Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

15. 4. - 18. 4. 2019

19. 4. 2019 - Státní svátek (Velký pátek)

Velikonoce  

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (tradice) 

Malování kraslic

Pletení pomlázky

Básnička Hody hody 

Hledání čokoládových vajíček 

Výroba papírových zajíčků 

Učení anglických slovíček (Zajíček - bunny, Slepička - hen, Vajíčko - egg)

Básničky s pohybem, písničky 

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky