Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

24. 6. - 28. 6. 2019 

PÍSMENA A ČÍSLA!

Stanovené cíle

Tento týden se naučíme rozlišovat základní číslice a písmena. Povíme si, k čemu nám jsou čísla a písmena dobrá, kde všude je můžeme použít. Naučíme se nejen správně vyslovovat jednotlivé hlásky a číslice, ale zkusíme si je pomocí různých metod a materiálů nakreslit. Děti si rozšíří slovní zásobu a potrénují paměť.

Očekávané výstupy

Děti se naučí počítat na prstech do dvaceti. Rozvíjení pohybové dovednosti (cviky ve tvaru písmen-správné držení těla a dýchání), rozvíjení hrubé a jemné motoriky. Řeč-zvládnutí správné výslovnosti jednotlivých hlásek, rozvíjení slovní zásoby pomocí obrázků, popis, zraková a sluchová percepce. Myšlení a paměť-rozvíjení smyslového vnímání, pozornosti, třídění a porovnávání obrázků, rozvoj fantazie,

Konkrétní činnosti

Ranní  kroužek s obrázkovými ukázkami-skládání roztříhaných písmenek a hledání obrázků začínajících na jednotlivé hlásky, jógová abeceda-děti se promění v písmena, tvarování písmenek a číslic z plastelíny pomocí předloh, básnička-abeceda, anglická písnička- ej bí sí dý..., pomocí soli a vodových barev si děti nakreslí počáteční písmeno svého jména

Pracovní pomůcky

Demonstrační obrázky, pěnový koberec, pracovní listy, omalovánky, plastelína, sůl, vodové barvy

Jiné požadavky