Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

21. 10. - 25. 10. 2019

LIDSKÉ TĚLO

Stanovené cíle

•    Poznávání základních částí lidského těla a jejich správné pojmenování
•    Rozvoj paměti, fantazie a pozornosti
•    Rozvoj komunikačních dovedností
•    Rozvoj pohybové koordinace (různé pohybové aktivity podle pokynů)

Očekávané výstupy

Děti se naučí poznávat a správně pojmenovat základní části lidského těla. Povíme si, z čeho se lidské tělo skládá (kosti, kůže,…), kolik máme prstů na rukách a na nohách. Pomocí demonstračních obrázků a rozstříhaného panáčka budou umět správně zařadit jednotlivé části těla.

Konkrétní činnosti

•Ranní kroužek (uvítací básnička, demonstrační obrázky
•Výtvarná činnost- lidská hlava a lepení jednotlivých částí obličeje, obkreslování dětí na velký formát papíru
•Pohybová činnost- rozcvička a cvičení pohybové koordinace podle pokynů (stoj na jedné noze, skok, dřep, …)
•Básnička- Když já se vytáhnu, Pusinka
•Anglická slovíčka- eyes, nose, lips

Pracovní pomůcky

lepidlo, obrázky, omalovánky, pracovní listy, pastelky

Jiné požadavky