Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

25. 6. - 29. 6. 2018

Zvířata ve vodě a u vody   

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace, podporování přirozené zvídavosti, rozvíjení samostatného projevu, porozumnění otázce a schopnost odpovědět, pozorování svého okolí.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit, umí popsat, co vidí, zaměří svoji pozornost na požadovaný úkol.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh  

Výroba žáby

Životní cyklus žáby

Hra Rybičky, rybáři jedou

Třídění rybiček do správných rybníků

Pohybové básničky

Nové písničky (Ram sam sam, Baby shark)

Omalovánky, pracovní listy

Opakování - zpívání, tancování, pohybové říkanky 

 

Pracovní pomůcky

 

 

Jiné požadavky

O Vaše děti se starají

Andrea Růžičková
Jmenuji se Andrea a absolvovala jsem Střední pedagogickou školu v Boskovicích. Nejprve obor Výchovná a humanitárni činnost a o rok později Předškolní a mimoškolní pedagogika. Kvůli lásce k těm nejmladším jsem si dodělala rekvalifikační kurz Chůva pro děti 0-7 v denním režimu. Děti miluji a prostupují celým mým životem. Zkušenosti jsme získala v různých zařízení i mimo ně. Působila jsem dva roky jako au-pair pro tři děti ve Skotsku, kde jsem pracovala i na pozici pomocné učitelky v anglické mateřské škole. Ve volném čase trávím spoustu času s dětmi mých přátel, s rodinou, procházkami, volejbalem a dalšími aktivitami. Každé dítě je jiné a již se nemohu dočkat, čemu mě ty Vaše přiučí.
Veronika Sabelová
Jmenuji se Veronika a jsem absolventkou střední pedagogické školy v Boskovicích v oboru výchovná a humanitární činnost a následně i předškolní a mimoškolní pedagogika. Mám kurz první pomoci. Praxi jsem získala v mateřském centru, kde jsem se starala o děti ve věku 1,5 – 3 roky a dále v Centru Kociánka, kde jsem působila jako vychovatelka pro tělesně i mentálně handicapované děti i dospělé. Práce s dětmi je mým koníčkem, velmi mě baví a naplňuje, ráda děti inspiruji a největší odměnou pro mě je jejich smích. Mými dalšími záliby jsou lyžování, jízda na kole, bruslích, volejbal a různé kolektivní sporty.