Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

15. 4. - 18. 4. 2019

19. 4. 2019 - Státní svátek (Velký pátek)

Velikonoční zvyky a symboly

Stanovené cíle

Seznámení s tradicemi a zvyky, které jsou spojeny s Velikonocemi. Pojmenování hlavních symbolů Velikonoc (pomlázka, kraslice, beránek, zajíček, řehtačka,…). Diskuzní kroužek a povídání si o dnech, které jsou před Velikonocemi (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční pondělí).Rozvíjení pohybové koordinace u říkanek, rozšíření slovní zásoby, seznámení s novými anglickými slovíčky.

Očekávané výstupy

Děti se seznámí  s oslavou jara, budou chápat pojem Velikonoce a s ním spojené tradice, budou umět vyjmenovat hlavní symboly, naučí se novým velikonočním koledám,rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech, rozvoj pohybových aktivit (říkanka s pohybem - Zajíček ve své jamce sedí sám, hledání vajíček v prostoru). Anglická slovíčka: Easter, Egg, Bunny.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kroužek, ukázky pomocí obrázků, naučení se nových velikonočních koled a říkanek, procvičování jemné motoriky při výrobě pomlázky, velikonočního zajíčka, tématické omalovánky a pracovní listy, hledání vajíček v prostoru školky.             

Pracovní pomůcky

Krepový papír, demonstrační obrázky, omalovánky, vajíčka, barevné papíry, pastelky, prstové barvy.

Jiné požadavky