Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

17.5.2021 - 21.5.2021

Ze života broučků aneb Co se děje na kytičce

Stanovené cíle

Tento týden si popovídáme o kytičkách a o broučcích. Budeme pozorovat broučky a rozkvetlé kvěniny a stromy v přírodě. Povíme si o tom, jak je hmyz důležitý. Naučíme se nové básničky a písničky a budeme trávit spoutu času v přírodě.

Očekávané výstupy

•• Správné opakování provedených pohybů při ranním cvičení
• Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech
• Rozvoj myšlení při didaktických hrách
• Rozvoj spolupráce při společných aktivitách a hrách
• Procvičení hrubé motoriky při pohybových úkolech 
• Rozvoj komunikačních dovedností 
• Rozvoj hudebního vnímání  
  •Rozvoj paměti při učení se nových básniček

Konkrétní činnosti

• Diskuzní kruh - povídání o hmyzu, a o tom jak opylují květiny,...
• Výtvarné činnosti - motýl, beruška, rozkvetlý strom, včela/čmelák
• Hudební činnosti - Šel zahradník do zahrady, Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, Travička zelená, Na políčku v jetelíčku
•Básnička - Beruška, Motýl, Semínko
•Pohybová hra - Na motýlky, Zlatá brána
•Pozorování kytiček a broučků (i s lupou)
• AJ - slovíčka flower, bee, butterfly
• zasazení semínka do hlíny a pozorování jak roste
• umístění domečku pro hmyz ve wilsonově lese
•Pohádka - Příhody včelích medvídků

Pracovní pomůcky

barevné papíry, temperové barvy, papírové tácky, štětce, prstové barvy, skořápky od ořechů/kamínky, bublinková fólie, domeček pro hmyz, kolíčky na prádlo, plyšové "tyčinky"

Jiné požadavky