Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

25.5-29.5.2020

Objevujeme rostliny

Stanovené cíle

 Jaro už je v plném proudu a slunce už pěkně hřeje, a tak je nejvyšší čas zasadit na zahrádku nějaké rostliny, o které budeme společně pečovat. Děti se naučí z jakých části se rostliny skládají a proč jsou důležité. Také si společně vyrobíme krásnou květinovou výzdobu do školky, naučíme senovou básničku a nějaká anglická slovíčka.

Výstupy 

 

               Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech
Seznamování se světem kolem nás a osvojení základních poznatků o prostředí v němž dítě žije
Vytváření zdravých životních návyků
Rozvoj paměti při učení nových písniček a básniček
Rozvoj jemné a hrubé motoriky
Vytváření pozitivních postojů k přírodě.
Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.

Konkrétní činnosti

Tematické omalovánky a grafomotorické listy
Ranní kroužek – přednes básniček, povídání o počasí, opakování dnů v týdnu, učení se jmen prstů na ruce, rozcvička
Tvoření
 Cvičení
Relaxace
 Povídání o rostlinách
 Nová básnička
 Poznávání rostlin a jejich částí
 Pomáhat pečovat o životní prostředí (starat se o pořádek a čistotu, o rostliny apod.)
Zvládat jednoduché pracovní úkony (práce na zahradě).
Anglická slovíčka –  květina, jaro, slunce, strom, keř, rostlina

Pracovní pomůcky

Papír, pastelky, lepidlo, omalovánky, grafomotorické listy, barevný papír, fixy, bylinky, pracovní nářadí, plastové lžičky, dýňová semínka, popcorn

Jiné požadavky