemné motoriky při výtvarných činnostech
• Rozvoj paměti při učení básničky a písničky
• Rozvoj spolupráce při pohybových hrách
• Procvičení hrubé motoriky při pohybových úkolech 
• Rozvoj vnímání všemi smysly
• Tvůrčí myšlení při práci s přírodními materiály

Konkrétní činnosti

• Diskuzní kruh - aktuální roční období, podzimní činnosti, počasí, plody podzimu
• Výtvarné činnosti - výroba papírového draka, rozfoukávání barev
• Dechová cvičení 
• Pouštění draka
• Básnička: Foukej, foukej větříčku
• Pohybová hra -Listí padá do kraje, Sluníčko a mrak
• Zpěv a hra na hudební nástroje

Pracovní pomůcky

Barevné papíry, provázek, krepový papír, pastelky, nůžky, tempery, štětce, balónky, brčka

Jiné požadavky