Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

17.5.2021 - 21.5.2021

Počasí

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat o počasí. Řekneme si, jak se mění příroda kolem nás v souvislosti s ročním obdobím.

Očekávané výstupy

• Rozvoj slovní zásoby
• Rozvoj paměti a fantazie
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky

Konkrétní činnosti

• Ranní kroužek- povídání na téma počasí, opakování
• Básnička- motýl
• Anglická slovíčka- sun, rain
• Pohyb ve školce- opičí dráhy
• Výtvarná činnost- duha, slunce, mrak

Pracovní pomůcky

krepák, barevný papír, lepidlo, papírový tácek, tempery