Bohunice | Elánek - Školky a jesle v Brně

Bohunice - FN Brno

Dětská skupina v areálu FN Brno, Bohunice

OTEVÍRÁME 1.7.2018
Novostavba pro dětskou skupinu, určenou pro děti zaměstnanců FN Brno, vznikla na zelené louce a je přímo stvořená pro děti. Nabízí velké prostory herní místnosti, spací koutek, veškeré zázemí i zahradu. Vyslyšíme potřeby zaměstnanců ve zdravotnictví a pohlídáme děti i při dlouhých směnách a za bezva ceny! Individuální přístup zaručen, kdy o skupinku 1 až 6 dětí se stará 1 teta, od 7 do 12 dětí jsou přítomné vždy 2 tety a od 13 dětí pečují o Vaše děti 3 tety současně.

Elánek se těší na děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky, a to každý den pondělí až pátek od 6:30 do 16:30 hod v rámci docházky „tarif.“
Tato dětská skupina však může být otevřena až 24 hod denně 7 dní v týdnu, včetně víkendů a státních svátků, za předpokladu, že se k řádné docházce přihlásí alespoň 6 dětí. Tato docházka je nazvána „hlídání nad rámec tarifu“ a je zpoplatněna hodinovou sazbou.

Volných míst 3/24

Tel: 730 151 688 (školka FN Brno)
Tel: 704 252 880 (vedení Elánku)
Email: fnbrno@elanek.eu

 

Prohlídka školky- video

Přijímáme děti již od 12 měsíců!

SPORT

ZDRAVÁ STRAVA

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

DENNÍ PROGRAM NA MÍRU

O Vaše děti se starají

Ivana Kocourková
Jmenuji se Ivana a jsem jednou z pečujících osob pro Elánek FN Brno. Své největší zkušenosti s péčí o děti jsem získala během pravidelné školní praxe při studiu na Střední zdravotnické škole v Olomouci, kdy jsem se starala nejen o kojence, ale i starší děti. Následně při studiu na vysoké škole (obor Sociální pedagogika a poradenství) jsem prohloubila své teoretické znalosti z vývojové psychologie a především pedagogiky. Rovněž jsem získala další zkušenosti s dětmi, ať už v mateřských školách, školních družinách, stacionářích nebo dětském domově. Pracovala jsem v Informačním centru pro mládež, kde jsem poskytovala základní poradenství především mládeži, ale i široké veřejnosti a zároveň působila jako koordinátor Evropské dobrovolné služby. Nějakou dobu jsem nabírala jazykové dovednosti v zahraničí a po návratu vedly mé kroky přímo do Elánku.
Hana Nechvátalová
Jmenuji se Hanka a již od střední školy jsem pět let pomáhala na příměstských táborech v Brně. Jsem absolventkou bakalářského studia Mendelovy univerzitě v pedagogickém oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Po ukončení bakalářského studia jsem strávila dva roky jako Aupair v zahraničí, kde jsem se nejen zdokonalovala v cizím jazyce, ale i sbírala další zkušenosti s prací s dětmi. Po návratu ze zahraničí jsem se rozhodla, že bych se chtěla i nadále věnovat práci s dětmi. Proto jsem se přihlásila na kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Momentálně se hlásím na dálkové studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika kde, jak doufám, budu i dále rozvíjet své pedagogické dovednosti, které následně budu moci uplatnit v praxi. Práce s dětmi mě baví a snažím se k nim přistupovat individuálně. A doufám, že jim budu pomáhat rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.
Michaela Rozbrojová
Jmenuji se Michaela Rozbrojová a jsem absolventkou gymnázia. Pět let jsem působila ve volnočasovém zařízení jako lektorka pouličního tance ("street dance") pro děti od 5 do 14 let a díky tomu absolvovala kurz pro pedagogy volného času. Tato zkušenost velmi posílila a zvětšila mou lásku k dětem, proto jsem se rozhodla odletět do Anglie jako au-pair. Pečovala jsem o tři chlapce ve věku 3,6 a 9 let. Práce s dětmi už pro mě nebyla jen koníčkem a vášní - naopak jsem v ní našla hlubší smysl a touhu pracovat s dětmi nadále a na "plný úvazek". Letos jsem tedy ještě absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a také se stala studentkou Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Mým hlavním cílem je vést děti k pozitivnímu náhledu na svět a na sebe samotné, pomoct jim rozvíjet jejich silné stránky a naopak přijmout i stránky slabší. Dle mého názoru je nástup do školky zásadní a ne vždy lehkou etapou v životě dítěte, proto se snažím, aby se děti do školky i ze školky vracely s úsměvem a radostí.