Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

16. 9. - 20. 9. 2019 

Lidé mladí i staří

Stanovené cíle

Opakování jmen nových kamarádů, seznámení s pravidly a  jejich dodržování ve školce (ve školce si půjčujeme hračky, umíme poprosit a poděkovat, neběháme, neubližujeme si). Děti si ujasňují, jaký ve školce máme režim, rozlišují čas, kdy si mají hrát, kdy mají věnovat pozornost jiným činnostem než je hra. Poznávají místa, kde si mohou ve školce hrát (herna), kde si naopak hrát nemají (koupelna). Seznámení s místy v okolí školky, kde si můžeme hrávat. Ukazujeme si pomocí demonstračních karet, kde si děti hrají doma.

Očekávané výstupy

Děti reagují na své jméno a jména svých kamarádů. Ujišťují se, jaká pravidla ve školce dodržujeme. Učí se rozdělit čas ve školce na dobu hry a dobu, kdy si nehrajeme (při jídle, při používání toalety). Seznamují se s prostory, kde si mohou hrát a dotvářet je hrou. Umí po dokončené činnosti uklidit místo, uklidit hračky na správná místa. Rozumí, jak se mohou v blízkém okolí školky pohybovat (držení za ruku, poslouchání instrukcí).

Konkrétní činnosti

rranní kruh - práce s demonstračními kartami, fotografiemi, předměty, video
Kde si hrajeme ve školce? A můžeme si hrát doma na záchodě?
společné hry -
Jak se chovám k hračkám? scénka, děti určují, co je vhodné
Práce s kartami- kde si doma hrajeme? Děti ukazují na obrázky a popisují domov.
Aj - home, kindergarten, playground
Vv - chaloupka pro skřítky - lepení přírodnin
Tv- základy jógy pro děti, základy gymnastiky, říkadla a písně s pohybem, hra Domeček, stromeček, hříbeček
Řv a Hv- Mámo, táto, v komoře je myš - doprovod s hudebními nástroji
pobyt venku - procházka po okolí, sběr přírodnin

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky

20.9.19 návštěva představení Mobilního planetária, s sebou batoh s pitím, 50,-