Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

16. 9. - 20. 9. 2019  

Domácí mazlíčci

Stanovené cíle

V rámci probíhajícího seznamování se s novými dětmi v naší školce, kdy se stále poznáváme a zjišťujeme o sobě navzájem nové a zajímavé věci, si tento týden budeme povídat o zvířátkách, která máme doma, nebo bychom si přáli mít. Zaměříme se především na stránku vizuální, kdy si s dětmi pomocí obrázků ukážeme zvířátka, která můžeme mít doma. Povíme si, kde tito mazlíčci bydlí-bouda, klec, terárium apod. Také si ověříme postřehy dětí, zda ví, čím se zvířátka živí. Po stránce vizuální se zaměříme i na stránku auditivní, kdy zkusíme pomocí zvuků z nahrávky rozpoznat, o které zvířátko se jedná. Až splníme všechny stanovené cíle, oblíbené zvířátko si pak každý sám vyrobí.

Očekávané výstupy

Děti dokáží vyjmenovat domácí mazlíčky. Také umí určit, kde jednotlivá zvířátka bydlí a čím se živí. Děti rozpoznají zvířátka na obrázcích a pomocí zvuků puštěných z nahrávky určí, které zvířátko daný zvuk vydává. Dále by měly být schopné rozdělit zvířátka do skupin-žijící v ZOO, v lese, doma, na farmě apod.

Konkrétní činnosti

V kroužku si sdělíme, jaké zvířátko je naše oblíbené, jaký vydává zvuk, kde bydlí a čím se živí. Přiřadíme si pomocí obrázků domovy jednotlivých domácích mazlíčků. Také si prozradíme jaké zvířátka máme doma, nebo bychom si přáli mít. Ukážeme si zvířatka na obrázcích, pustíme si zvuky, které vydávají. V rámci každodenní rozcvičky si na některá zvířátka zahrajeme i s napodobením jejicj zvuků. Vyrobíme si společně své oblíbené zvířátko a take ozdobu do květináče.  

Pracovní pomůcky

Demonstrační ukázky, nahrávky, omalovánky, papír, lepidlo, tyčinky, pastelky, voskovky, vodové barvy, papírové tácky, brčka

Jiné požadavky