Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

17.5.2021 - 21.5.2021

Květen - všechno kvete a voní

Stanovené cíle

Tento týden si budeme s dětmi povídat o měsíci květnu. Děti si uvědomí, jaké změny se dějí v přírodě, jaké je typické počasí, jaké aktivity souvisí s jarem. Při pobytu venku se zaměříme na poznávání květin.

Očekávané výstupy

Dítě rozumí danému tématu, dokáže o něm souvisle mluvit. Procvičí si jemnou a hrubou motoriku, rozvine kreativitu při výtvarných činnostech.

Konkrétní činnosti

Teoretická část: povídání si o měsíci květnu; výtvarná výchova: květina z barevných pásků, rozvketlý strom; hudební výchova: Na mravenčí pasece (zpěv a tanec); tělesná výchova: dětská jóga. Anglická slovíčka – spring, flower, sun, rain, may

Pracovní pomůcky

Barevné papíry, nůžky, lepidlo, prstové barvy.

Jiné požadavky