Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

18.11. - 22.11.2019 

Dobrý den, Dobrou noc

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace, rozvoj paměti, ohleduplnosti, orientace a ukázněnosti.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit, poznává okolí školky.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (popis částí a rozdělení dne, co se děje přes den a v noci, …)

Učíme se správné používání výrazů (ráno, dopoledne, odpoledne, večer, noc, den)

Výlet na Hvězdárnu

Nácvik na vánoční vystoupení

Básnička - Hvězda

Písnička - Twinkle, twinkle little star

Souhvězdí - vzdělávací a výtvarná skupinová aktivita

Výtvarná činnost - měsíček na zavěšení, obrázek den/noc,  výzdoba školky

Pracovní listy - grafomotorické cvičení a rozeznávání barev

Pohybové aktivity a cvičení

Anglická slovíčka - moon, star, opakování: day, (good) night

Pracovní pomůcky

Výtvarné potřeby, doprovodný hudební nástroj, pracovní listy, tématické omalovánky

Jiné požadavky