Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

18.10.2021 - 22.10.2021

ZE ŽIVOTA NA DVORKU

Stanovené cíle

V tomto týdnu se pobavíme o tom, jaká zvířátka žijí na dvorku, jak vypadají, co jedí a kde bydlí. Dále se budeme bavit o lidech, které můžeme na dvorku potkat 

Očekávané výstupy

·      Správné provedení pohybů při ranním cvičení

·      Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech   

·      Rozvoj myšlení při didaktických hrách

·      Rozvoj spolupráce při společenských aktivitách a hrách 

·      Rozvoj hrubé motoriky při pohybových úkonech      

·      Rozvoj komunikačních dovedností

·      Rozvoj hudebního vnímání

·      Mít povědomí o tom, jaké máme zvířátka můžeme na dvorku potkat

 

Konkrétní činnosti

·      Ranní kroužek – Přivítání básničkou

·      Pohybové hry – Kočičí rozcvička, najdi zvíře podle charakteristiky

·      Didaktické hry – Kdo je za dveřmi chlívku, mláďata, statkář

·      Výtvarné činnosti – Kočka, prasátko

·      Hudební činnosti -  Starý farmář farmu měl, máme rádi zvířata

·      Tématické omalovánky a grafomotorické listy

·      Angličtina –  Old Mc.Donald have a farm

Pracovní pomůcky

Krepový papír, lepidlo, tácky, Herkules, nůžky, barvy, štětce