Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

13.7. - 17. 7. 2020

Lesy kolem nás a co se v nich skrývá

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat o lese. Řekneme si, jaký význam les má, jaké můžeme mít druhy lesů, jaká zvířátka v lese bydlí a co v lese můžeme najít za lesní plody. Naučíme se pojmenovat některé jedlé i jedovaté houby a řekneme si jejich stavbu těla. Nezapomeneme si také říct, jak se v lese musíme chovat a co nesmíme dělat (nekřičíme, nekopeme do hub, nezapalujeme oheň atd..).

Očekávané výstupy

•  Děti umí pojmenovat zvířátka žijící v lese
  •  Děti znají jedlé i jedovaté houby         
  •  Děti ví, jak se v lese musí chovat
•  Rozvoj paměti při učení nové básničky
•  Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech
 

Konkrétní činnosti

•  Ranní kroužek - povídání si o lese, zvířátkách a houbách 
•  Nová básnička - les 
•  Výrobek- mochomůrka
•  Nová anglická slovíčka- forest, blueberries, mushroom
• Tématické omalovánky
• Grafomotorické listy 

Pracovní pomůcky

 Tvrdý papír, temperové barvy, prstové barvy, grafomotorické listy

Jiné požadavky