Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

17.5.2021 - 21.5.2021

Třídíme odpad

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat o životním prostředí, ale hlavně o třídění odpadu. Řekneme si, proč je důležité odpad třídit, a jak jej třídíme. Vysvětlíme si, co patří do jaké barvy popelnice (modrá-papír, žlutá- plasty, zelená- sklo, hnědá- bio odpad,červená- elektrozařízení a baterie). Povíme si, kdy je Den Země a co se v daný den dělá. 

Očekávané výstupy

 Děti ví, proč je důležité třídit odpad. Děti umí vyjmenovat barvy popelnic a ví, co do nich patří. Znají profesi, která se stará o odvoz odpadu. Rozvoj paměti při učení nové básničky. Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech.  

Konkrétní činnosti

Ranní kroužek- povídání si o třídění odpadu a o tom, proč se odpad třídí. Řekneme si, kdo doma třídí odpad. Nová básnička ,,Třídíme odpad''. Nová písnička :Hej ty, já jsem popelář. Výtvarná činnost- popelnice a zeměkoule. Nová anglická slovíčka - bin, glass, paper. Tématické omalovánky a grafomotorické listy.

Pracovní pomůcky

Krepový papír, tácek, temperové barvy, lepidlo, obrázky z časopisů, grafomotorické listy

Jiné požadavky