Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

1.3.2021 - 5.3.2021

Rodina

Stanovené cíle

Děti se učí pojmenovávat členy rodiny, vnímají hodnotu rodiny, poznávají jednotlivá povolání a rozlišují nástroje, které k nim patří, učí se spolupracovat s ostatními dětmi ve skupině.

Očekávané výstupy

• Správné opakování provedených pohybů při ranním cvičení
• Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech
• Rozvoj myšlení při didaktických hrách
• Rozvoj spolupráce při společných aktivitách a hrách
• Procvičení hrubé motoriky při pohybových úkolech 
• Rozvoj komunikačních dovedností 
• Rozvoj hudebního vnímání
• Rozvoj estetického vnímání při výzdobě školky      

Konkrétní činnosti

• Diskuzní kruh - povídání o rodině, o členech rodiny, domácí mazlíčci, kde bydlíme
• Výtvarné činnosti - nová okenní výzdoba s jarní tematikou, jarní výzdoba herna - výroba květin; rodina (obkreslování ruky + členové rodiny); naše školka (společná práce)
• Hudební činnosti - lidové písničky- Okolo Třeboně, Já mám koně vrané koně, To je zlaté posvícení, Pekař peče housky, Měla babka 4 jabka
• Pohybová hra - Zlatá brána, Kuba řekl, Dešťové kapičky, Židličkovaná...
• Povídání o povoláních - poznávání podle obrázků, popis, diskuze (co dělají rodiče)
• AJ - písnička Family fingers, Old MacDonald had a farm, nová slovíčka (zvířata, členové rodiny)
• Kimova hra tematická - povolání: předměty sloužící k jednotl. povoláním 

Pracovní pomůcky

lepidlo, nůžky, barevné papíry, pastelky, barvy, obrázky povolání

Jiné požadavky