Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

18.11. - 22.11.2019 

Světlo všude kolem nás

Stanovené cíle

Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj tvořivosti, rozvoj paměti a pozornosti, posilování zvídavosti, zájmu.

Očekávané výstupy

Děti budou vědět, jak to vypadá, když je venku světlo a když je tma. Budou vědět, jak si světlo můžeme udělat. Budou znát rozdíl mezi dnem a nocí. Děti si světýlka dokonce vyrobí. m typické, dokážou pojmenovat plody podzimu. Děti si posbírají plody, ze kterých budou během tvořivých chvilek vyrábět své výtvory.  Děti si zazpívají a zatancují a samozřejmě taky zacvičí se zvířátky.

Konkrétní činnosti

V ranním kruhu si povíme, jak to vypadá, když je kolem nás světlo a jak, když je tma. Povíme si rozdíly mezi dnem a nocí, řekneme si, jak si světýlko můžeme vyrobit. V rámci tohoto týdnu si uděláme i malou akci s rodiči a lampionky. Vyzkoušíme si, jaké to je, dělat věci, když na ně neuvidíme. Ve tmě si zazpíváme, zatancujeme, zacvičíme, a dokonce zkusíme i něco namalovat. Naučíme se písničku Foukej, foukej větříčku, na které budeme trénovat rytmus.

Anglická slovíčka – light, dark, candle, together, friends.

Pracovní pomůcky

Skleničky, svíčky, Papír, barevné papíry, tempery, štětce, nůžky, lepidlo, listy, plody podzimu (kaštany, žaludy, ořechy, obilí)

Jiné požadavky

21.11. od 16:30 Putování se světýlky