Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

17.5.2021 - 21.5.2021

Orientace v prostoru

Stanovené cíle

Budeme si všímat všech předmětů, které nás obklopují, popisovat jejich polohu, budeme procvičovat pohyb a umístění v prostoru (na něčem, pod něčím, vedle něčeho, vpravo, vlevo, blíž, dál od něčeho, za, nad něčím,...). Samostatné umisťování objektů do prostoru - dle pokynů, rozhodování o vzájemné poloze dvou předmětů (papír je na stole, panenka je v polici), zdokonalování pohybových dovedností v prostoru.

Očekávané výstupy

Děti se naučí rozlišovat pravá/levá strana, procvičování prostorové orientace při chůzi a běhu mezi překážkami, rozhodování o vzájemné poloze objektů a jejich umístění (leží na stole, je v krabici) dle pokynů, opakování barev.

Konkrétní činnosti

• AJ: left, right, up, down.
• Básnička: "Ruce, ruce, ručičky, máte pěkné prstíčky. Máte pěkné dlaně, zatleskáme na ně!"
 • Písnička: "Červený šátečku".
• Ranní kroužek: povídání o tématu a nácvik praktických dovedností.  
• Tematické omalovánky a grafomotorické listy, práce s demonstračními obrázky a knížkami, rozcvičky, pohybové aktivity v prostoru na pokyn,
postavení opičí dráhy s různými překážkami, umisťování oblíbené hračky na pokyn v prostoru, atp.
• Výtvarná činnost: šneček, ptáček.

Pracovní pomůcky

Tvrdý papír, krepový papír, lepidlo, nůžky, pastelky, voskovky, prstové barvy a tempery, barevné papíry, plastelína, štětce, noviny, provázek.