Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

3.8.-7.8.2020

Poznáváme květiny Poznáváme květiny

Stanovené cíle

Během tohoto týdne si budeme povídat o květinách, které můžeme najít v přírodě i doma. Na procházce si je zkusíme pojmenovat. Řekneme si, jak se musíme o květiny starat.

Výstupy 

•    Seznamování se světem kolem nás a osvojení základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije.

•    Vytváření pozitivních vztahů k přírodě, rostlinám.

•    Děti dokáží pojmenovat alespoň 3 rostliny v přírodně.

•    Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech.

•    Rozvoj paměti při učení anglických slovíček. 

•    Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech.

•    Rozvoj smyslového vnímání.

Konkrétní činnosti

Povídání o rostlinách

Rozeznávání a pojmenování podle obrázku v atlasu rostlin

Výtvarná činnost- výroba květin z papíru-pouštění na vodě

Sběr rostlin při procházce - výroba herbáře (spolupráce)

Omalovánky, didaktické listy-domalování tulipánů, stříhání a lepení jak postupovat při sázení kvetin

Anglická slovíčka –flower, garden, grass

Pracovní pomůcky

          Papír, pastelky, nůžky, lepidlo, omalovánky, grafomotorické listy

Jiné požadavky