Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

13.7.2020 - 16.7.2020

Letní sporty

Stanovené cíle

•    Rozvoj jemné a hrubé motoriky
•    Rozvoj pohybových dovedností a koordinace
•    Rozvoj vztahu ke sportu
•    Rozvoj vizuálních a kreativních dovedností
•    Rozvoj fyzické zdatnosti

Očekávané výstupy

•    Dítě dokáže vyjmenovat některé letní sporty, a dokáže rozlišit jaké pomůcky jsou k danému sportu potřeba
•    Pomocí obrázků dokáže jednotlivé sporty popsat a ukázat
•    Dítě získá povědomí o tom, jak se dané sporty hrají
•    Pomocí videí získá poznatky o letních sportech

Konkrétní činnosti

•    Ve společném kruhu si ukážeme některé druhy letních sportů: tenis, fotbal, skok do dálky, běh, plavání
•    Společně si některé sporty vyzkoušíme při venkovních aktivitách (tenis, běh, skok do dálky)
•    VV-vyrobíme si tenisovou pálku a míček, olympijské kruhy
•    Anglická slovíčka- football, tennis, run ,ball

Pracovní pomůcky

pracovní listy, omalovánky, prstové barvy,, tvrdé papíry, nůžky, lepidlo,knížka, velký papír,

Jiné požadavky