Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

9.12. - 13.12.2019

Zima je tu

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit, umí nazpaměť básničku o sněhulákovi a vločce.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (oblečení, zimní činnosti a sporty, počasí,…)

Výtvarná činnost - obrázek vločky (vodovky, sůl)

Dopis pro Ježíška

Básnička o vločce a o sněhulákovi

Zimní pexeso

Písnička Zima je tu

Angličtina - mlování a lepení do sešitu (čepice - cap, rukavice - glove)

Procházka, pohybové hry na hřišti

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky