Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

13.7.2020 - 17.7.2020

Bezpečnost

Stanovené cíle

Popis a charakteristika policie, hasičů a zachranářů. Seznámení dětí se základními dopravními značkami. Bezpečné přecházení přes přechod

Očekávané výstupy

• Děti poznají některé dopravní značky
• Děti dokáží vyjmenovat záchranné složky
• Rozvoj fantazie a představivosti
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky
• Rozvoj slovní zásoby

Konkrétní činnosti

• Ranní kroužek- náplň záchraných složek, dopravní značky, videa k tématu, opakování  • Básnička- Prázdniny
• Anglická slovíčka- fire, water
• Pohybová činnost ve školce- řidiči a semafor
• Tanec a zpěv- na písničku Hasiči 
 • Výtvarná činnost- semafor, sanitka, policie, hasiči, vlak a závora     

Pracovní pomůcky

Lepidlo, lékařské špachtle, tempery, tvrdý papír, krepový papír, omálovánky , plato od vajec , barevný papír

Jiné požadavky