Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

18. 2. - 22. 2. 2019 

KDO JE MOJE RODINA 

Stanovené cíle

• Rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj tvořivosti
• prohlubovat lásku k domovu a rodině
• Spolupráce ve skupině, vůle dokončit zadanou práci
• rozšířit dětem vědomosti o tom co je to rodina
•  kdo patří do rodiny
• povídat o rodině, kde je doma, co doma dělám

Očekávané výstupy

• Umět pojmenovat jednotlivé členy rodiny
• popis členů rodiny, jak vypadají, co dělají
• prohloubení dovedností v oblasti koncentrace
• Rozvoj sebeobsluhy,rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj řečových schopností
• prohloubení oblasti sebeovládaní

Konkrétní činnosti

• motivované cvičení a zdravotní cviky
• povídání o rodině, prohlížení obrázků, procvičování jmen v rodině
• základní anglická slovíčka - Máma, táta, babička, děda, holka, kluk, bratr, sestra
•zpěv písniček, hra na nástroje, pohybové říkanky
• vytleskávání slov
• hry volné i řízené
• výtvarná činnost k danému tématu+ tvoření Valentýnského přání

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky