Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

15. 4. - 18. 4. 2019

19. 4. 2019 - Státní svátek (Velký pátek)

Velikonoce - svátky jara

Stanovené cíle

Rozvíjet pohybové a manipulační činností. Osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti. Cvičit paměť, pozornost a představivost. Rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj kultivovaného projevu. Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat hodnoty v tomto společenství uznané. Upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou.

Očekávané výstupy

 Děti budou mít povědomí o zvycích a tradicích, které provázejí Velikonoční období. Děti se naučí krátké texty, básničky, říkanky s velikonoční tématikou. Dle svých možností vyjádří svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech. Děti budou schopny zvládnout různé pohybové dovednosti, sladit pohyb s rytmem a hudbou, sladit pohyb se zpěvem, napodobování jednoduchého pohybu.Děti zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu. Pokusí se vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity,  být citlivý ve vztahu k přírodě, zachytit a vyjádřit své prožitky. Naučí se spolupracovat s ostatními, chovat se zdvořile, dodržovat pravidla.

Konkrétní činnosti

Společně budeme poznávat charakteristické symboly Velikonoc (kuřátka, vajíčka, pomlázky). Dozvíme se, proč se Velikonoce nazývají svátky jara. Vyrobíme si velikonoční přáníčka a celou slepičí rodinku i s kuřátky. Naučíme se nové říkanky, písničky a hádanky (Vajíčko, Slepičí říkanka, Kropenatá slepička, Travička zelená, Zajíček ) Zahrajeme si smyslové hry na procvičení zrakového a sluchového vnímání. Zařadíme hry na procvičení numerického vnímání (Vajíčka v kruhu). Postavíme si překážkovou dráhu a budeme si hrát na kutálející se vajíčka. Naučíme se anglická slovíčka: Easter, an egg, a chicken, a grass, a bunny.

Pracovní pomůcky

Prstové barvy, ruš, fixy, barevné papíry, krepové papíry, lepidlo

Jiné požadavky