Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

18. 2. - 22. 2. 2019 

Co prospěje mému zdraví? Ovoce a zelenina, to se přece dobře ví.

Stanovené cíle

Naučit děti rozpoznávat ovoce a zeleninu, pojmenovat plody ovoce a zeleniny, rozlišit ovoce rostoucí u nás a cizokrajné, rozlišit ovoce od zeleniny, vědět, že lidská činnost je v péči o ovoce nezbytná, získat povědomí o tom, že ovoce se zeleninou jsou  nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů, poznat a pojmenovat chutě: kyselé, sladké, slané,  seznámit děti s pojmem VÝŽIVOVÁ PYRAMIDA, seznámit děti s důležitostí konzumace správné a vhodně zvolené stavy, rozvoj řečových dovedností, rozvoj tvořivosti a fantazie, rozvoj pohybových dovedností.

Očekávané výstupy

Děti budou umět v rámci svých možností pojmenovat ovoce a zeleninu v českém a anglickém jazyce. Budou vědět, jaký je rozdíl mezi ovocem a zeleninou. Podle svých možností dokáží popsat ovoce a zeleninu a poznají jejich barvy. Budou také vědět, jak a kde se ovoce a zelenina bere. Dítě si vytvoří pozitivní vztah ke zdravému jídluDěti budou schopny zopakovat jednoduché rýmované útvary a napodobit pohyb tety při písničkách s tanečkem.

Konkrétní činnosti

Pohybové hry: Na horký brambor, Na sadaře, Čáp ztratil čepičku, konstruktivní hry: puzzle, artikulační a dechová cvičení, gymnastika mluvidel, básnička Větře, větře, větříčku, Malíř, Brambora,  písnička Měla babka čtyři jabka, tanec s doprovodem písně, jednoduchá anglická slovíčka (apple, orange, banana tomato), anglická píseň The Fruit song, Head and shoulders, knees and toes, tematicky zaměřené omalovánky, výtvarná činnost-koláž, malba vodovými barvami a dolepování krepového papíru tvorba výživové pyramidy.

Pracovní pomůcky

Vodové barvy, pastelky, štětce, lepidla, krepové papíry, fixy.

Jiné požadavky