Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

18. 2. - 22. 2. 2019 

Já a kamarádi 

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace, základy spolupráce a podpora společné činnosti.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit, projeví zájem o pomoc druhému.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (Kdo je kamarád? Základy spolupráce a všímání si vzájemných vztahů. Komu s čím mohu pomoci a proč?)

Společná koláž na téma "oblíbené hračky a hry"

Pohádka "O velké řepě" (Poučení a dramatizace)

Výtvarná činnost - kamarádi

Učíme se nová anglická slovíčka (friend, toy, help)

Anglická písnička - Friends, friends 

Písnička s tanečními prvky- Umíme cokoli

Pracovní pomůcky

Výtvarné potřeby, doprovodný hudební nástroj, tématické omalovánky, pracovní listy.

Jiné požadavky