Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

13. 8. - 17. 8. 2018

Povolání 

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace, podporování přirozené zvídavosti, porozumění otázce a schopnosti odpovědět.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit, zná některé druhy povolání, ví, čím se živí jeho rodiče.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (co obnáší, které povolání)

Výkres hasič

Výkres sanitka 

Výroba kuchařské čepice a knírku 

Tématické hry (na kuchaře, prodavače, policisty,…)

Tématické vycházky za profesemi 

Opakování barev a počítání do deseti 

Anglické písničky a básničky (Baby shark,…) 

Omalovánky, pracovní listy

Opakování - zpívání, tancování, pohybové říkanky 

Pracovní pomůcky

 

 

Jiné požadavky

O Vaše děti se starají

Andrea Růžičková
Jmenuji se Andrea a absolvovala jsem Střední pedagogickou školu v Boskovicích. Nejprve obor Výchovná a humanitárni činnost a o rok později Předškolní a mimoškolní pedagogika. Kvůli lásce k těm nejmladším jsem si dodělala rekvalifikační kurz Chůva pro děti 0-7 v denním režimu. Děti miluji a prostupují celým mým životem. Zkušenosti jsme získala v různých zařízení i mimo ně. Působila jsem dva roky jako au-pair pro tři děti ve Skotsku, kde jsem pracovala i na pozici pomocné učitelky v anglické mateřské škole. Ve volném čase trávím spoustu času s dětmi mých přátel, s rodinou, procházkami, volejbalem a dalšími aktivitami. Každé dítě je jiné a již se nemohu dočkat, čemu mě ty Vaše přiučí.
Veronika Sabelová
Jmenuji se Veronika a jsem absolventkou střední pedagogické školy v Boskovicích v oboru výchovná a humanitární činnost a následně i předškolní a mimoškolní pedagogika. Mám kurz první pomoci. Praxi jsem získala v mateřském centru, kde jsem se starala o děti ve věku 1,5 – 3 roky a dále v Centru Kociánka, kde jsem působila jako vychovatelka pro tělesně i mentálně handicapované děti i dospělé. Práce s dětmi je mým koníčkem, velmi mě baví a naplňuje, ráda děti inspiruji a největší odměnou pro mě je jejich smích. Mými dalšími záliby jsou lyžování, jízda na kole, bruslích, volejbal a různé kolektivní sporty.