Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

17. 6. - 21. 6. 2019

Ahoj léto  

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace, podporování přirozené zvídavosti, porozumění otázce a schopnosti odpovědět.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (prevence úrazů a nemocí v létě, letní sporty, oblečení,...)

Výroba ovocné zmrzliny 

Výkres - letní ovoce 

Výroba a pouštění lodiček 

Básničky a písničky - léto, Den a noc, Mr. Crocodile, Baby shark ,…

Opakování barev a počítání do deseti 

Učení anglických slovíček (summer - léto, ice cream - zmrzlina, sea - moře)

Hra s vodou na zahradě 

Opakování - zpívání, tancování, pohybové říkanky 

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky