Logopedická prevence | Elánek - Školky a jesle v Brně

Logopedická prevence

LEKTOR: Mgr. Olga Miklíčková

V rámci našeho logopedického kroužku se zaměříme na správná dechová cvičení, motoriku mluvidel, jemnou a hrubou motoriku a sluchovou diferenciaci. Nejedná se o nápravu řeči jako takovou, ale o preventivní skupinu úkonů, které pomohou dítěti v jeho rozvoji a školní připravenosti. K práci s dětmi budou využívány různé výukové materiály, obrázkové přílohy, rytmická cvičení.

Na základě doporučení z PPP je možné zrealizovat i individuální lekce.

 

1. pololetí: 8.10.2018 - 28.1.2019, 1.200,-Kč/15 lekcí (mimo 24.12. a 31.12.)

Čas zahájení: 15,30 hod.

Délka lekce: 30 min.

Věková skupina: děti od 2,5 let

 

Závazné Přihlášky, prosím, zasílejte na info@elanek.eu, a to nejpozději do 3.10.2018.

Termín: 
PONDĚLÍ OD 15:30 HOD.