Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

24. 6. - 28. 6. 2019

Hmyzí svět

Stanovené cíle

Rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj citového vztahu ke zvířátkům, rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj výtvarných a hudebních dovedností, rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách, cílené rozvíjení zájmu o sebeobsluhu, rozvoj tvořivosti při výtvarných aktivitách, rozvoj paměťových schopností pří opakování jednoduchých, tematicky zaměřených básniček

Očekávané výstupy

Pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno, správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči. Naučit se zpaměti krátké texty, sledovat příběh. Mít povědomí, že svět přírody má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat přírodu a živé tvory, chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat, porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla

Konkrétní činnosti

Seznamování se způsobem života brouků prostřednictvím encyklopedií, leporel, obrázkových materiálů, poznávání různého hmyzu podle obrázků, popis jejich těla, pozorování brouků v přírodě, počítání počtu puntíků na křídlech berušky, porovnávání brouků dle velikostí, dle vlastností, vytváření skupin dle určitých pravidel, četba na pokračování (J. Karafiát – Broučci, O. Sekora – Ferda mravenec, Brouk Pytlík, píseň Beruška - zpěv s doprovodem hudebních nástrojů, pohybová hra: Beruško honem domů, procvičování izolace hlásky na začátku, anglická slovíčka: isect, ladybug, ant, výroba mouchy z přírodních materiálů, výroba mraveniště,

Pracovní pomůcky

temperové barvy, fixy, pastelky, lepidlo, nůžky, krepové papíry, dýha, šišky, listy stromů

Jiné požadavky