Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

16. 9. - 20. 9. 2019 

Barvy a tvary

Stanovené cíle

 • Procvičování paměti a vnímání
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Rozvoj pohybových dovedností
 • Rozvoj kreativity

Očekávané výstupy

 • Děti umí poznat základní barvy a geometrické tvary
 • Rozlišují pojmy „větší“ a „menší“
 • Rozvíjíme pohybové dovednosti při tanečcích a pohybových básničkách

Rozvíjíme kreativitu při výtvarných činnostech

Konkrétní činnosti

 • V ranním kruhu si ukážeme různé předměty denní potřeby a určíme jejich barvy a tvary
 • S pomocí obrázků a předmětů se naučíme rozlišovat pojmy „menší“ a „větší“, zkusíme si předměty skládat dle velikosti
 • Zopakujeme si dny v týdnu a roční období.
 • VV- vyrobíme si zvířátka z geometrických tvarů
 • Anglická slovíčka: red, blue, green, yellow

Pracovní pomůcky

  Papíry, nůžky, lepidlo, houbičky, prstové barvy, pastelky

Jiné požadavky