Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

24. 6. - 28. 6. 2019

Léto a slavnosti

Stanovené cíle

Cílem tohoto týdenního plánu je seznámit děti s ročním obdobím - létem. Uvědomují si pomocí konkrétních příkladů, jaké počasí je typické pro léto, jaké aktivity v létě lidé dělají. Společně si představujeme to, co děti rády v létě dělají, jaké oblečení k těmto aktivitám volí. Pro děti je také zajištěna besídka, kde mohou rodičům předvést, co se během roku dokázaly naučit.

Očekávané výstupy

Na základě tohoto týdenního plánu jsou děti schopné pochopit rozdíly mezi předchozími ročními dobami (zima- je chladno, padá sníh, na jaře je trošku tepleji, příroda se budí), učí se vyjádřit pomocí obrázku věci, které jsou typické pro léto (je hezké počasí, lidé se chodí koupat ven, často svítí sluníčko, zraje ovoce), děti se nebojí vést dialog s učitelkami ani s dětmi, neskáčí do řeči, naslouchají druhým, trénink sebeobsluhy. Děti spolu představí písně a básně, které secvičily pro rodiče, uvědomují si své místo ve školce.

Konkrétní činnosti

Ranní kruh - práce s demonstračními kartami, diskuse, výklad k tématu léto a hry tématem motivované
společné hry- hra na zmrzlináře- z čeho se dá udělat zmrzlina? Vybíráme ovoce.
děláme okurkovou limonádu
vyber oblečení, které se hodí na procházku, na koupání, na spaní
nácvik na besídku
VV - obrázek zmrzliny (nabarvené vatové tampony), nanuk, modelování zmrzliny z plastelíny
TV - pohybové říkánky, opakování starších tanečků, cviky k protažení celého těla, hry s míčem
HV a řečová výchova- kniha Nauč mě mluvit, hry pro nácvik správného dýchání, trénink sluchové percepce
Aj - summer, ice cream, party
Pobyt venku - procházky do okolí školky, hry na hřišti, diskuse ke změnám v přírodě, zpěv
Četba -
Školková akademie 24.6. od 16. hod na školkové zahradě
Kloboukový bál ve čtvrtek 27.6. během dopol. Programu, prosím, připravte dětem do školky klobouk, čepici nebo nějakou zajímavou pokrývku hlavy. Děkujeme.

Pracovní pomůcky

vatové tampony

Jiné požadavky