Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

15. 4. - 18. 4. 2019

19. 4. 2019 - Státní svátek (Velký pátek)

Velikonoce

Stanovené cíle

 S tímto týdenním plánem se děti seznamují s tradicemi v době velikonočních svátků, jak se dříve slavily a co je pro ně typické (symboly Velikonoc). S dětmi si ukážeme zvyky, které se dříve dodržovaly během velikonoční doby pomocí demonstračních obrázků, knih a předmětů (pletení pomlázky, barvená vejce, doba, kdy se rodí mláďata). Děti se těší na dny, kdy budou s rodiči a dalšími příbuznými. Chlapci se učí, jak mají požádat o velikonoční nadílku. 

Očekávané výstupy

Na konci tohoto týdenního plánu jsou děti seznámeny s dobou Velikonoc a chápou, že v tomto období se lidé radují z probouzející se přírodou. Vědí také, že tyto svátky jsou spjaté s různými zvyky, jako je například pletení pomlázky. Chlapci vědí, že pomocí pomlázky v děvčatech probouzejí zdraví, musí však být opatrní. Děti umí určit, které symboly patří k Velikonocům a umí popsat podle svých schopností, jak tyto svátky vypadají, nač se těší a vědí, s kým svátky budou trávit. 

Konkrétní činnosti

Komunitní kruh:  Práce v kruhu, práce ve dvojicích, scénky, práce s demonstračními kartami, knihami a věcmi spjatými s tématem Velikonoc. Jaké je roční období? Kdo snese vajíčko? Jaké barvy mohou mít kraslice? Hry tématem motivované.

ranní kruh - diskuse, práce s obrázky a fotografiemi, práce s pohádkou
společné hry -
najdi vajíčka ukrytá ve školce
vyber symboly Velikonoc - dělení symbolů na velikonoční a vánoční
modelování mazance, beránka  z plastelíny
Hv a řečová výchova- Zajíček v své jamce, velikonoční koleda Hody, hody
Tv - cviky k protažení těla vlastní váhou, chůze jako zvířata, hry s pravidly
VV a Pč- výroba velikonočních dekorací během dílny s rodiči
Aj - an egg- vejce, Easter- Velikonoce, a rabbit- králík

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky

Dílny s rodiči - 17.4.2019 od 16.30
Během státních svátků je naše školka uzavřena, přejeme pěkné Velikonoce