Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

17. 12. - 21. 12. 2018

Vánoce a Nový rok     

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit, umí nazpaměť básničku o sněhulákovi a vločce.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (tradice, betlém, příchod nového roku)

Zpívání koled

Rozbalování dárečků od Ježíška 

Výkres vánoční stromeček 

Pečení perníčků 

Příprava na vánoční dílničky 

Učení anglických slovíček (Vánoce, stromeček, dáreček)

Písničky a básničky s pohybem 

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky

O Vaše děti se starají

Veronika Sabelová
Jmenuji se Veronika a jsem absolventkou střední pedagogické školy v Boskovicích v oboru výchovná a humanitární činnost a následně i předškolní a mimoškolní pedagogika. Mám kurz první pomoci. Praxi jsem získala v mateřském centru, kde jsem se starala o děti ve věku 1,5 – 3 roky a dále v Centru Kociánka, kde jsem působila jako vychovatelka pro tělesně i mentálně handicapované děti i dospělé. Práce s dětmi je mým koníčkem, velmi mě baví a naplňuje, ráda děti inspiruji a největší odměnou pro mě je jejich smích. Mými dalšími záliby jsou lyžování, jízda na kole, bruslích, volejbal a různé kolektivní sporty.
Petra Kempná
Jmenuji se Petra a vystudovala jsem obor rekreologie na Univerzitě Palackého, který mne vedl jako volnočasového pedagoga ke hravým aktivitám s dětmi a jejich vzdělávání prostřednictvím zábavy. Díky kombinaci vysokoškolského oboru a střední umělecké školy vytvářím kreativní a tvořivé činnosti pro děti vždy s určeným cílem, jež rozvíjí schopnosti dětí. Již řadu let pracuji jako instruktor na nejrůznějších typech akcí nejen pro děti (ŠVP, tábory, kurzy - vodácké a zážitkové,jako lyžařský instruktor a instruktor lanového parku). Jako zástupce hlavního animátora v resortu jsem zodpovídala za animační programy a pečovala o dětičky již od jejich kojeneckého věku. Děti jsou bezprostředné a hravé, a nejen proto si myslím, že se od nich máme co učit. Přála jsem si děti vést k jejich samostatnosti a prvním krokům v kolektivu, podporovat je v jejich přednostech a snech. Z těchto důvodů jsem absolvovala kurz chůvy, abych mohla s elánem pracovat právě v Elánku.