Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

17.2.2020 - 29.2.2020

Já muzikant

Stanovené cíle

Děti se dozví o hudbě jako zábavném prvku každodenního života a také jako součást povolání. Společně příjdeme na místa a věci, jakým způsobem se dá hudba poslouchat / hrát. Zjistíme, kdo má oblíbenou písničku a společně si ji poslechneme / zazpíváme. Hudební nástroje si v rámci interaktivního poznávání ohmatáme, poslechneme a pojmenujeme. Vzbuzujeme v dětech zájem o hudbu a tanec celkově. Povídáme si o karnevalu a Masopustu. Zadané úkoly se učíme řešit společně. 

Očekávané výstupy

   Děti rozumí výrazům daného tématu. Děti rozeznají hudební nástroje ve školce.
 Správně opakují provedené pohyby
  Rozvoj kreativity a jemné motoriky při výtvarných činnostech
 Rozvoj paměti při učení nové básničky a písničky
Rozvoj spolupráce při pohybových hrách 
Procvičení hrubé motoriky při tanci a pohybových úkolech

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh - povídání o tématu (hudba jako zábava/povolání, hudební nástroje, oblíbené písničky, tanec, karneval, Masopust)
    Pohybové pexeso, Zvukové pexeso
 Výtvarné činnosti - dětské hudební nástroje, společná práce "kašpárek", karnevalová výzdoba
    Tématické omalovánky a pracovní listy
    Anglická slovíčka – Music, Claun, Dance
 Nová písnička - Já jsem muzikant
Tancování a taneční hry
Hra "kra" a plnění úkolů v rámci Maškarního bálu

Pracovní pomůcky

Papír, pastelky, lepidlo, omalovánky, pracovní listy, prstové barvy, papírové talířky, krepový papír, barevné papíry, obruče, lano, korálky

Jiné požadavky

24. 2. Denbaya: Probíhá v prostorách školky program Denbaya. Cena programu je 50 Kč.
27.2. Maškarní bál:  V rámci dopoledního programu bude připraven pro děti Karneval. Prosíme rodiče, aby každé dítě mělo svůj kostým.