Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

18.11. - 22.11.2019 

Za zvířátky do lesa

Stanovené cíle

• Probouzet zájem a zvídavost dítěte
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky
• Rozvoj pozornosti a soustředění
• Pobyt na čerstvém vzduchu

Očekávané výstupy

• Dítě rozpozná rozdíl mezi lesním a domácím zvířetem
• Osvojení poznatku o přírodě a zvířátkách
• Podpora zdraví a bezpečnosti
• Při společném tvoření a vyrábění si osvojíme výtvarné a kreativní dovednosti
• Naučíme se novou básničku a nové písničky na dané téma

Konkrétní činnosti

 • Ve společném kruhu si budeme povídat o lese, a co v něm najdeme. Vyjmenujeme si některá lesní zvířátka a ukážeme si je na obrázku.
• VV- společně si vyrobíme les a také výtvarně ztvárníme některá zvířátka
• Cvičení se zvířátky- zase si společně zacvičíme a nalepíme nálepky
• Písnička Hajný je lesa pán, Já do lesa nepojedu
• Půjdeme se podívat na zvířátka do Obory
• Anglická slovíčka: Tree, Forest, Fox

Pracovní pomůcky

Tvrdý papír, nůžky, prstové barvy,  barevné papíry, papírové talíře

Jiné požadavky

Výlet-Podle počasí se půjdeme podívat za zvířátky do Obory Holedná