Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

17.5.2021 - 21.5.2021

KDYŽ VŠECHNO KVETE

Stanovené cíle

Co všechno kvete (rozdělení louka, les, zahrada). Např. jaké rostliny a zvířata najdeme na louce, v lese a na zahrádce. Pojmenování a využití zahradního náčiní. Zopakování barev a tvarů. Vnímání vůní rostlin na procházce.

Očekávané výstupy

Představení nové básničky: Zopakování básniček, básnička Sluníčko
Angličtině nová slovíčka:  spring, flower, family (mum, dad, brother…)
Písnička s kytarou: Zopakování Šel zahradník do zahrady, jaro písnička

Konkrétní činnosti

Výtvarná činnost:  Výroba květinové palety, výroba zvířátka
Ranní kruh: básnička: básnička Sluníčko   Písnička: Šel zahradník do zahrady
Didaktika: pracovní list - vybarvi dle předlohy

Pracovní pomůcky

květiny, karton, nůžky, barevný papír, lepidlo, fixy