Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

16. 9. - 20. 9. 2019

Září, září, na léto jde stáří 

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (změny přírody, dozrávající ovoce (brambor) a sklizeň, školka v září)

Sbírání jablek ze zahrádky a pečení štrůdlu

Rozumová výchova - aktivita "rozlišujeme barvy ovoce"

Angličtina - apple, sunflower

Básnička - září

Výroba slunečnice

Sbíráme lístečky z různých stromů

Výtvarná činnost - frotáž a obtisk posbíraných lístků (výzdoba školky)

Pracovní pomůcky

výtvarné potřeby, doprovodný hudební nástroj, tématické omalovánky, pracovní listy "moje školka", ukázkové obrázky k tématu, kuchyňské potřeby

Jiné požadavky