Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

27. 3. – 31. 3. 2023

Přírodní živly

Stanovené cíle

S dětmi si budeme povídat o přírodních živlech.

Očekávané výstupy    

 • Správné opakování provedených pohybů při ranním cvičení
 • Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech
 • Rozvoj myšlení při didaktických cvičení
 • Rozvoj spolupráce při společných aktivitách a hrách
 • Povědomí a nové poznatky o přírodních živlech
 • Procvičování hrubé motoriky při pohybových aktivitách
 • Rozvoj hudebního vnímání

Konkrétní činnosti

 • Diskuzní kruh –  S dětmi  si  vyjmenujeme 4 základní přírodní živly oheň, voda, vzduch, země
 • Výtvarné činnosti –  oheň, kapka vody
 • Písnička –  Teče voda teče
 • Básnička –  Trámy hoří
 • Anglické slovíčko –  water, fire
 • Didaktika –  omalovánky, Seznámení se s přírodními živly příběh o vodě

Pracovní pomůcky

Prstové barvy, kelímek, štětec, aqua barvy

Jiné požadavky