Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

17.5.2021 - 21.5.2021

Rostliny

Stanovené cíle

• Rozvoj kreativity.
• Rozvoj komunikačních dovedností.
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky.
• Procvičování zrakového a sluchového vnímání.
• Rozvoj pohybových dovedností.

Očekávané výstupy

• Děti se dozví jak se sází rostliny.
•  Děti se naučí nové písničky a básničky.
• Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech.

Konkrétní činnosti

• Ranní kruh- povídání o rostlinách.
• Vv-výroba zalaminovaných kytiček, malování kytiček.
• Zpívání písniček a básniček.
•Anglická slovíčka- flower.
•Zasadíme si rostlinky (pažitku, petržel).

Pracovní pomůcky

• papíry, prstové barvy, pastelky, štětce, laminovačka, nasbírané kytičky.

Jiné požadavky